Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Dobri pastir
Druga nedelja po Veliki noči

Janez 10,1-16

»Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne pride v ovčjo stajo skozi vrata, ampak sple­za vanjo od drugod, ta je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovc. 'Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi ven. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred nji­mi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. Za tujcem pa ne bodo šle, ampak bodo bežale pred njim, ker ne poznajo glasu tujcev.« Jezus jim je povedal to prispodobo, pa niso spoznali, kaj jim je govoril. Jezus je znova spregovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata k ovcam. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.

9. marec 1872

 To poglavje govori o resničnem voditelju k svetlobi res­nice in o krivih voditeljih, ki govorijo, da samo preko njih vodi pot do luči, medtem ko so sami izvleček teme. Kajti kar tu označuje "roparje in morilce", je v duhovnem pomenu prizadevanje, da se ukrade ali celo uniči duhovno, ki je del človeške duše.
 V Evangeliju "vrata", kar Sem samo Jaz Sam, pomenijo edino primerno pot do resničnega spoznanja in s tem se želi povedati: Samo tisti ljudje, ki zaradi sveta in njegovega početja niso izgubili duhovnega nagona, ali si ga niso pu­stili vzeti, ali če jim je bil nekoč odvzet, pa so ga zopet našli - samo takšni ljudje so zmožni razločiti Moj glas in Moj nauk od glasov nepravega nauka, in samo ti bodo sledili Mojemu klicu, ker so spoznali Moj glas in ga znajo razločiti od drugih zapeljivih glasov.
 Prav sedaj ste sredi tega duhovnega gibanja, kjer - po­vedano v slikovitih podobah - v Mojo stanovanjsko hišo plezajo roparji in morilci skozi vsa okna in vse mogoče od­prtine, da bi se polastili zaklada, ki je skrit v njej. Posebno sedaj vidite v povzdignjenih dušah kako ta verski nemir pretresa srca, jih prebuja in jih vleče sem ter tja, in kako je težko zaradi samega razglaševanja spoznati, kje so pravza­prav prava vrata in kje pravi pastir. Kajti čim bolj nagon verujoča srca vodi k Meni, toliko bolj se branijo ostali, ki imajo v očeh samo svojo korist, da ne bi Jaz, temveč oni, odnesli zmago.
 Ta pritisk, obrekovanje in sovraštvo se bo stopnjevalo, čim bolj se bo večal Moj vpliv, tem bolj se bo dvigal upor. Moji otroci bodo s tem postavljeni na najbolj trdo preizkušnjo, v kateri bodo vaše vztrajanje, vaša vera in zaupanje najbolj napadeni. Moj nauk je samo eden in to je ljubezen, medtem ko nauki drugih pridigajo mnogo stvari: Sovraštvo name­sto ljubezni, napuh namesto ponižnosti, nestrpnost name­sto strpnosti, in vse to bodo delali prav tisti voditelji sami. In tako se bo ponovilo, kar lahko preberete v 8. poglavju Janezovega Evangelija (Jn 8,59), da so Me Judje zasledovali, ter Me hoteli kamenjati. Tudi sedaj se bo zgodilo podobno.
 Metali bodo kamenje na Mene in na Moj nauk; krivi tolma­či Mojega nauka bodo Moj nauk pripisali Satanu in svoje­ga raztrobili kot prihajajočega naravnost iz nebes. Srca se bodo razvnela namesto ogrela. Ideje bodo iz glav gnali v pesti, in tam, kjer naj bi pridigali mir in ljubezen, bodo ver­ski zanesenjaki vihteli svojo krvavo baklo, ki bo prinesla mnoge žrtve, zaradi nauka, ki je za njih edini veljaven.
 Tako se mora izpolniti Moja beseda, kakor Sem v tistem času rekel: "Ne prinašam vam miru, temveč meč!" Kakor v vsem stvarstvu s trenjem nastajata svetloba in toplota in zaradi teh dveh dejavnikov obstaja vesolje in se vzdržuje, tako mora tudi duhovno trenje izvršiti prečiščevalni pro­ces, da se bo razvijala luč resnice in toplota ljubezni.
