Spletno stran gostuje moj-splet.si
POSLEDNJA SODBA

 Če ljudje ne poznajo duhovnega pomena Besede, si ne morejo kaj, da ne bi razumeli poslednje sodbe kot konec vsega vidnega na tem svetu, saj piše, da bosta takrat nebo in zemlja izginila in da bo Bog ustvaril novo nebo in novo zemljo. Dodatno podporo za to razlago najdejo v dejstvu, ki pravi, da bodo vsi ljudje vstali iz grobov, da bodo dobri ločeni od slabih in tako naprej (Mt 25,31-46; 1Tes 4,15-17; Raz 20,11-15). To pa pravi dobesedno branje Besede, saj je dobesedni pomen Besede zemeljski in se nahaja na najnižji ravni božanskega načrta (čeprav tudi tam popolnoma vse vsebuje nek duhovni pomen). Ljudje, ki Besedo razumejo le v dobesednem pomenu, lahko zato pridejo do različnih sklepov, kar se je dejansko dogajalo po vsem krščanskem svetu in je privedlo do številnih herezij, za vsako od njih pa ljudje najdejo svetopisemsko podporo. Ker še nihče ni spoznal, da je duhovni pomen v vsej Besedi in v vsaki podrobnosti, ali se celo zavedel, kaj je duhovni pomen, je treba ljudem, ki so imeli to mnenje o poslednji sodbi, odpustiti. Vendar naj zdaj vedo, da nebesa, ki jih vidimo nad seboj, ne bodo minila, prav tako pa ne ta zemlja, na kateri živimo. Ne, obe bosta preživeli. In naj zdaj vedo, da "nova nebesa" in "nova zemlja" pomenita novo Cerkev v nebesih in na zemlji. Govorim o novi cerkvi v nebesih, saj tam obstaja cerkev prav tako kot na zemlji, ker Beseda in pridige obstajajo tako v nebesih kot na zemlji, angeli pa imajo božansko bogoslužje, ki je podobno našemu. Razlika pa je v tem, da je tam vse v popolnejšem stanju, ker obstaja v duhovnem in ne zemeljskem svetu. Zato so vsi ljudje tam duhovni in ne zemeljski, kot so bili na tem svetu. (Nebesa in pekel 221-227, 303-310) ...

PRAVA KRŠČANSKA VERA

Splošna oblika vere v zvezi s človekom je, da mora verjeti v Gospoda; kajti vera vanj omogoča združitev z Njim in posledično odrešenje. Verovati vanj pomeni imeti zaupanje, da rešuje; in ker nihče ne more imeti tega zaupanja razen človeka, ki živi dobro življenje, ​​zato se to razume - tudi z vero vanj. Tako pravi Gospod v Janezu: 'To je Očetova volja, da ima vsak, kdor veruje v Sina, večno življenje.' Janez 6:40 ...


Nebesa in pekel

Krščanskemu občestvu je povsem neznano, da nebesa in pekel izvirata iz človeštva... da vsi, tako v nebesih kakor na zemlji, izhajajo iz človeškega rodu: v nebesih so tisti, ki so na svetu živeli v nebeški ljubezni in veri, v peklu pa tisti, ki so na svetu živeli v peklenski ljubezni in veri... ...


Pekel

Tudi pekel se tako kot nebesa deli na skupnosti, in teh ni nič manj kot onih v nebesih. Zakaj vsaka nebeška skupnost ima svoj nasprotek v peklu, in sicer prav zavoljo omenjenega rav­novesja. Peklenske skupnosti se ločijo po zlu in lažeh, kakor se nebeške ločijo po dobrem in resnici. Da ima tam vsako dobro svoje nasprotno zlo in vsaka resnica svojo nasprotno laž, lahko vidimo po tem, da nič ne more obstajati brez svojega nasprotja, saj lahko o tem, kaj in kakšno je nekaj, presodimo samo na podlagi njegovega nasprotja, iz česar izvirata tudi vsakršna za­znava in občutje. Zaradi tega Gospod nenehno skrbi za to, da ima vsaka nebeška skupnost nasprotje v kaki peklenski skup­nosti in da med njima vlada ravnovesje ...