Spletno stran gostuje moj-splet.si
Ključ za razumevanje Visoke pesmi

170. Ključ za razumevanje Visoke pesmi 1 Rečem Jaz: "Prijatelj, s svojo šaljivostjo postajaš nekoliko preveč poreden, in zdaj bi rad tudi Jaz tebi povedal kar je nekoč dejal slaven slikar nekemu čevljarju! Toda pri tebi zdaj še ne more biti drugače; kajti po ...


Bistvo resničnega razodetja

Perzijski odposlanec Šabbi vpraša Jezusa: »Povej, vzvišeni prijatelj, poln Božjega duha, ali je naš življenj­ski nazor dober, uporaben in zato resničen ali pa nam lahko iz svoje modrosti daš še boljšega!« 204  Bistvo ...


Znamenja božje prisotnosti

"Glejte, Jaz sem vedno z vami. " Mat 28, 20 " Ne boste imeli samo eno, ampak več znamenj, ki vam bodo v vsakem času kazala, da sem Jaz vedno v duhu z vami, med vami in prisoten znotraj vas! Ta neprenehna znamenja bodo večno sledeča: Prvič, da Me ljubite bolj, kot vse ...


Božje usmiljenje

242. Tri prilike o Božjem usmiljenju. Skrivnost ljubezni 1 (Gospod): »Kdo izmed vas, ki ima sto ovc, pa bi izgubil eno iz­med njih, ne bi takoj pustil devetindevetdesetih v puščavi in šel za izgubljeno, ter jo iskal tako dolgo, dokler je ne bi spet našel, in ...


Delavci v vinogradu

7 Lazar: Pod sodniki in pozneje tudi pod nekaterimi kralji so se med Judi sicer vedno prebujali preroki, toda zmeraj šele tedaj, ko so se ljudje prej že do smrti pregrešili; zato pa je tudi sodba, ki je pokončala greš­nike, prišla nemudoma. 8 Zdaj si tu Ti ...


Preroko kot nosilci razodetja

177. Svetlobna vera in slepa vera 1 Lazar je rekel: »Da, sicer razumem, kaj si hotel s tem povedati, toda v meni še vedno ostaja skrita misel, o kateri še ne vem prav; kam in kako z njo. Je torej treba vse tiste ljudi, h katerim pride veliko ra­zodetje neposredno, ...


Nebesa in pekel

Pogovor med rimskim patricijem in Jezusom 237. Nebesa in pekel 1 Tedaj je stopil k Meni Rimljan in rekel: »Gospod in Mojster, o tem, da Ti je v vsej neskončnosti znano vse od največjega do najmanj­šega, sem popolnoma prepričan in nihče več mi ne more odvzeti tega ...


Izaija 3;6-26, 41

Izaija 3;6-26, 41 Propad lažnih religioznih okvirjev [Gospod]: Vse je sedaj uničeno in poklano. Kdor bo zaradi lastne neusmiljene sebičnosti, da je prispeval k splošni nesreči narodov, lažno obtožen, bo postal nesrečna žrtev maščevanja ljudskih množic. Toda kaj potem? ...


Razlaga drugega poglavja Izaije

[Gospod]: "Beseda, katero je prejel Izaija, sin Amosa, ki se nanaša na Jude in Jeruzalem. In zgodilo se bo v zadnjih dneh, da bo gora Gospodove Hiše osnovana na najvišjih vrhovih gora in bo povzdignjena nad hribe; in vsi pogani se bodo stekali vanjo." Glejte, ...


Razlaga Izaijevih prispodob

Reče pismouk: "Toda zakaj so vsi preroki govorili in pisali na takšen zakrit način? Saj naj bi jim bilo zelo pomembno, da bi njihove besede ljudje razumeli!" Rečem Jaz: "Takšni pomisleki so bili izrečeni že pred nekaj dnevi na Oljčni Gori in pokazal Sem vam, ...


Izaija 2:6-22

Izaija 2, 6-22 [Gospod]: "Tu prerok nadaljuje: Ti si zapustil Tvoj narod­ Jakobovo hišo; kajti med njimi je polno izdajalcev in barbarov, ki so podobni Filistejcem in z otroki tujcev vsepovsod. Njihova dežela je polna srebra in zlata, in ni konca njihovim zakladom; njihova ...


Razlaga tretjega poglavja Izaije

Okoliščine v popolni skupnosti Naslednje poglavje ima tudi preroško vrednost tako za sedanjost, kot tudi za čase, katere sem v preteklosti že napovedal. Torej preberite zelo pomemben prvi verz preroka: 'Glejte, Gospod, Gospod nad Vojskami bo vzel Jeruzalemu in Judom ...


Znamenje Sina Človekovega

"In potem se bo na nebu pojavilo znamenje Sina Človekovega. " (Matej 24:30)  "Ali poznate razliko med znamenjem in Sinom Človekovim? In ali veste, kaj se razume pod "nebesi"? Resnično, ne morete si predstavljati ničesar bolj neumnega kot križ, ki bo postal ...


Jozue - O uničenju Jerihe

188. Gospod s svojimi na griču Aralot 1 Kot po navadi smo vstali še pred sončnim vzhodom in se ta­koj podali na prosto. Gostilničar in njegov sin Kado sta bila tudi že pokonci in sta opazila, da sem z učenci odšel ven. Kado Me je hitro dohitel in prosil, naj z učenci ne ...


Ezekiel 13. poglavje

Povem vam: Zgnili ste kakor sinajske cedre, zato zdaj sekira zamahuje po vaših koreninah! Posekani boste in v ognju Mojega besa in jeze sežgani v pepel, je rekel Gospod Bog, ki zdaj rešuje Svoje ljudstvo in ga bo rešil. ...


Izpolnjevanje ljubezni do bližnjega

Izpolnjevanje ljubezni do bližnjega 215 Pravo izpolnjevanje zapovedi ljubezni do bližnjega 1  Simon Juda je rekel: »Da, Gospod in Mojster, še marsikaj v mojem razumevanju ni povsem ravnega. Toda mislim si: ker se mi je doslej večina tistega, kar se mi je sprva zdelo krivo, ...