Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

O lažnih prerokih

Matej 7, 15-23: Sedma nedelja po Binkoštih

  »Varujte se lažnih prerokov, ki pri­hajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. Po njihovih sadovih jih boste spoznali. Se mar grozdje obira s trnja ali smokve z osata? Tako vsako dobro drevo rodi dobre sadove, slabo drevo pa slabe.  Dobro drevo ne more roditi slabih sadov in sla­bo ne dobrih.  Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu posekajo in vržejo v ogenj. Po njihovih sadovih jih boste torej spoznali.«
  »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: »Gospod, Gospod« ampak kdor uresničuje voljo moje­ga Očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: »Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu pre­rokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del? » In takrat jim bom naznanil: »Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč ­od mene, kateri delate krivico!«

10. april 1872

  To celotno poglavje se ukvarja z navodili, ki temeljijo na  Mojem nauku, katerih se je potrebno držati, da bi ljudje - in še posebno v tistem času Moji učenci in poslušalci - vede­li, kako naj uporabljajo svoje lastne verske zakone v prak­tičnem življenju. Ker posebno v tistem času, tolmačenje Mojzesovih zakonov ni bilo takšno, kot Sem si jih zamislil, Sem moral priti Sam z namenom, da rešim pred gnitjem duhovno drevo življenja vere, predano Judom tako, da bi moglo ponovno obroditi sadeže ustrezno zakonom Mojega duhovnega sveta.
  Tako Sem v tem poglavju učil o popuščanju ob napakah drugih, previdnosti in ne vsiljevanju Mojega nauka ko­murkoli, brez njegove predhodne pripravljenosti, in tudi o udejanjanju usmiljenja in ljubezni do bližnjega, ob Mojem vzgledu. Našli boste do popolnosti razložen zakon ljubezni do bližnjega in vaša pozornost je usmerjena na to, da Moje zapovedi ni tako lahko izpolnjevati zaradi žrtev, ki jih za­htevajo Moje zapovedi ljubezni, katerim nasprotujejo skuš­njave sveta in samoljubja, ki zlahka zmagujeta.
  Nisem pridigal ničesar novega; Mojim učencem in privr­žencem Sem samo raztolmačil, kar jim je bilo že domače, vendar v resničnem pomenu tako, da bodo v prihodnosti zmožni razložiti somišljenikom resničen pomen zapovedi. V povezavi s tem Sem moral omeniti določena opozorila in znamenja, ki bodo učiteljem omogočila, da prepoznajo resnične iskalce resnice in vernike, in pomagale zadnjim, da spoznajo svoje učitelje in da razlikujejo lažne učitelje in preroke od pristnih in resničnih. Potemtakem so zname­nja. zajeta v prilikah in je v nekaj stavkih izpostavljeno, da besede ne zadostujejo, da bi prepričali druge, temveč mo­rajo dejanja dokazovati, da je učitelj popolnoma prepričan o resničnosti svojih besed.
  To merilo za razločevanje lažnih od pristnih voditeljev naj vedno služi poslušalcem za vodilo, drugače jih lahko lažni učitelji zapeljejo na napačno pot.
  V tistem času Sem to poudaril Mojim poslušalcem zato, ker sem že vnaprej vedel, da se bodo, ko Bom odšel, poleg Mojih učencev pojavili tudi drugi, ki bodo pod pretvezo Mojega nauka ljubezni iskali svoje lastne prednosti. Poleg tega Sem tudi napovedal usodo teh lažnih učiteljev - in ti­stih, ki bodo gradili duhovno blagostanje na takšnih lažnih naukih - nekoč, ko bodo duhovni in naravni viharji ogrozili njihovo življenjsko ladjo, se bo samo tisti, ki tudi iz­polnjuje Moj nauk lahko soočili s prihodnostjo - kakorkoli se že bo ta obrnila - z ravnodušno mirnostjo. Takšne Sem primerjal z ljudmi, ki so zgradili svojo hišo na skali; ostali pa, na pesku.
