Spletno stran gostuje moj-splet.si
BERTHA DUDDE - KNJIGE PDF

Pot, po kateri hodite, mora biti pot za Jezusom Kristusom. Njega morate vzeti za primer; na Zemlji morate živeti tako, kakor vam je On pokazal s Svojim primerom... Morate živeti življenje v Ljubezni, kakor tudi nase predano vzeti trpljenje, katero vam je dano, da bi vaša duša dozorela. Človek Jezus je pred vami hodil po tej poti, zaradi česar pa lahko sedaj hodite za Njim in tako zagotovo tudi dosežete vaš cilj: vrnitev k Očetu (Janez 14:6), iz Katerega ste nekoč nastali. In Jezus vam je pokazal to Pot tako, ko vam je dal zapovedi Ljubezni do Boga in bližnjega, katere če jim sledite, vas vodijo po poti za Jezusom. ...


Vera

4017 Kaj je vera? 6. Apr 1947: Knjiga 49  Bertha Dudde   Človeško bitje mora preko njegove vere postati blaženo… Toda kaj je vera? Ko človeško bitje lahko upravičeno trdi, da on veruje? Če so mu predstavljene duhovne doktrine, potem on ne bo nikoli sposoben ...


Zdravljenje bolnih v Jezusovem imenu

Položite vaše roke na bolne in jih blagoslovite… in moč vaše vere jih bo ozdravila, ker vi zaupate bolno osebo Meni Osebno; Moja moč pa je neomejena in glede na to tudi lahko deluje neomejeno, čim vi verujete v to… Vse, kar storite združeni z Menoj, mora uspeti ...


Vzrok Luciferjeva odpadništva od Boga

To bitje Mi je prav zares podarjalo vso svojo Ljubezen skozi večnosti, in v tej Ljubezni je bilo izjemno srečno in ene-enake volje z Mano... četudi je njegova volja bila svobodna. Pa vendar so se občasno tudi v tem bleščeče sijočem bitju pojavljali tihi dvomi, ker Me on prav tako ni mogel videti. Kljub temu pa je njegova velika Ljubezen do Mene vedno znova premagala dvom, ki se je pojavljal, in je sebe predala Meni in našla svojo blaženost v nenehnem ustvarjanju bitij istega značaja s pomočjo svoje volje in z uporabo Moje moči. ...


Božič

 To pa je bil največji čudež vseh časov, kateri se ne bo nikoli več ponovil, da Sam Bog pride na Zemljo in da se nastani v otroku. ...


Čuvanje svetosti imena Jezus

Vi morate ime Jezus izgovarjati polni Ljubezni. Ono mora biti za vas najsvetejše. Morate ga nositi v srcu; ono mora biti za vas svetla zvezda, ki se lesketa v temni noči in sonce, ki jasno sije in vam daje življenje. ...


Kličite me ko me potrebujete ... globina vere

Četudi sem Jaz pravzaprav vedno blizu vas, pa sem Jaz opazno blizu samo takrat, ko vaša volja zavestno teži k Meni in ko vi prosite za Mojo prisotnost. Mojo prisotnost pa boste občutili kot notranji mir, ki vas zajema in ki je rezultat vaše trdne vere v Mene in Mojo pomoč ...


Deset zapovedi

Pomembno je biti obveščen o vzroku, zakaj je bilo danih teh Deset Zapovedi; glede tega namreč kroži veliko domnev, katere bi lahko pripeljale do tega, da se začne dvomiti v Božansko Ljubezen. V tistih časih je med ljudmi vladalo stanje, v katerem se je odražala velika neljubeznivost. In ni se več častilo enega Boga; težnja k svetu, ljubezen do Mamona, do vseh zemeljskih zadovoljstev je bila nepopisno velika, in oni niso cénili niti imetja drugega človeka niti tega, kar so bili dolžni svojemu Bogu in Stvarniku. Oni so se ravnodušno predajali oblasti Satana in oboževali vse, kar je bilo v njegovem interesu. ...


Ljubiti svojega bližnjega kakor samega sebe

To je edini namen zemeljskega življenja, pa čeprav vi tako malo spoštujete te zapovedi. Toda če bi želeli izpolniti samo to eno zapoved... ki v sebi vsebuje tudi  druge... bi veliko pridobili. Kjer namreč srce še ni otrdelo, kjer se ono še usmerja k bližnjemu, ki je v stiski, tam je ravno tako prisotno upanje, da bo v njem postalo svetlo. In on počasi prihaja do spoznanja o tem, kako težko je zemeljsko življenje; in on hrepeni po drugem prebivališču, kar pa torej brez izpolnitve teh Zapovedi ni mogoče. ...


Bodite kot otroci

Vendar pa bom Mojim otrokom poravnal njihovo stezo, celo če se zdi, da je težko hoditi po njej. Samo se prepustite Mojemu vodstvu s popolnim zaupanjem in vedno boste občutili Ljubezni prepolno Očetovo roko, ki vas bo varno in z gotovostjo vodila preko vsake nesreče tega sveta. ...


Satanova moč ... bedite in molite

4684 Satanova moč ... Bedite in molite  8. Jul 1949: Knjiga 54 Bertha Dudde Veliko moč ima tisti, ki vas želi uničiti. On ne izbira sredstev in se sam ogrinja s plaščem pravičnosti; trudi se zmesti vaše razmišljanje, da tako niste več sposobni razlikovati ...


Čistost srca

Glede na to mora čistoča srca dati rezultat, da človek pravilno razmišlja, ker ko je srce posoda za prejemanje Resnice iz Boga, če se človek trudi, da ga oblikuje tako, da bo in da ostane dostojno prejemanja, potem on v sebi ne more prenašati neresnice. Ona se mu gabi, kakor tudi vse, kar je nečisto; in zato jo zavrača, ker se človek, ki je čistega srca, nahaja v hrepenenju po Resnici. ...