 Prav to prizadevanje `roparjev in morilcev' bo pospešilo namena in zmago Mojega nauka. S svojim strastnim nasto­pom bodo vzpodbudili srca k razmišljanju in primerjavi. In četudi bodo v začetku mnogi sledili temu klicu, bodo njihovo pozornost usmerili na nauk, ki jim je predstavljen kot napačen, in prav zaradi nasprotnega pritiska, mu bodo posvetili celo še več pozornosti, kot brez tega nasprotova­nja. Ti na tem obrekovanem nauku potem ne bodo našli tistega, kar jim je bilo opisano, da vsebuje in končna po­sledica potem bo, da bodo mnogi izmed njih našli pravega voditelja in prava vrata samo zaradi tega, ker so jih drugi voditelji in vodniki hoteli odvrniti od tega iskanja. Tako bo prav prizadevanje Mojih nasprotnikov najbolje delovalo Meni v prid, in na koncu doseglo tisto, kar so pravzaprav hoteli preprečiti, združitev Mojih otrok z Menoj, združi­tev Mojih ovčk z njihovim edinim pastirjem. Nato se bodo kot plačanci pri veliki nevarnosti povlekli nazaj, medtem pa Bom Mojim resničnim otrokom podelil vso zaščito, pod katero bodo tudi Moji nasledniki spoznali Gospoda in pra­vega pastirja in mogočnega zaščitnika Svojih otrok.
 Tako se bo zgodilo. In prav zaradi tega se ne prestrašite in ne obupajte, če bodo prav tam, kjer mislite, da Mi v veri in zaupanju stojite zelo blizu, in ko boste verjeli, da se bo vaše število množilo, vaši največji nasprotniki nakopičili zelo močne in mogočne ovire, da bi od njih samih odvrnili nevarnost!
 Ne bodite preveč vneti pri iskanju enako mislečih ali da bi jih hoteli spreobračati! Ni tako lahko, kot pogosto mis­lite, voditi druge na pot čistega nauka ljubezni. Moj nauk zahteva odpoved tistemu, kar se človeku v svetu zdi najpri­jetnejše, Moj nauk vendar ni od in ne za ta svet, temveč za Moj veliki duhovni svet.
 Da bi torej opustili vse že dolgo časa trajajoče navade, verovanja in udobnosti, in pričeli vedno bolj silen in rastoč prepir s seboj in svetom, spada k temu velika ljubezen in velika sposobnost žrtvovanja. Že v času Mojega poučeva­nja ste videli primer, ko Sem nekomu, ki Mi je hotel slediti, svetoval, naj žrtvuje vse premoženje, kar ga ima, vendar je ta žalosten odšel. Tako bo tudi vas to pogosto srečalo, ka­kor hitro boste nekega domnevnega privrženca nauka, za katerega verjamete, da je edino pravilen, hoteli spodbuditi k dejanjem, se bo oddaljil od vas in bo mogoče postal celo vaš največji nasprotnik, namesto prijatelj.
 Glejte, to je posledica, če so ljudje še nezreli za dojemanje Mojega nauka! Zato čakajte, dokler lačni ne bodo sami pri­šli k vam! Tistim dajte kruha, toda tudi tega samo po meri njihovega razumevanja, ker drugače - kot vsaka material­na hrana - ne bo prebavljen in namesto, da bi koristil, bo samo škodoval!
 Pripraviti druge do tega, da bodo slišali Moj glas in sle­dili Mojemu nauku, je težko. Celo vi, ki vas že tako dolgo vodim in hranim, se včasih obnašate slabotno in kratkovidno, kot da ne bi nikoli prejeli od Mene nobene nepo­sredne besede! Kako pogosto hočete v vaši neumni zablodi povezati posvetnost z duhovnostjo, ker vas to zadnje stane preveč truda ali od vas zahteva preveč samozatajevanja! Če že vi tako ravnate, kako lahko potem pričakujete od dru­gih, ki so prispeli komaj do vrat in ki nimajo niti poguma iti naprej, da bi prestopili prag in zapustili vse, kar jim je bilo prej tako pomembno!? Zato bodite previdni pri izbiri vaših prijateljev!
