Spletno stran gostuje moj-splet.si
Nebeški darovi - odlomki PDF


Cerkveni duh in duh ljubezni

Vedeti mora, da je za žive vse živo in za mrtve vse mrtvo. Kdor ima Mojo ljubezen, kar pomeni čisto, nebeško ljubezen do Boga in do bližnjega, ima v sebi Mene Samega, življenje vseh življenj. Kdor pa nima Moje ljubezni, je enak materiji, ki je mrtva od smrti Božjega gneva; in je sam mrtev, življenje pa gre nemo mimo njega, kot je sam nem za življenje ...


Vprašanje o Sveti Trojici

Toda razlog, da tega ne razumete, ko berete, je zgolj zaradi vašega materialno – poganskega trojnega božanstva, ki je bilo zasnovano v Nikeji in se je kasneje vse bolj materializiralo, celo v kiparstvu, tako da se od tega sedaj bolj ali manj ne morete ločiti. Zato mora sedaj vsa prejšnja varljiva svetloba v vas odmreti, če želite doseči čisto duhovno svetlobo od Mene! ...


Sedem hudobnih duhov

Ljubezen, ki Mi pripada, držite zaprto v sebi in mislite, da bo že prišel čas, ko bom prišel in vas puhnil, da bi Me potem lahko neizmerno ljubili. ...


Zemeljski in nebeški pravni red

 Poglejte, vsa vaša politična 'pravica' temelji na čisti neiskrenosti in zlobnem samoljubju, ki je Zemljo razmejilo z mejnimi kamni, na vseh pa je napisano 'Moje' in nikdar 'Tvoje' – in iz te nepopravljive napake večinoma izvirajo vaši prestopki, zato si je bilo treba izmisliti popolnoma protipravne zakone, ki so morali vsakemu zagotoviti namišljeno lastnino z močjo nezaslišanih kazni, ja, tudi s smrtjo – čeprav Sem ustvaril Zemljo, kot zrak, kot vodo, dež in sonce, za vse enako in od Mene ni dobil nihče posebne pravice. .  ...


Pravo, živo zdravilno sredstvo

Vi gledate in presojate samo sredstvo, ne glede na to ali izvira dejansko od Mene ali morebiti od Mojega pisarja, če ne bi to morda poslabšalo težave? Glejte, to so vaši skrivni dvomi, skozi katere, kot Sem rekel, vedno presojate svetovano sredstvo le z vidika polovičnega verovanja. Toda Mene sploh ne presojate, ker verjamete ali vsaj mislite, da bi Jaz lahko pomagal le z enim samim sredstvom, ki je najboljše – kot, da Jaz nisem dovolj močan, da lahko ozdravim vsako težavo, z najbolj živo vero, tudi brez vsakega sredstva. – Kaj je torej sredstvo? ...


Prava starševska ljubezen

Zato tudi ti, telesna mati, razdeli svojo ljubezen med svoje, kot Jaz delim Svojo milost, tako da nobeden od tvojih otrok ne bo nekoč iz prikrite zavisti nevoščljivo ampak prijazno gledal na svojega brata ali na svojo sestro! Imej polno in enako mero ljubezni do vsakega od svojih otrok, da jim bom potem Jaz lahko izročil polno in enako mero milosti! Drugače bodo bolj ljubljeni prejeli od Mene manj milosti in manj ljubljeni več milosti. ...


Prava in napačna oblike dobrodelnosti

Toda, če enkrat pride do tega, da si revni ne upajo več priti pred vaše domovanje – govorim na splošno -, potem veste, da se je Moja ljubezen za vse čase od vas oddaljila. Tak bogataš je potem posveten, zapeljivega videza, pod zaščito pekla. Toda v vsej njegovi dozdevni sreči ni niti kančka Moje ljubezni in še manj Moje milosti. ...


O vzgoji otrok

Če želite zdaj iz vašega zaroda ustvariti nove otroke ljubezni, morate biti slepi za ljubek in prijeten obrazek ter gluhi do vseh njihovih neumnih želja in že zelo zgodaj morate zatreti vsako iskrico njihove hudobne samovolje, tako da boste v njih naredili prostor za Mojo ljubezen in za novo voljo iz nje. ...


Bogati skupuh v onostranstvu

Ali bi bilo težko tako bogatemu, če bi z dvema tretjinama svojih dohodkov obdaroval otroke revnih staršev z balo, da bi se tudi oni lahko poročili in se ne bi vdajali nečistostim v času njihove mesene zrelosti in potreb? ...


