Spletno stran gostuje moj-splet.si
Božja beseda je kot seme

Glejte, s pravim nebeškim kraljestvom, ki je kraljestvo resnice, svet­lobe in ljubezni, to sem vam že pokazal ob različnih priložnostih, pa je najresničneje takole: to kraljestvo ni zunanji pomp in v človeka ne prihaja s kakšnimi zunanjimi znamenji in atributi, ampak se razvija po­vsem znotraj njega, v njem ostaja, raste, prodira skozenj in tako posta­ne njegovo bivališče in njegov vseh blaženosti prepolni svet. ...


Gospod pričuje o sebi

Jaz sam sem luč, pot, večna resnica in življenje. Kdor veruje Vame in živi po Mojem nauku, ima večno življenje že v sebi, in nikoli ne bo ne videl ne okusil smrti, četudi bi telesno še tisočkrat umrl; kajti kdor veruje Vame, spoštuje Moje zapovedi in Me tako ljubi nadvse, je v Meni in Jaz sem v duhu v njem. Tudi pogani naj bi torej spoznali večno in najbolj živo resnico, ki je samo v Bogu, zato sem prišel tudi k njim in jim znova prinašam luč življenja, ki so jo po svoji volji izgubili že zdavnaj in s tem so izgubili tudi večno življenje. ...

Henohov govor

In glejte, ko je Henoh izgovoril v svojem ljubečem srcu to tiho molit­vico, ki je bila resnična molitev, in Mi je tudi bila edina prijetna, in Mi bo tudi edina ostala všeč, ker je bila resnična molitev, sem takoj poslal ange­la na zemljo, da je okrepčal svojega brata Henoha in mu popolnoma raz­vezal jezik. ...


Izpolnjevalci Božje besede

Če pa bo ostal ob tem, kar je od Mene slišal, mlačen in se ne bo potrudil, da bi postal povsem dejaven po tem, bo pač imel črko, kot jo zapisujeta oba Moja pisarja in kakor jo je zate in še za nekatere za­pisal Rafael, toda do duha, ki je globoko v črki, ne bo prodrl nikoli. ...


Jezusov krst

Tedaj vsi zagledajo lebdeči plamen v obliki plamenečega križa ali, zmotno, precej podobno golobu, ki pravzaprav tudi ponazarja križ, hkrati pa tudi vsi zaslišijo že znane besede. ...


Kako uči Gospod Jezus

Da, zahtevam vero, toda ne slepe in mrtve, temveč čim bolj živo! Učim vas resnic, o katerih svet še pomislil ni; toda ob tem ne rečem: 'Veruješ to?', ampak: 'Si to razumel?' In če rečeš: 'Gospod, to in ono mi pri tem še ni jasno!', ti z vsemi sredstvi, ki so Mi na voljo, zadevo razlagam tako dolgo, do­kler je res ne razumeš temeljito in šele potem grem spet korak naprej. ...


Lažni učitelji evangelija

Takšni otroci sveta pa se potem polastijo vsega, kar kakor koli zbu­ja pozornost v svetu. Ker pa nimajo pravega duha, saj so pač otroci sve­ta, si vse, s čimer si skušajo pridobiti veliko zemeljskih dobrin, po svoji duhovni slepoti in posvetni zvitosti urejajo z zunanjim pompom ter zu­nanjim dostojanstvom in veličastvom in potem privabijo k sebi mnoge, tudi boljše duhov ...


O Božjem usmiljenju

Zdaj še vendar strah pred večnimi kaz­nimi v peklu mnoge ljudi odvrača od slabih dejanj in upanje na dosego večne blaženosti jih spodbuja k dobremu! ...


O Božji besedi

Kajti pred očmi resničnih Božjih otrok bodo zemlje, sonca in lune lebdeli kot bleščeči prah. ...


Oče naš

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje najsvetejše ime! ...


O delanju čudežev in spreobrnenju

Ljudje tudi ne razlikujejo med pristnim čudežem in lažnim, oboje imajo za nekaj posebnega in se tako pustijo prisiliti k veri. ...


Osebno razodetje

Tudi duša, ki išče in prizadevno raziskuje, gotovo zasluži plačilo, tako kot je vsak delavec vreden svojega plačila. ...


O pravem strahu pred Bogom

Zapovedano je bilo tudi, da mora človek častiti Boga in Ga nadvse ljubiti. Kako naj kdo neko božansko bitje ljubi in tudi najpristneje časti, če že ob njegovem imenu vzdrhti bolj kakor pred smrtjo? ...


Pomen ravnanja po božji besedi

Ko si boste v sebi povsem prilastili Moje kraljestvo, boste lahko hodili po kačah in škorpijonih in pili strupe iz pekla, pa vam to ne bo škodovalo. ...


Predstojniki in voditelji

Glejte, le Jaz sem Gospod! Vsi vi pa ste med seboj enaki bratje, nihče naj ne bo več ali manj, kajti vsako še tako malenkostno daja­nje prednosti vzbudi v naravi tistega, ki to prednost dobi, satansko oblastiželjnost, in ta prehitro pokvari čisto ljubezen in resnico iz nje polno življenja, kot se je to še preveč razločno pokazalo že takoj na začetku kraljevanja, danes pa se še bolj in razločneje kaže v jeruza­lemskem templju. ...


Prihodnost čistega božjega nuka

Rečem Jaz:(Jezus Kristus) "To naj te ne skrbi! Toda nazadnje je z vsem, kar še tako čisto pride od zgoraj, bodisi duhovno ali materialno, enako, ko se dotakne zemljinih tal, postane nečisto in nepošteno. Poglej dežno kapljo! Noben diamant ne bi mogel biti čistejši od take dežne kaplje; kakor hitro pa se dotakne zemljinih tal, je njene čistosti konec! ...


Razumevanje svetega pisma

Vi o analogijah niste še nikoli nič slišali in zato tudi poznate le grobi, naravni pomen Pisma. Toda v podobah preroških spisov je zmeraj trojni pomen: prvič, naravno duhovni, drugič, povsem duhovni in tretjič, povsem nebeški iz Božjega srca. ...


Troedinost v Bogu in človeku

230. Troedinost v Bogu in človeku 1.(Gospod) »Vendar to kar boste sedaj slišali, za zdaj ohranite zase in me ne razglasite prezgodaj! Kdaj bo pravi čas za to, boste že izvedeli od Mojega Duha v sebi, ki je pravi Sveti Duh. 2 Oče, Jaz kot Sin, in Sveti duh smo razločno eno in ...


Učiteljska služba

Pravi razširjevalec Mojega nauka mora biti takšen, kot je nadvse izkušen, prilagodljiv in nadvse iznajdljiv zdravnik. ...