Prijava na prejemanje obvestil o novih člankih

Natisni ali shrani kot PDF Natisni Natisni ali shrani kot PDF PDF

Jezus odpira vsa vrata

Brat Yun o poslanstvu kitajskih hišnih cerkva in pooblastilu, ki ga je dobil od Jezusa.