  To, kar Sem v tistem času dal Mojim učencem in privr­žencem za popotnico na njihovi trnovi poti, velja za vse čase - tako danes, kakor tudi v bodoče. Kajti Moje besede so resnično besede večnosti in za večnost. Nikoli ne bodo prenehale obstajati ali se bodo izrabile, ker so tudi, zgrajene na skali Moje resnice in so tempelj Mojih duhovnih nebes.
  Kakor takrat, velja to svarilo tudi dandanes. Za osnovno vodilo naj služi tako voditeljem, kakor tudi tistim, ki so se zaupali njihovemu vodenju in naj se k njim zatečejo po to­lažbo in pomoč, ko so v težavah in v največjih časih stiske, ki bodo še prišli.
  Moj nauk ljubezni je že zelo zlorabljen in mnogi so podlegli lažnim naukom. Vendar je sekira že nastavljena na dre­vo, ki je tako dolgo zasenčevalo izgubljene, ter s tem prepre­čevalo resnični Božji svetlobi, da bi jih dosegla.
  Pred Mojim prihodom morajo biti v duhovnem pogledu odstranjene vse sence, kajti Sem svetloba in ne trpim nobe­ne sence. Moj nauk je podan, da razsvetli vse kotičke mate­rialnega in duhovnega stvarstva. Vaše materialno življenje ima svetle in temne strani tako; kot ima vaša zemlja dan in noč. Vendar je to za vas potrebno; ko se, kot celoten materialen svet, morate spočiti, kadar se mora vaša porabljena moč obnoviti in vaš organizem ojačiti za nadaljnje delova­nje. Toda v duhovnem svetu je to drugače, ker tam ni noči, razen tiste, ki jo duh pripravi samemu sebi temveč obstaja samo večna svetloba, večna toplota, večna ljubezen, večno delovanje. ­
  Poglejte vašo dušo! Tudi ta, čeprav vezana na materialno telo; nikoli ne spi, temveč deluje dan in noč v svojem du­hovnem telesu, katerega želi prenesti v veliko onostranstvo v najpopolnejšem stanju, kot je to mogoče.
  Vsa duhovna bitja hrepenijo po tem, in karkoli temu na­sprotuje, mora propasti, kar vam sedanji čas dovolj jasno kaže. Ustanove, zelo premeteno načrtovane in ohranjene že stoletja, čeprav izgledajo, da naredijo veliko dobrega,  so še vedno samo hiše zgrajene na pesku, ter ne morejo kljubovati hudim nalivom in viharju Moje Božanske luči resnice.
  Prav tako, kakor se apnenec spremeni v kašasto zmes, ko se ga dotakne življenjska vsebina oziroma substanca ali ki­sik vaše zemeljske atmosfere, ter se spremeni njegova trdna oblika in se izpostavljen vetrovom razprši v obliki finega prahu, brez sledu njegove prejšnje trdnosti - razen če ne prispeva v drugi obliki, kot vezivo za utrjevanje zgradbe, ko se zmeša s peskom - se bo tako tudi godilo zemeljskim ustanovam. Vendar, ker se ustanova s tako dolgim vekom s svojimi privrženci, ne bo tako zlahka predala pritisku okoliščin, vam zato vsem kličem: "Pazite se lažnih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčji preobleki, znotraj pa so grabežljivi volkovi! "
  Dobro se zavedam, da bodo mnogi v začetku zasmehova­li in dvomili v Moj nauk, katerega vam sedaj neposredno podajam in ko na ta način ne bodo uspeli doseči svoj cilj, se bodo odločili, da bodo uporabljali Moj nauk kot pretvezo za podaljšanje svojega obstoja. Vendar tukaj velja to, kar Sem nekoč rekel Mojim učencem: "Po njihovih delih boste spoznali ali so vneti udejanjevalci Mojega nauka ljubezni ali pa so samo pridigarji Besede!"
  Zelo pomembno je, da ste oprezni in pustite te lažne pre­roke in lažne tolmače Moje Besede, da vidijo, kako so pro­padli vsi njihovi napori in morajo, ali popraviti svoje poti ali propasti. Kajti uporabili bodo vsa sredstva, ki bi jih lahko privedla do njihovega preteklega ugleda in pretekle moči.
