Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Janezov veliki evangelij - knjiga 11

76. Jezusovo vstajenje in vnebohod
1 Tretji dan pashe se je Božanstvo vrnilo in poklicalo telo Sina človekovega, ki se je takoj v celoti razpustilo in se nato dodalo duši kot oblačilo. To dogajanje so rimski stražarji videli kot sijočo luč, ki je napolnila votlino groba in jih tako prestrašila, da so naglo pobegnili od tam, da bi razglasili novico, da naj bi Jaz vstal. Kamen z vhoda v grob se je odvalil, tako da je lahko vsak videl v votlino.
2 Vojaki so odhiteli k Pilatu, ki je bil skrajno presenečen in novico privoščljivo sporočil visokemu svetu. Nekateri člani sveta so se kmalu odpravili ven in našli grob prazen, nakar so v strahu pred ljudstvom, katerega nejevoljo so poznali, skušali vso zadevo prikriti. Stražarjem so dali denar in zahtevali, naj rečejo, da so učenci, medtem ko so stražarji spali, ukradli telo. Hkrati so jim zagotovili, da jih Pilat ne bo kaznoval, saj bi sicer moral biti takšen prekršek, kot je spanje na straži, kaznovan s smrtjo.
3 Pilat pa v takšno nekaznovanje ni hotel privoliti, temveč je, ko se je neki visoki duhovnik skušal pogoditi z njim, rekel: »Ali so vojaki spali in so tako dvojno krivi, ker so spali in me še nalagali, ali pa niso spali; z lažjo se že nočem izpostaviti jezi Vstalega!«
4 Z njim torej ni bilo mogoče ničesar opraviti, zato so duhovniki vojakom dali veliko denarja, da bi zbežali nekam daleč. To so tudi storili, nakar so duhovniki začeli širiti govorice o kraji trupla, in to se je verjelo vse do današnjega dne.

Janezov veliki evangelij - knjiga 11