Spletno stran gostuje moj-splet.si
O pravih duhovnikih

O pravih duhovnikih,  zdravnikih in pastirjih Svetloba in tolažba za slabiče: 1 Tako piši majhno besedo, polno višje tolažbe za dušo, ki je tu stalno bolnega srca in si ne zna, v njeni slabosti, bodisi svetovati in še manj pomagati. Kot taka se je vdela v ...


Papež Pij IX

Papež Pij IX 1. Iz Rima ne bo nikoli svetlo... Vi veste, da prava Luč kot pravo Božje kraljestvo nikoli ne pride zunanje z materialnimi podobami, temveč v vsej tišini notranje v človeka, neopazno kot gorčično seme, položeno v zemljo, vzklije kot nežna rastlinica in zraste v grm. ...


O pobožni lenobi

156 O samostanih in samotarskem (puščavniškem) življenju  4 Človek  se lahko popolnoma izdvoji od sveta, enako kot samotarji iz Karmela in Sidona, ki ne pogledajo ženske in se hranijo skromno s koreninami in različnimi jagodami, divji medom in rožiči. Večkrat ...


O duhovnikih

O duhovnikih 23 Zato le pazite, ko boste v Mojem imenu spet izbirali naslednike zase, da, prvič, nikdar ne boste koga k temu silili, in drugič, ne sprej­mite nikogar, ki se mu že od daleč vidi, da bi rad stopil v vašo služ­bo iz preračunljivosti. 24 To boste sicer ...


Prevara pred Bogom

Prevara pred Bogom 5 Kot prevara velja pred Bogom vsako prikrito dejanje in privablja­nje ljudi, zaradi katerega morajo nujno trpeti fizično in moralno ško­do. Če pa kak govor, privabljanje ali dejanje prikriješ le zato, da bi tako prav gotovo fizično in moralno pomagal ...


Biti eno z Božjim duhom

Biti eno z Božjim duhom 4 Kako pa lahko človek izve, da je njegova duša postala eno z resničnim Božjim duhom v njej? - To nadvse zlahka izve iz sebe! Ko v sebi ne boš čutil več ne napuha, ne nepotrebnega častihlepja, nevoščljivosti, lakomnosti in hlepenja po ...


Drugo božje stvarjenje

239. Drugo Božje stvarjenje 1 (Gospod): »Vsi peklenski duhovi se znajo nadvse dobro pretvar­jati. Pogosto se prikazujejo na zunaj podobni angelom, v notranjosti pa so in ostajajo krvoločne zveri. Tako zelo se znajo pretvarjati, da bi lahko zapeljali celo angele, in Jaz sem ...


Križani je edini Bog

Jazus je edini Bog   "Jezus Križani je edini Bog nad vsemi nebesi in nad vsem, kar izpolnjuje neskončni prostor. On edini je prastvarnik vseh stvari, vseh angelov, ljudi, živali, rastlinstva in vse materije (snovi). On je Oče Njegovemu pravečnemu po ljubezenskem Bitju, večni Sin ...


Bistvo resnice

176. Bistvo resnice 1 Nato sta se Mi gostilničar in njegov sin znova zahvalila za ta poduk in gostilničar je nazadnje rekel: »Velika in sveta resnica je, da se človek zgolj z resnico osvobodi vsakršne zaslepljenosti in prevare; toda številni modreci vseh nam znanih ...


Smrt apostola Petra

Smrt apostola Petra 161. Širitev Gospodovega nauka v Babilonu 1 Kralj je nekaj let pozneje zelo gostoljubno sprejel tudi apostola Mateja in njegovega sopotnika na njuni poti v Indijo, in pri njem sta ostala vse leto. 2 Ko pa je hotel Matej s sopotnikom odpotovati naprej v Indijo, mu je ...


