Prijava na prejemanje obvestil o novih člankih

Natisni ali shrani kot PDF Natisni Natisni ali shrani kot PDF PDF

Mojzes in očaki

262. Zunanja življenjska svetlobna sfera Mojzesa in očakov

1 (Gospod:) "Stari, pobožni očaki so imeli tako močno zunanjo živ­ljenjsko svetlobno sfero, da so se ponoči svetili, in so jih lahko videle tudi zemeljske oči. Mojzesova duša je od ljubezenskega žara do Bo­ga, potem ko je imela na Sinaju opravka z Njim, podnevi žarela tako močno, da je njegovo obličje sijalo čudovitejše in svetleje kot sončna svetloba opoldne in si je moral Mojzes obraz zakriti s trikratnim zagrinjalom: da so ga drugi ljudje lahko pogledali. Mojzesova duša je to­rej na tej zemlji med ljudmi dosegla čezmerno, največjo popolnost; zato pa ga je tudi moralo brezpogojno ubogati vse stvarstvo. Najinteligent­nejše se je sporazumeval z vsemi ustvarjenimi bitji in tako tudi povsod našel Mojo voljo, jo kazal slepim ljudem ter jim natančno začrtal po­ti, po katerih vsak človek, če le trdno hoče, doseže popolnost svoje du­še; V ta namen je tudi ustanovil posebno preroško šolo; ta dandanes sicer še obstaja, vendar pa je podobna novi, ponarejeni skrinji zaveze, kajti pristna Mojzesova je že zdavnaj nemočna in neučinkovita.

2 Če bi Mojzes ob svoji nadvse popolni duši lahko dosegel tudi rojst­vo duha - tega bo deležen šele tedaj, ko se bom Jaz dvignil skoraj ta­ko kot Elija, vendar brez ognjenega voza - bi lahko ta največji vseh prerokov te zemlje določil nove tirnice vsem zvezdam in velika son­ca bi se morala ukloniti njegovi volji kakor valovi Rdečega morja in tako kot se je trda granitna skala morala odpreti, da je privrel iz nje bo­gat vodni izvir prav tam, kjer ga je Mojzes hotel imeti; zapovedal je obsojenim duhovom kamna in ti so razumeli Mojzesovo govori o in začeli delovati po njegovi volji, ki so jo spoznali.  

3 Da pa so se stari modreci večinoma lahko sporazumevali ne le z živalmi, temveč tudi z rastlinami in celo s kamni in rudninami, z vodo, zrakom, ognjem in vsemi duhovi zemlje, o tem govorijo zaneslji­vo povsem verodostojne priče iz celotnega Pisma, posebno knjiga sod­nikov, knjige prerokov, pet Mojzesovih knjig in še množica drugih knjig in zapisov in nekaj seveda že močno popačenih tradicij med ljud­stvom. Umetno konstruirano pogovarjanje esenov s travo, s skalo in z vodo v njihovih čudežnih vrtovih ni nič drugega kakor posnemanje tis­tega, kar se je nekoč v resnici dogajalo.

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 4