Spletno stran gostuje moj-splet.si
O bistvu Jezusovega evangelija

Bistvo Janezovega evangelija 113. Gospodov namig Njegovima dvema pisarjema, Mateju in Janezu, o različnih zapisih. Pomembni namigi o bistvu evangelijev. Edina pot za resnično spoznanje Božje besede. 1 K Meni je stopil pisar Matej, ki Mi je sledil z določene razdalje, da bi zaradi ...


Matej 10, 1-4 Namigi Mateju in Janezu

Namig Mateju in Jenezu Mt 1,1-4 134. Namigi evangelistoma Mateju in Janezu. Imenovanje dvanajsterih apo­stolov in njihovo prvo poslanstvo - misijonsko delo. Pomembno  pojasnilo glede Božjega duha v zdajšnjih evangelijih. Zakaj so izginili izvirniki evange­lijev. Jedro ...


Janez 8,3-11- Kamenjanje prešuštnice

Kamenjanje prešuštnice Jn 8, 3-11 197. Prešuštnica 1 Toda medtem, ko so tako tuhtali, so njihovi biriči, ki so jih razpo­slali, pripeljali k njim prešuštnico, ki so jo zalotili pri dejanju, in bi jo zdaj po Mojzesovi postavi morali kamnati, ...


Luka 10, 25-37 - Prilika o usmiljenem Samarijanu

Prilika o usmiljanem Samraijanu Lk 10, 25-37 63. Pismouk skuša Gospoda   1 Med tistimi, ki so s temi sedemdesetimi učenci prišli k Meni v Betanijo, je bil tudi neki pismouk. Moje besede so ga vznejevoljile. 2 Zato je pristopil k Meni, da bi Me skušal, in rekel ...


Janez 6. poglavje - Ob Galijskem jezeru

Ob Galilejskem jezeru 41. Jezus nahrani pet tisoč mož (Jn 6, 1-15) 1 Da se je Lazar nadvse razveselil Mojega prihoda, najbrž ni treba omenjati. Toda tam sem bil komaj tri dni, ko je vsa bližnja in daljna okolica od delavcev izvedela za Mojo navzočnost. Vsak dan se je zbra­lo več ...


Janez 2. poglavje - Svatba v Kani Galilejski in očiščenje templja

Svetba v Kani  Galilejski in očišenje templja  10. Povezava prvega in drugega poglavja. Gospod s svojimi štirimi učenci doma pri starših. Jožef je umrl. Marijini zmotni pogledi na Mesijevo delova­nje. Jakob, Janez in Tomaž sprejeti za apostole. O duhovni ...


Janez 5. poglavje - Gospod in tempeljski duhovniki

Jaz sem rekel: »Oh, nikar ne mislite, da vas bom Jaz tožil pri Svojem Očetu! Nekdo drug je, ki vas bo tožil, in to je Mojzes, za ka­terega upate, da bo prej še enkrat prišel z Elijem. ...


Janez 9,31-38 - Resnica osvobaja človeka

Nato sem jim Jaz rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor dela greh, je tudi hlapec greha, kot sem to že prej omenil! (Jn 8,34) Hlapec pa ni svoboden, ker mora vedno ubogati skomine in strasti svo­jega mesa. Hlapec ne ostane večno v hiši, ampak le sin. (Jn 8,35) Hla­pec pa je vsak grešnik in hiša je Božje kraljestvo in njegova pravičnost, in sin je resnica. Če vas pa zdaj osvobodim Jaz kot resnični Sin Božjega kraljestva, potem ste tudi resnično in prav svobodni.« (Jn 8,36) ...


Matej 17,10-13 - Janez Krstnik

Janez, v katerem je prebival Elijev duh, je delal znamenja, učil in krščeval in tako ljudstvo pripravljal Zame. In kaj se mu je zaradi tega zgodilo? ...


Luka 18,18-27 - Gospod in bogati oblastnik

Gospod in bogati oblastnik Lk 18,18-27 166. Gospod in bogati oblastnik  1 Ko smo pojedli kruh in vino in se je nekaj Mojih učencev zače­lo zanimati, koliko naj bi bilo še do naslednjega kraja, in ko smo se že nameravali odpraviti, je pristopil k Meni neki oblastnik in ...


Luka 18, 28-30 - Peter sprašuje po plačilu učencem

Peter sprašuje po plačilu učencem Luka 18; 28-30 167. Simon Juda (Peter) sprašuje po plačilu učencem 1 Nato pa je k Meni pristopil tudi Simon Juda in rekel: »Gospod, zapustili smo vse in Ti brez zadržkov sledili že na Tvoj prvi klic (Lk 18,26-28) in za to ...


Luka 18, 31-43 Jezus napove svoje trpljenje

Jezus napove svoje trpljenje Lk 18, 31- 43 168. Napoved trpljenja. Učenci in slepec na poti v Jeriho 1 Ko smo se približno za nekaj sto korakov oddaljili od kraja in so Judje iz Grčije in skupina Janezovih učencev, utrujeni od potovanja tega dne nekoliko zaostali, ker nas ...


Evangelij za ženskim spol

Torej: govori ob pravem času in ob pravem času molči, toda zmeraj polna krotkosti, ljubezni in predanosti, to je ženino najlepše okrasje in to je tisti ljubki življenjski plamenček, ki je primeren, da oživi vsako moško srce in ga naredi krotko in mehko! ...


