Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

4731 EKSPERIMENTI PRED KONCEM ZEMLJE... AKTIVIRANJE SIL
1. september 1949: knjiga 54 Bertha Dudde

Obstaja določena meja, do katere ljudje lahko gredo v svojem ravnanju do tega, kar je ustvaril Moj Duh. Torej, takoj ko želijo predrzno spremeniti naravne stvaritve, od katerih sem Jaz dal vsaki svoj namen, odnos ljudi do Mene postane neracionalen, podcenjujejo Mojo modrost in Mojo moč, verjamejo, da lahko oboje zavržejo in s tem grešijo proti Meni Osebno, kot tudi proti temu, kar sem ustvaril. In takrat bo meja, ki sem jo postavil prekoračena, in ker bodo njihovi učenjaki naredili napačne zaključke, se bo človeštvo uničilo, in posledice njihovih poskusov bodo katastrofalne. Ljudje verjamejo, da imajo pravico raziskati vse, kar sem jim prikril v priznanje njihove nezrelosti za takšno znanje...

Zemlja v svojem jedru je in bo ostala za ljudi neraziskana do konca. Poleg tega Jaz držim sile velikanske moči vezane (omejene) v središču zemlje, da ne bi ogrozile nadaljnjega obstoja zemlje, dopuščam le, da občasno pride do izbruhov, ki tem silam omogočijo, da na kratko izbruhnejo, da bi duhovnim substancam, ki so sposobne razvoja, dali priložnost, da se oblikujejo nad zemljo in tako začnejo svojo pot vzpona. Te sile se sprostijo z Mojim odobravanjem in v skladu s tem so njihove posledice predvidene (zamišljene) v Mojem večnem načrtu odrešitve. Obseg izbruha, ko se bo zgodil v skladu z Mojo voljo, bo vedno omejen, vendar ga človeška odločnost nikoli ne bo mogla zaustaviti, kajti človeška volja tega ne more nikoli (na noben način) doseči, ker nihče ne more raziskati vzroka in posledice. In vendar bodo ljudje v poslenjih dneh predrzno (arogantno) prodrli globoko pod zemljo zaradi raziskovalnih razlogov, da bi sprostili neznane energije z namenom, da jih koristno izkoristijo, ne bodo pa upoštevali dejstva, da jim primanjkuje znanja in intelektualnih sposobnosti za takšne experimente. Zato ne bodo imeli nobenega spoštovanja do Mojih utvarjenih del, prodrli bodo na področje, ki je zanje povsem naravno zaprto, in željo, da bi ga raziskali, s čisto zemeljskega vidika lahko imenujemo predrznost. Toda z duhovnega vidika bo to pomenilo vstop v kraljestvo najnižjih duhov, katerih izgon Sem prepoznal kot potreben in so ga sedaj ljudje nezakonito odpravili, zato bo imel preklic Mojega večnega reda nepredstavljive posledice. Cilj njihovih manipulacij bo izkoristiti zemeljske sile, proti katerim popusti vsak odpor in ki jih je zato mogoče uporabiti za vse poskuse. Toda ljudje ne bodo upoštevali, da so te sile sposobne raztopiti vse, kar je v njihovem dosegu... ne bodo upoštevali njihove moči, proti kateri sta človeška volja in intelekt neuporabna. Odpirajo zapornice, ki jih nikoli več ne morejo zapreti, ko so enkrat prelomljene, ker jim je območje, v katerega ljudje zdaj želijo vstopiti, tuje in ne poznajo njegovih zakonov... Zemljinega jedra na ta način ni mogoče raziskovati in vsak tak poskus bo imel povraten učinek ne le na raziskovalce, temveč na celotno človeško raso... Kajti meje, ki sem jih postavil, ne smejo biti prekoračene v skladu z Mojim večnim redom, ki vedno daje prednost gradnji, nikoli pa uničenju, in katerega kršitev mora torej imeti tudi nasprotni učinek! Satan sam bo vnesel te misli v ljudi poslednjih dni, spodbudil jih bo, naj se lotijo tega načrta, saj ve, da bo uničenje stvarstva končalo napredek duhov, kar je njegovo prizadevanje v njegovem slepem sovraštvu proti meni in vsem duhovom, ki stremijo k meni. In vendar bo celo ta načrt, čeprav hudičev, neprostovoljno služenje.... je del Mojega večnega načrta odrešitve. Vstala bo nova zemlja, kjer se bo razvoj nadaljeval, medtem ko bo vse satansko spet pregnano v svoje stvaritve. AMEN

Bertha Dudde