Spletno stran gostuje moj-splet.si
O duhovnih razmerah po Kristusu

Duhovne razmere do druge polovice 19. stoletja 25. O duhovnih razmerah v stoletjih po Kristusu do druge polovice 19. stoletja. Duhovni obrat po dotekajoči Božji luči 1 In zdaj še nekaj pojasnil za ta (19 stoletje, op. prev.) čas! 2 Del tega, kaj vse sem med Svojim ...


O zavrženem vogelnem kamnu

26. O zavrženem vogelnem kamnu - njegov čas je prišel - in koncu lažnega preroštva       (Glej tudi Veliki Janezov evangelij, 5. knjiga, poglavje 9,6, opomba založbe Lorber Verlag) 1 Zdaj je napočil tudi čas tistega vogelnega kamna, ki so ga zidarji, ...


Verske vojne

27. Prihodnje verske vojne niso mogoče 1 Tako se že zdaj dogaja na tem svetu. V tako imenovanem svetem mestu mrgoli različnih svetih revežev in z njimi ne vedo več ne kod ne kam in kje na tej zemlji bi jim na skrivaj dali še kakšen majhen paradiž, kajti navkljub vsem ...


Ceremonialna cerkev

Ceremonialna cerkev 28. Prihodnost ceremonialne cerkve 1 Kaj pomaga nova zakrpa na stari, prepereli suknji, če na zakrpanem mestu pokriva golo kožo in jo pred vetrom varuje le nekaj časa? Že manjši vihar jo zlahka strga s stare preperele suknje in z njo še kos suknje. Kaj bo ...


Evropa in Amerika

Evropa in Amerika 29. Prihodnost evropskih držav in Amerike 1 In glej, zdaj se to dogaja v Italiji, ki je bila še pred nedavnim mračnjaška. Pred mnogimi leti se je v nemški državi že zgodilo, prav tako nekoč v Angliji in Severni Ameriki, še bolj pa se to dogaja ...


Razvoj

30. Zakonitost razvoja 1 Da se (Francija) zdaj na videz kaže kot varuhinja babilona, v resnici pa je njegova sovražnica, je kar prav, saj tako odvrača dru­ge, še zelo babilonsko usmerjene države in njihove gospodarje, da bi z združeno močjo spet pomagali na prestol ...