Luka 9. poglavje - Jezus in Zahej

GOSPOD NA POTI IZ JERIHE V NAHIM V JUDEJI  Lk 19 26. Gospodov odhod iz Jerihe. Zaharija na murvi.   1 Ko smo spet ostali sami, Me je gostilničar povabil: »O Gospod in Mojster, ali ne bi ostal pri nas še čez poldne?« 2 Jaz sem ...


Matej 18,1-9 - O največjem v nebeškem kraljestvu in o pohujšanje

 Bilo pa je v hiši Simona Petra več majhnih sosedovih otrok. Enega od treh (Jaz) poklical k Sebi, ga takoj postavil v sredo vprašujočih učencev (Mt, 18,2) in jim rekel: »Resnično, če ne opus­tite takšne posvetno visoko leteče misli in ne postanete prav tako ponižni kakor ti otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo niti vi sa­mi, čeprav ste zdaj Moji učenci! (Mt 18,3) ...


Matej 18,10 - Bog in človek v Gospodu

Nato seje oglasil Peter: »Da, Gospod in Mojster, zdaj nam je to popolnoma jasno; zato Te prosim, da nam v prihodnje, ko bodo spet prišli takšni nauki, zadeve takoj tudi razložiš, da se ne bomo jezili nad lastim nerazumevanjem!« ...


Matej 18,11-14 - Skrivnost Golgote

Jaz kot eden Tvojih najzvestejših učencev, tukaj povsem odkrito pravim: Tvoje trpljenje bo mnogim dobrim ljudem postalo kamen spo­tike in bo omajalo njihovo vero. ...


Matej 18,15-22 - Odpuščanje

Odpuščenje 248. O odpuščanju Mt 18,15-22 1 Zunaj Petrove hiše pa so se nekateri ribiči, ki so se vrnili domov, začeli glasno prerekati, in Peter je menil, da bi morali iti ven in pomi­riti hud prepir. 2 Jaz sem rekel: »Da, stori to, tudi pomiriti prepir med ...


Matej 18, 23-25 - O hudobnem služabniku

Hudobni služabnik 249. Prilika o hudobnem služabniku Mt 18, 23-35 1 (Gospod:) »Da bi vam še nazorneje prikazal nebeško kraljestvo v njegovih pravih razmerah, vam ga bom predstavil z ustrezno prispodo­bo. Nebeško kraljestvo je torej podobno kralju, ki je hotel ...


Luka 18,1-8 Urjenje v veri in zaupanju

S prošnjami za kruh ob polnoči si gotovo mislil tudi na urjenje v veri in zaupanju Vate, pri tem si s sprva nekoliko naglušnim hišnim gospodarjem ponazoril Sebe samega in z beračem nas, ljudi, ki naj ne bi nikoli opustili molitev in prošenj, četudi nas ne bi takoj uslišal. ...


Luka 16,13 Služiti dvema gospodarjema

Pouk je trajal polnih sedem ur, torej skoraj tri ure čez poldne, in vsi so verjeli Vame, tudi tisti, ki so bili zunaj hiše, saj so Moje besede poslušali skozi odprta okna. ...


Jezus o oznanjevanju evangelija

  Pred vašimi očmi bi lahko naredil celo množico najbolj redkih znamenj, toda za vas je bolje, da ostanete pri Besedi, ki sem vam jo govoril. ...


Luka 13,1-23 Prilika o sejalcu

Jaz sem rekel: »Končno se je prebudil tudi Moj duh v vas! Če bi imeli boljši spomin, kakor ga imate, bi se tudi spomnili, da sem vam to priliko že sam razložil ob neki primerni priložnosti, in sicer zato, da pri razširjanju Mojega nauka ne bi bili že takoj podobni tistemu nespametnemu sejalcu, ki je pšenico sejal tudi po cestah, kamenju in goščavi, temveč pametnemu sejalcu, ki seje pšenico v rodovitno prst. Glej, nekoč sem vam tudi rekel, naj se odpravite po vsem svetu in Moj evangelij pridigate vsem stvaritvam! Povej Mi, Simon Juda, kako si to razumel?« ...


Matej 27, 29-30 O rezanju rok in izdiranju oči

Simonu Judi sem rekel (Jaz): »Zdaj si presodil prav in pravilno, opazil pa boš, da ti te presoje ni dalo tvoje meso, temveč samo Moj duh v tebi! Zato se tudi ti skušaj znebiti svojega posvetnega razuma in svoje posvetne volje, in pridobil si boš duha nebeškega razumevanja in moč nebeške volje. ...


Matej 22,1-14 O neupravičenem gospodarju in kraljevi gostiji

O neupravičenem gospodarju in kraljevi gostiji Mt 22,1-14 216 O neupravičenem gospodarju 1  Simon Juda je rekel: »O Gospod in Mojster, v tem kosu ni nič več krivega, toda še dva koščka mi nista jasna; zaupam v Tvojo ljube­zen in milost, da se bosta tudi ta dva ...


Lazarjeva smrt in obuditev Jn 11,1-44

Smrt in obuditev Lazarja  Jn 11,1-44 32. O Lazarjevi smrti 1 Ko smo povečerjali, sem Svojim povedal, da se nameravam nas­lednje jutro navsezgodaj odpraviti naprej, in sicer globlje v Judejo, tja proti Jeruzalemu.  (Jn 11,7) 2 Moji najbližji učenci so se zbali Zame in so ...