Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

179. Antikrist

1 Lazar je rekel: »Gospod, kaj pa naj razumemo pod antikristom?«
2 Jaz sem rekel: »Antikrist bo nastal s tem, da bodo nekateri zviti in leni ljudje, ko bodo videli, da dobiva Moj nauk čedalje več privr­žencev in da se Mojim učencem čedalje bolje godi, Moj nauk tudi spre­jeli. In ko bodo slišali o znamenjih, ki sem jih naredil, in tudi o tistih, ki jih boste priložnostno naredili vi, bodo začeli kot poganski čarode­ji delati velika znamenja s povsem naravnimi sredstvi slepega čarov­ništva, kot so to počeli eseni. To bo lahkoverne tako zelo premamilo, da bodo nazadnje zaradi tega mnogi vas, se pravi vaše naslednike, ime­li za lažne učitelje in preroke in vas bodo preganjali.
3 Zato le dobro pazite, da od tistih, ki bodo sprejeli evangelij, ne bos­te vzeli nič drugega kot tisto najnujnejše, kar potrebujete za življenje! Če bi namreč postopači videli, da s pridigo in znamenjem pridobite ve­liko denarja, tedaj bi šele storili vse, da bi vas spodrinili! Zato bodo prave preroke ločili od lažnih najprej po njihovih delih. Pravi preroki bodo zmeraj hodili okrog v Mojem uboštvu in od svojih občin spre­jemali le to, kar potrebujejo za življenje; lažni preroki pa bodo ravna­li tako kot zdaj farizeji - v marsičem bodo še veliko hujši - in si bo­do dali drago plačevati vse, kar bodo občestvom domnevno storili v Mojem imenu in vsi ljudje jih bodo imeli za svete Božje služabnike; zaradi grožnje s kaznijo bodo morali verjeti, da Bog usliši edinole nji­hove molitve in da so Mu nadvse všeč njihove daritve. Kakor pa je zdaj vsem Judom namenjen ta edini tempelj, tako bodo antikristi z ve­likim sijajem postavili nešteto templjev in v njih pred ljudmi opravlja­li svoje čarovnije in daritve in imeli slabe, sebične govore. Molili pa bodo v tujih jezikih, da bi ljudi prepričali, da je njihov jezik najčistej­ši in zato tudi Bogu najbolj všeč.
4 To je za vsakega dovolj, da spozna lažnega preroka in ga razliku­je od pravega. Seveda bodo silovito vpili in kričali po vsem svetu: 'Pri­dite vsi k nam; tuje vendar Kristus, in kjer smo mi, tam je On!' Toda ne verjemite jim, pa če bodo še tako kričali in delali še tako velika zna­menja; nikakor namreč niso Moji učenci, ampak zapeljani učenci Bel­cebuba; njegovo plačilo bodo želi v mlakuži med jokom in škripanjem z zobmi! Dobro pazite na to in delajte, kar se da malo znamenj; drži­te se besede in njene večne resnice, tako bo čisti nauk ostal med mno­gimi ljudmi do konca sveta!

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 6