Božji talenti in Jezusovo prikazovanje

Zato je lahko prikazovanje pobožnemu človeku, o katerem si postavil vprašanje, prav tako v redu, kot je zate poslušanje! ...


Ljubezen do Boga in do človeka

Svetloba pravične ljubezni te bo usmerila proti Svetlobi, od koder v duhu izhajaš ti in svetloba ljubezni. – Toda raziskovalec brezna, bo tvoj pogled obrnil tja, kamor je obrnil svojega. Ko bo temno brezno použilo njegov vid, bo pri naslednjem koraku padel v brezno in njegov padec bo tebe prisilil, da padeš z njim. In potem te bo težko spet najti v breznu noči in te osvoboditi verig, ki bi jih zlobna posvetna ljubezen tisočkrat skovala okoli tvojega nežnega srca. ...


Neumna in modra devica 

Zgodilo se je, da sta v nekem kraju živeli dve telesno povezani devici. Ena je bila bogata s svetovnimi zakladi, druga pa revna. Vendar sta se med seboj družili in živeli pod isto streho, kajti bogatašinja je bila nespametna in je potrebovala modrost revne.   ...


Barka miru v duhovnem potopu

Duhovna poplava se sedaj izliva nad Zemljo, tako kot se je pred štiri tisoč leti v času Noeta zgodila snovna poplava. Tista je ubila meso, ta pa ubija oboje, dušo in telo. Ta potop ubija duše skozi duh oblasti, ki se zdaj, kot nekoč valovi vode, delno izliva iz notranjosti Zemlje in deloma iz zraka, in sicer iz njenih zlih duhov in duš. In duše, ki jih zlahka preplavi z oblastjo pokvari. ...


Duševni mrčes

Ko se ogreje in so sobe nečiste, se razvijejo bolhe. In tako je tudi duhovno pri ljudeh! Ko se ogreje srce napolnjeno z nečistimi željami, se prav iz teh želja razvijejo vse vrste ničevih in pogosto umazanih skrbi, ki srbijo in pikajo in pridno skačejo sem ter tja. – Glej, to so 'bolhe' v srcu. ...


Križ, krona in ljubezen

Zato: za tiste, ki Me ljubijo, se bom boril in zmagal, in njihova ljubezen bo Zame najlepša krona zmage. Toda tiste, ki se želijo na lastno pest bojevati, bom razdelil na položaje, kjer se bodo morali boriti z vso svojo močjo v velikem strahu in vročini, zmaga pa bo zanje pogosto zelo grenka in jo bodo drago plačali in nekoč bodo morali še velik račun poravnati. ...


Vzroki potresov

Tako imenovani potres ni nekaj, kar bi nastalo samo po sebi, ampak je posledica potresnega sunka iz neke nestabilne točke Zemlje, povzročene na naslednji način: Globoko v notranjih strukturah zemeljskega bitja, tako kot v telesu živali, obstaja nekakšno črevesje. Vendar pa so kot že povedano, skozi vse dele Zemlje, do njene osrednje točke, neštete množice nekoč padlih, izgnanih duhov, in vsakemu od njih je dano določeno obdobje za njegovo oživljanje po Mojem Redu. Ko na katerikoli točki Zemlje človeški rod postane preveč čuten in materialen, tako da ko takšni ljudje umrejo njihov duh ne preide v večno življenje, ampak spet v smrt materije, potem se ti duhovi zopet vrnejo v zemeljske globine in so priklenjeni, kot prej, preden so se rodili. ...


Poslušnost

Poslušnost je torej vrt. – Življenje v poslušnosti so dobre korenine rožnega grmičevja. Čeprav so še v temni zemlji brez svetlobe, so glavni nosilci grmičevja in končno tudi samega cveta. Cerkev pa je kakor trnov grm. In trnje na njem so vse preizkušnje svobode in številnih skušnjav sveta, vendar hkrati tudi ognjeni sesalci ljubezni, kot je resnično trnje na rožnem grmu sesalec električnega ognja. – Toda vrtnica je naposled čudovit simbol same ljubezni!   ...


O Božji prizanesljivosti

Toda kako Me ljubiš, če Me sprašuješ zakaj ljudje v svoji svobodi delajo tako nekaznovane hudobije – in bi Me raje imeli za ustrahovalca, kot za izredno dobrega Očeta – in Me tako spet nosili na križu?! – Če že imaš pravično sočutje do ljudi, kako to, da si Jaz od tebe tega ne zaslužim? Ali naj se pustim vsak dan križati? ...


Duhovna svetloba

Zato bodite zelo pobožni, Moji dragi otroci! Tako boste nekega dne vsi prišli k Meni, kjerkoli bo Moje domovanje. ...