Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

0850 ČUTNA VZNEMIRJENOST.... SPOČETJE.... NAMEN....
5. april 1939: Knjiga 17  Bertha Dudde

Tisto, čemur se ljudje najbolj upirajo, je sprejemanje naukov civiliziranega načina življenja, pod katerim je treba razumeti odpoved vsakršni telesni čutni vznemirjenosti (čutni opoj, čutna ekstaza), ki ne predpostavlja volje do prebujanja novega življenje. Ta negon je izrazito močno razvit, tako da se ravno na tem lahko preizkusi največja nasprotna volja, vendar se zelo malo ljudi bori proti temu poželenju mesa. Prepustijo se telesnim impulzom in stremijo k večnemu zadovoljstvu in s tem povzročijo veliko škode svoji duši, ker ne morejo biti več čisto duševno aktivni, ker je volja premagati to željo tako oslabljena. Popolnoma naraven proces razmnoževanja človeških bitij božanski stvarnik v najmodrejšem uvidu združuje s fizičnim blagostanjem, da bi ga vedno znova spodbudil k razmnoževanju in s tem dal dušam, ki čakajo na utelešenje, priložnost za obstoj na zemlji. To je edini namen zveze moškega in ženske in ga je treba dobro pretehtati ter s strogim omejevanjem (abstinenco) in samozatajevanjem nadzorovati vsako čutno zastrupitev, kolikor je to mogoče. Če se namesto tega skušamo izogniti največji zemeljski nalogi in se prepustimo le mesenemu poželenju, bo ta kmalu postal glavna gonilna sila življenja in s tem se ustvari nepremostljiva oviro za dušo, ki ne more najti svoje poti navzgor. Ta želja telesa ga drži na zemlji in se ne more sam dvigniti, vedno znova se pogreza nazaj in se mora neizmerno boriti s telesnim nagonom, da izpolni svojo željo. Človeški organi ne potrebujejo zgolj potešitve želje, ampak se lahko človek zelo dobro uri (nauči) zadrževanja in premagovanja svojih želja, kajti želja se povečuje čim bolj je zadovoljena in jo je mogoče tudi ukrotiti v enaki meri, če je volja močna in se človek zaveda škode, ki jo povzroči duši, ko je telo popolnoma zadovoljno. Toda ljudje nočejo sprejeti takšnih stvari, nočejo si postavljati nobenih omejitev in zato besnijo nad lastno dušo, da ne bi pustili telesa v pomanjkanju... In prav odločnost svojega telesa, da bi na novo spočeli človeško bitje, popolnoma ignorirajo, s čimer ne škodujejo samo sebi, ampak hkrati tudi dušam, ki se želijo utelesiti, jim onemogočajo vstop v človeško telo in tako preprečijo novo rojstvo. AMEN.

Bertha Dudde

Za primerjavo pri Lorberju