Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Delovanje Božje volje

6 Vedenje, spoznanje in hvaljenje spoznane Božje volje ti nič ne ko­risti; vse to je namreč prazno odobravanje vsega veličastnega in čudež­nega dogajanja pred tvojimi očmi. Iz tega spoznaš dobroto, lepoto in vzvišenost in prav dobro veš, da izhaja iz umetnikovega spoznanja in hotenja. Postavimo, da bi imel tudi ti spoznanje o tem, še zdaleč pa ne umetnikove volje, - ali bi lahko s samim spoznanjem kaj dosegel? Ali pa bi imel približno umetnikovo voljo, ne pa njegovega spoznanja ter s trudom in prizadevanjem pridobljene spretnosti - ali bi tudi tedaj lah­ko kaj opravil?
7 Povem ti: Glede tega je potrebno najresničnejše spoznanje, iz Bo­ga izhajajoča trdna volja ter velika spretnost v njeni uporabi! Potem se­veda lahko rečeš eni ali drugi gori: 'Dvigni se in se vrzi v morje, kjer je najgloblje!', in zanesljivo se bo zgodilo, kar si hotel!
8 Toda s spoznanjem in s trdno voljo samo še ni narejeno nič ali le zelo malo! Spretnost v uporabi Božje volje v lastnem srcu pa doseže­mo edino z močjo čiste ljubezni do Boga in po njej do bližnjega; kaj­ti le takšna edina prava ljubezen ustvarja v duši živo vero in neomaj­no trdno zaupanje, brez katerega tudi najbolj razsvetljeni zmore le malo ali nič."

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 5 /82