O drevesu spoznanja in drevesu življenja

83. O drevesu življenja in drevesu spoznanja 1 Jaz sem odgovoril: »Prvič, resnica tudi brez znamenj zmeraj os­taja resnica, kdor po njej živi in ravna, bo že sam v sebi najbolj živo spoznal, da je Moj nauk Božja, in ne človeška beseda. 2 In drugič: tisti, ki bodo Moj ...


O materialnem bogastvu

Materialno bogastvo 3 Če boš svojemu bližnjemu z desnico storil dobro delo, naj levica ne ve, kaj je delala desnica. Bog, ki dobro vidi vse, četudi je še tako skrito, ti bo to že povrnil. 4 Ko kdo posoja svoj odvečni denar, naj ga ne posoja tistim, ki mu lahko dajo zanj visoke ...


Čaščenje device Marije

130. Gabriel priča o Mariji 1 Ko sem bil spet med Svojimi učenci, so ti pohvalili Samarijane in njihovo vnemo. 2 Tudi Marija, ki je bila zelo dosledna judinja, kot je bil dosleden jud tudi Jožef, in je še zmeraj veliko dala na tempelj - čeprav v Mo­jem času niti ne več toliko, ...


O materialnem in duhovnem

Materialno in duhovno 102. Naloga človekove duše na zemlji 4 Da pa bi duša vedela, kako naj ravna, da bi potem, ko odloži telo, prispela do končne in bogupodobne nematerialne in vse sodbe pros­te, torej povsem svobodne življenjske samostojnosti, in lahko obstala ...


O lažnih Kristusih

188. O lažnih kristusih, lažnih prerokih in lažnih čudežih. Kako naj se vedejo učenci 1 (Gospod): »Da, Vame bodo verjeli tudi številni judje, in jih tudi že veliko verjame, toda ne bo trajalo dolgo, ko se bodo številni iz­ločili, in bo vsak o Meni pisal in ...


Bog Oče, Bog Sin, Bog Sveti duh

229. Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti duh 1 Peter je rekel: »Ko si se Ti dal v Jordanu krstiti Janezu, se je od­prlo nebo in Božji duh je v podobi ognjenega goloba lebdel nad Tvojo glavo in iz nebes smo slišali razločno izgovorjene besede: Ta je Moj ljubljeni Sin, nad katerim ...


Pomen resnice

44.  Bolj pomemben je Gospodov nauk kot Njegova znamenja  … 4 Glavar je rekel: »Gospod, nikoli ne bomo storili ali se lotili česa proti Tvoji volji, toda dovoli mi vsaj to, da številnim prijateljem v Rim pošljem skrivno pismo, saj takšne stvari ne smejo ...


Posvetni in duhovni človek

27. O duhovnem in posvetnem človeku 2 Torej prisluhnite: Vsem vam je vendar že dolgo znano, da obsta­jajo ljudje, ki živijo notranje, v sebi zaprto življenje, in takšni, ki so usmerjeni navzven, ki jim za notranje, za duha, ni veliko ali jim celo ni nič mar, temveč si prizadevajo ...


Kaj je resnica - o spreobrnenju farizejev

Jezus spreobrnjenim farizejem 4 Jaz sem rekel: »Dragi Moji, za slepe je težko pisati in gluhim trdo pridigati! Če vam vašo stvar, ki se tudi še zelo drži vaše ose­be, za vaše poboljšanje postavim pred oči, mar s tem mislim tudi vašo osebo?! ...


Rimokatoliška cerkev

Rimsko katoliška cerkev   Jakob Lorber, ki se ga je zaradi njegove Notranje besede ob­časno polotil nemir, je v svojo lastno pomiritev in v pomirjenje nekaterih dvomljivcev v njegovi okolici 20. avgusta 1840 prejel zelo pomembno besedo (Nebeški darovi, str. 97), ki se je ...


Malikovanje

O malikovanju                                   K tej vrsti spadajo tudi tisti krivi preroki, ki z veliko resnostjo pridigajo ...