  Potemtakem vas moram ponovno opozoriti: Bodite zvi­ti kot kače in nedolžni kot golobi, da boste lahko začutil spletkarjenje vaših največjih sovražnikov že celo na daljavo in da boste odvrnili vse strupene puščice od vas in vaših sovernikov s preprostostjo vaših src. Če bi vas katerakoli od njih zadela, bi vas potem povedla k pogubi namesto k življenju.
  Kakor začetek tega poglavja v glavnem zadeva vas, ver­nike in častilce Moje resnične besede ljubezni, kjer vam svetuje udejanjanje potrpežljivosti in ponižnosti, vam tudi nadaljnja vsebina koristi, saj vas vzpodbuja, da usmerite po­zornost  vaših privržencev na nevarnosti, ki jim pretijo v zmedi sveta, kjer se bohoti laž namesto resnice in pretvar­janje namesto resnične narave stvari tako, da vas ne bodo, zapeljane s strani lažnih učiteljev in prerokov, obtožili go­ljufije.
  Torej bodite previdni kot kače in ne verjemite slepo vsako­mur, ki se vam približa in vas prosi za kruh iz nebes ali - kot je rečeno v Evangeliju - Meni govorijo "Gospod, Gospod!" Takšni vam sploh ne nameravajo slediti, ampak samo želijo zvedeti od vas, kaj lahko služi njihovi lastni koristi.
  Pogosto berite ta Evangelij! Vsebuje daleč globljo resnico, kot vam lahko tukaj obrazložim. Upoštevajte to, kar vam je bilo povedano, da ne boste gradili hišo na pesku, temveč na trdni skali zaupanja. Drugače se vam bo godilo kot mnogim, ki ob najmanjši duhovni ali moralni nevihti, izgubijo svoje ravnovesje in so zbegani, ter nemočni.
  Podal Sem vam mnogo sporočil in celo več duhovnih vrednot na tisoč različnih načinov. Sedaj v teh nedeljskih pridigah prejemate, tako rekoč, ključ Mojih naukov, ki Sem ga nekoč dal Mojim učencem in prvim privržencem.
  Ali veste, zakaj se vse to dogaja? To je zato, ker zelo dobro vem, kako se bodo stvari obrnile in da bodo moč, gotovost in trdna vztrajnost postale vedno bolj potrebne. Mnogi bodo skušani, ali so zgradili svojo duhovno hišo na skali Mojega nauka vere in ljubezni, ali pa so se zadovoljili samo z branjem in poslušanjem Moje Besede, kar ustreza hiši zgrajeni na pesku. Tako kot veter odnaša pesek ali ga odplakne dež, izbriše čas iz spomina besede, ki se preberejo ali slišijo.
  Trdni gradbeni kamni za Moje in vaše bodoče duhovno bivanje so dela - dela, ki se izvajajo iz ljubezni do Boga in svojega bližnjega. Samo ti so trajni, vam dajejo spokoj in mir in svetijo kot dobri primeri drugim, ki vas bodo po va­ših dobrih delih spoznali za pristne in ne za lažne preroke in učitelje, katerih srce ni srce grabežljivega volka, ampak je podobno srcu ustrežljivega jagnjeta, v katerem ni sov­raštva, jeze, zavisti, ljubosumja ali maščevalnosti, temveč samo ljubezen, ki razširja ljubezen in želi samo žeti ljube­zen. 
  S tem boste postali Moji izbrani, ki bodo z Mojo Besedo v rokah, izgnali vse sence in dvome in razširjali ljubezen neizmernega sveta duha, ki se nahaja daleč nad vami tako, da bo v času Mojega Ponovnega Prihoda samo en pastir in samo ena čreda in bo vaša zemlja zopet postala raj, ki je nekoč obstajal in je bil izgubljen, kar ne Bom naredil Sam, ampak  človeška bitja, ki so bila nekoč ustvarjena iz ljubez­ni. ­
  Pomnite te besede in jih upoštevajte tolikokrat, koliko­krat je to mogoče! Samo tako lahko pridobite ravnovesje in mir, ter ste zmožni tolažiti ostale. Amen.

Gottfried Mayerhoffer
Gospodove pridige