Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Antikrist - kako ga spoznati  in njegova usoda

8 Jaz sem rekel: »Zlahka jih boste spoznali po njihovih delih! Na tr­nju nikoli ne raste grozdje in na osatu ne fige. Kdor nekaj daje in si hoče za to še več vzeti, ta resnično ni Moj učenec! Glejte, Jaz dajem za Svoje vse, nazadnje celo življenje tega Svojega telesa, in za to ne vzamem od nikogar nobenega daru tega sveta, ampak hočem le, da Me človek nadvse ljubi, da mu lahko potem dam še neskončno več in več­je.
9 Mislite, da bo tako ravnal tudi antikrist? O, nikakor! Svojim privr­žencem bo dal strašno malo - nič drugega kot prazne, izmišljene ob­ljube v velikem onstranstvu - bo pa za to zahteval zelo velike daro­ve, tako kot zdaj počnejo templjarji, ki si dajo za svoje več sežnjev dol­ge molitve zelo veliko plačevati; toda te molitve nikomur nič ne ko­ristijo niti na tem in še manj na onem svetu! In vidite, prav tako bo de­lal antikrist in Moji bodo njega in njegove učence in častilce zlahka pre­poznali po teh ničevih in piškavih sadovih!
10 Kaj počnejo farizeji z grešniki vseh vrst in rodov? Glejte, vzamejo odkupnino za greh, ali v denarju ali tudi v drugih obilnih darovih in nato dajo grešniku oprostilno pismo za že storjene grehe in tudi že za tiste, ki jih bodo ljudje, kakršnih je zdaj dovolj, posebno v bogatem sve­tu, šele storili v prihodnosti, in jim prigovarjajo: 'Koristneje je, da da­rujete, če ne morete izpolnjevati težke postave!' In tako templjarji ukinjajo Božjo zapoved in jo nadomeščajo s svojimi najsebičnejšimi svet­nimi pravili, ker  imajo smisel le za svetno udobno življenje na račun ubogega, slepega človeštva.
11 Vidite, prav tako bodo delali tudi antikrist in vsi njegovi učenci in po tem jih boste toliko lažje prepoznali! In ko bodo potem njegovi učenci v vsem svetu na vsa usta vpili: 'Glejte, tu je resnični Kristus!' ali 'Tam je!', jim tega ne bo verjel nihče od Mojih! Prave otroke sveta pa pustite in jih ne kličite, da boste imeli mir pred zmajem in njego­vimi privrženci; za nekaj časa si bo namreč prilastil veliko oblast in bo hudo ravnal s svojimi sovražniki! Toda prav s tem bo samemu sebi pri­pravil sodbo in propad.
12 Jaz pa bom v istem času dopustil ljudem, da bodo izumili vsako­vrstne velike iznajdbe, ki bodo kot žareče puščice prodrle v zmajeve temne kamre ter silovito razdejale njegove bedne sleparije in lažne ču­deže, in kot gol bo stal osramočen celo pred svojimi najbolj vnetimi privrženci, ti pa se bodo kmalu v velikih gručah odvrnili od njega.
13 Zato ne skrbite, kaj bo sčasoma nastalo iz tega Mojega nauka, kajti samo Jaz vem, kaj vse se bo zgodilo v tem svetu in kaj naj do­pustim, da bo nekoč tudi v slepem svetu postalo življenjsko svetleje!
14 Toda ne bo šlo tako hitro kot mislite; le Jaz edini poznam življenj­ske elemente v tej zemlji in tudi najbolje vem, kaj je potrebno, da jih sčasoma pripeljem k višji življenjski svetlobi. Zato ne vprašujte več in se veselite!"

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga  6/151, 8-14