Spletno stran gostuje moj-splet.si
Moč Božjih zapovedi

Kdor je kakorkoli sprejel in napravil Božjo voljo za svojo lastno z izpolnjevanjem Zapovedi, je tudi napravil božansko moč in božansko svobodo za svojo lastno, ter je dosegel stopnjo resničnega prerojenja duha in je, kot resnični Božji otrok, popoln, kot Sam Oče v nebesih. ...

Četrta Božja zapoved

Rekel sem: «Prijatelj! Adam in njegovi prvi potomci niso imeli niti šotorov niti koč, kaj šele udobno opremljenih hiš; zemljina tla in senčno drevo jim je bilo vse, in veliko noči so počivali pod milim nebom in bili zdravi in močni. Niti oblačila si niso znali narediti; z vencem figovih listov so si pokrili sram, to je bilo njihovo edino oblačilo, in vsi so dočakali več sto let! Zdaj pa so ljudje iznašli vse življenjsko udobje in so si namesto izgubljenega zemeljskega raja ustvarili več sto tisoč drugih, in glej, sto let je postala čudežna starost! ...


Peta Božja zapoved

Zakaj je Bog dal takšno zapoved in potem sam ukazal Davidu, naj povsem uniči Filistejce in Moabce? Zakaj je smela Judita ubiti Holoferna in zakaj ne smem tudi jaz nekomu vzeti življenje ne da bi grešila? Le kdo je dal Egipčanom, Grkom in Rimljanom pravico, da smejo ubiti vsakega, ki bi se grobo pregrešil nad njihovimi zakoni ...


Deseta Božja zapoved

In glej, tako je Bog posebno za ljudi zelo modro uredil: zemelj­ske dobrine je razdelil mednje zelo neenako in ljudi tudi opremil z zelo različno nadarjenostjo in sposobnostmi! Tako človek nujno potrebuje drugega. Bogati za težko in vendar nadvse nujno delo navadno ni tako zelo zavzet, da bi se ga lotil s svojimi rokami; je pa vesel, da o vsem odloča po svojem znanju in svojih izkušnjah ter svojim hlapcem in deklam ukazuje, kaj morajo opraviti in na­rediti. Ti se potem lotijo dela ter voljno delajo in služijo bogatašu za dogovorjeno plačilo. In da se morda ne bi iz ljubezni do lastnega bogatenja in udobnega življenja spozabili nad bogatim delodajal­cem, tega varujejo svetni in tudi Božji zakoni, seveda le do določene mere, ki jo tudi za bogataše predpisujejo zelo ostri in modri zakoni. ...