Cerkvene zapovedi

Jaz Sem dal ljudem zapoved Ljubezni, katera se lahko sprejme ali pa se jo zavrže... Ljudje so uvedli dodatne zapovedi, za katere pa ne dajem Svoje odobritve. Le te se namreč niso rodile iz Ljubezni do bližnjih človeških bitij, ampak so samo ukrepi, da bi se povečala moč; narejeno je namreč tako, da je priključitev neki organizaciji, ki trdi, da je resnična (prava) Kristusova cerkev, pogoj za izpolnitev teh zakonov. Zato ona postavlja ljudi pod prisilo, kateri bodo s tem, ko bodo verjeli, da grešijo, potem izpolnili te zapovedi in tako k njim usmerili svojo celotno pozornost... ter zanemarili Moje Zapovedi Ljubezni.. ...


Jakob Lorber

Jaz vam ravno zato, ker živite v poslednjih dneh dajem Najčistejšo resnico (= Razodetje Berthe Dudde), ki jo lahko brez zadržkov posredujete naprej in opozarjate, da nič ne bo ostalo nespremenjeno ko bo prišlo v človeško last, ker sami še niste popolni… In lahko verjamete, da je tudi to delo (J.Lorber) šlo skozi spremembe in zato ni ostalo čisto… Poleg tega je bil tudi Moj služabnik J.Lorber človek, ki je bil sposoben delati napake - in delal je napake vsakič, ko je njegov intelekt poskušal sam rešiti problem, ker je takrat Moj nasprotnik lahko vplival na njegov um. ...


Zemeljski dogodki … fenomeni časa … lenost duha ..

Vse, kar se dogaja v svetu, vzdržuje dejavnost duha in ne dovoljuje, da bi postal nedejaven. Človek, na katerega se zgrinjajo dogodki kot udarjajoči valovi, se oborožuje z vsemi silami upora. On se bo moral boriti za svoje zemeljske koristi, kar pa povzroča, da ostane nenehno dejaven. ...


Znaki pred koncem - poslednji dnevi

Najprej mora biti razširjen Evangelij… in on bo dejansko razširjen. Raznošen bo vsepovsod s strani Mojih glasnikov svetlobe, kateri so še posebno v poslednjih dneh izjemno aktivni; kateri so se utelesili po celem svetu s ciljem, da so sedaj lahko za Mene koristne posode, v katere lahko Jaz izlijem Mojega Duha; kateri pa na ta način vzpostavlja vezo med Mano in tistimi, katerim mora biti Evangelij oznanjen. Pravzaprav bi se človeštvu zelo slabo pisalo, če bi moralo biti odvisno samo od ljudi glede tega, ali se bo, kdaj in kako se bo, odvijalo oznanjanje Mojega Evangelija… In njihova prizadevanja bi bila vseeno zaman, če Moj Duh ne bi tudi tam deloval (Psalm 127:1) ...


Samoljubje... ljubi svojega bližnjega kot samega sebe

Če vi bližnjemu dajete to, kar si sami želite, vam tudi Bog daje to, kar je Njegovo... ...


Oblikovanje src v božji tempelj

Vaše hrepenenje po Meni je namreč že veliko sredstvo pomoči za čiščenje vašega srca. ...


Depresije… Trpljenje je očetova ljubezen…

V vas se bo prebudilo nepopisno hrepenenje, če težite k popolnosti in mislite na nebeške užitke. In to hrepenenje bo doprineslo k temu, da bodo popustili okovi duše, ker se bo v enaki meri umaknilo tudi hrepenenje po svetu in zemeljskih užitkih; izginjala bo težnja k zemeljskim dobrinam (materialnemu) in bo ostala edino težnja k tistemu, kar pradstavlja duševno srečo. ...


Služenje … Greh lenobe ...

Sedaj namreč nastopa Božji nasprotnik (Satan), ki pred lenega človeka postavlja vsa ugodja zemeljskega življenja in ga spodbuja (hujska), da v njih uživa. Hlepenje po užitku, požrešnost (neumirjenost) in telesna poželenja ga napeljujejo na veliko grehov, slabijo telo in dušo ter ji onemogočajo, da bi bila prikladna za odpor (da bi se lahko uprla). ...


Volja, milost - Filipljanom 2,13

Božja modrost in Ljubezen izključujeta nesvobodo volje, sicer bi bil višji razvoj za človeško dušo nemogoč in ne bi potreboval dolgotrajnega procesa na Zemlji (skozi stvaritve treh kraljestev narave), če bi Božja volja izbrala kandidate za Božje kraljestvo in jim s tem dostavljala Svojo milost, katero bi ljudje naknadno sprejeli in bi jih zagotovo vodila v nebeško kraljestvo. ...


Svet je v okovih..

Sedem dni pozneje je voda preplavila že najvišje gore tega območja Zemlje, vse do najvišjih Himalajskih gora, ki so ločevale deželo Sihinitov od vse ostale Azije. In te najvišje gore so štrlele kvišku le petnajst vatlov nad najvišjo višino vode; toda vse ostale velike gore so bile najmanj toliko globoko pod vodo. Seveda pa so bile glede na različna višinska razmerja mnogo nižje gore tudi več sto klafter pod vodo. ...


Izvirni greh

Mene ne priznati, pomeni biti v celoti pod oblastjo tega (Luciferja), ki se je nekoč uprl zoper Mene in na ta način postal Moj nasprotnik (Satan) ...