 Ne skrbite za vaše nasprotnike! Čim bolj bo šel čas naprej in tem bolj se bodo Moje ovčke množile, toliko manj lahko Moj nauk ostane nepoznan, toliko večje pa bo postalo tudi nasprotovanje proti njemu in njegovim privržencem. Bor­ba se mora razvneti. Samo vztrajnim je zagotovljena zmaga in ti bodo Moji otroci, ker ne da samo verjamejo Mojemu glasu in Mojemu nauku, temveč tudi vedo, da edino ta pot vodi k cilju in da Sem samo Jaz vrata in edina pot, po ka­teri se lahko prispe v neskončno kraljestvo duhov, ki bodo tam ne s trpljenjem, temveč z blaženostjo prejeli plačilo za prestane borbe. Tako poteka proces življenja. Duhovno se mora osvoboditi materije, človeška duša se mora ločiti od posvetnosti in tako bo pravzaprav dosežen duhovni na­men človeka, ko bo tudi Moja nekdanja zemeljska pot z Mojim trpljenjem in bojem našla svojo dovršitev.
 V svetu mora obstajati samo eden pastir svojih ovac; ne­mogoče je služiti dvema gospodarjema. Kdor dvori materiji, mora pasti nazaj v materijo; kdor pa si prizadeva za duhovnost, bo opustil vso težo, ki ga vleče navzdol. Materija je preveč gosta in ne prepušča nobene luči. Samo du­hovnost je sposobna za sprejem Moje svetlobe ljubezni iz nebes in samo ta svetloba razvija toploto življenja, razvija to, v človeško dušo položeno iskro, in jo vodi k njenemu praizvoru, nazaj k MENI.
 To je namen Mojega nauka, Mojega prihoda na zemljo v preteklosti in Mojega Ponovnega Prihoda v bližnji pri­hodnosti.
 Kolikor bolj se bliža Moj Drugi Prihod, toliko bolj se bo­sta borili svetloba in tema. Vendar kakor vsako jutro vzha­jajoče sonce premaga temo noči, bo tudi Moja vzhajajoča svetloba ljubezni odpodila `roparje in morilce', ki svoje ro­kodelstvo ne počnejo podnevi, ampak samo ponoči. Ti se bodo morali umakniti, se spreobrniti ali pa pasti nazaj v večno temo, dokler se v njihovih dušah, s svobodnim pri­zadevanjem, ne prične postopoma svitati.
 Svet se bo, kot že poprej, hotel upirati Mojim načrtom in namenom, toda ravno njegov upor bo Moj končni na­men pospešil in na koncu bomo vendarle zmagovalci Moji otroci in Jaz.
 Vztrajanje vodi do cilja! In ime, `Moj otrok' se mora pri­boriti s samoodpovedovanjem in žrtvami; kajti cena je vredna borbe. Zato bodite pripravljeni, da Me ne boste za­pustili! Pustite, da svet in ljudje gredo svojo pot, ne skrbite za dogodke in politične zaplete! Pomislite, da je na milijo­ne ljudi, ki morajo biti pripeljani k pravim vratom luči, in da bi to dosegli, mora tudi prav toliko dogodkov in razmer vplivati na različne stopnje obstoječih inteligenc posamez­nika in jih voditi do skupnega cilja. To je delo, o katerem ne morete imeti nobenega pojma, in katero lahko samo Bog primerno dokonča in v katerem tudi tu, kot vsepovsod, v najmanjšem lahko doseže največje.
 Toliko za boljše razumevanje tega Janezovega Evangelija, da boste v tem času Moje nekdanje poslanstvo prav razu­meli in spoznali, kako je že pred več kakor dva tisoč leti, ko Sem hodil po zemlji, vnaprej začrtana vsa poznejša zgodo­vina razvoja človeštva.
 Zaradi tega se je tudi Sveto Pismo obdržalo, da bi vam po­dalo največji in najmočnejši dokaz, kako je bilo že tam vse zapisano, kar se je moralo v poznejših obdobjih postopoma razviti. Vendar pa samo prerojeni, tisti, ki gledajo z duhov­nimi očmi, lahko vse jasno vidijo, kot v ogledalu, ki zrcali prihodnost.
 Tako lahko potolaženi usmerite pogled k Meni in se spo­minjajte reka: "Kdor Mene ne zapusti, tega tudi Jaz ne za­pustim."
 Ostanite pri Meni in boste vedno bolj in bolj slišali glas pastirja. Zaradi tega boste tudi vedno bolj in bolj sposobni z besedo in zgledom pokazati drugim slepim to edino pot k zveličanju, da bo na koncu samo eden pastir in ena čreda! Amen.

Gottfried Mayerhoffer
Gospodove pridige