Spletno stran gostuje moj-splet.si
PRAVA KRŠČANSKA VERA

Splošna oblika vere v zvezi s človekom je, da mora verjeti v Gospoda; kajti vera vanj omogoča združitev z Njim in posledično odrešenje. Verovati vanj pomeni imeti zaupanje, da rešuje; in ker nihče ne more imeti tega zaupanja razen človeka, ki živi dobro življenje, ​​zato se to razume - tudi z vero vanj. Tako pravi Gospod v Janezu: 'To je Očetova volja, da ima vsak, kdor veruje v Sina, večno življenje.' Janez 6:40 ...


Nebesa in pekel

Krščanskemu občestvu je povsem neznano, da nebesa in pekel izvirata iz človeštva... da vsi, tako v nebesih kakor na zemlji, izhajajo iz človeškega rodu: v nebesih so tisti, ki so na svetu živeli v nebeški ljubezni in veri, v peklu pa tisti, ki so na svetu živeli v peklenski ljubezni in veri... ...


Pekel

Tudi pekel se tako kot nebesa deli na skupnosti, in teh ni nič manj kot onih v nebesih. Zakaj vsaka nebeška skupnost ima svoj nasprotek v peklu, in sicer prav zavoljo omenjenega rav­novesja. Peklenske skupnosti se ločijo po zlu in lažeh, kakor se nebeške ločijo po dobrem in resnici. Da ima tam vsako dobro svoje nasprotno zlo in vsaka resnica svojo nasprotno laž, lahko vidimo po tem, da nič ne more obstajati brez svojega nasprotja, saj lahko o tem, kaj in kakšno je nekaj, presodimo samo na podlagi njegovega nasprotja, iz česar izvirata tudi vsakršna za­znava in občutje. Zaradi tega Gospod nenehno skrbi za to, da ima vsaka nebeška skupnost nasprotje v kaki peklenski skup­nosti in da med njima vlada ravnovesje ...


Rimskokatoliški svetniki v onstranstvu

Čaščenje svetnikov je v nebesih takšna gnusoba, da že sama omemba le-tega  ustvarja (vzbuja) strah, saj  v kolikor se časti človeka (namesto Gospoda Boga), se v enaki meri odreka čaščenje Gospodu; ker v tem primeru človek ne more častiti SAMO Gospoda; in ko ni čaščen SAMO Gospod, potem se pojavi ločitev, ki uniči povezavo (skupnost) z Njim in srečo v življenju, ki izvira iz te povezave. ...