Spletno stran gostuje moj-splet.si
LAŽNI PREROKI

...


Antikrist 1

179. Antikrist 1 Lazar je rekel: »Gospod, kaj pa naj razumemo pod antikristom?« 2 Jaz sem rekel: »Antikrist bo nastal s tem, da bodo nekateri zviti in leni ljudje, ko bodo videli, da dobiva Moj nauk čedalje več privr­žencev in da se Mojim učencem čedalje bolje godi, ...


Antikrist 2

Antikrist (Prejel Gottfried Mayerhofer 1871)  (Text: Janezovo Razodetje, 11. poglavje)   "Najprej vam Bom razumljivo podal, da v Mojih Naukih in Besedah leži mnogo več zveličanja in blagoslovov, če se po njih živi, kot če bi lahko tolmačili vso razlito jezo v Janezovih ...


Antikrist, kako ga spoznati

Antikrist - kako ga spoznati  in njegova usoda 8 Jaz sem rekel: »Zlahka jih boste spoznali po njihovih delih! Na tr­nju nikoli ne raste grozdje in na osatu ne fige. Kdor nekaj daje in si hoče za to še več vzeti, ta resnično ni Moj učenec! Glejte, Jaz dajem za Svoje vse, ...


Duhovne razmere v peklu

237. Nebesa in pekel 1 Tedaj je stopil k Meni Rimljan in rekel: »Gospod in Mojster, o tem, da Ti je v vsej neskončnosti znano vse od največjega do najmanj­šega, sem popolnoma prepričan in nihče več mi ne more odvzeti tega zame najbolj osrečujočega prepričanja! Zdaj pa je ...


Farizejska načela

Načela farizejev 4 Reče Gabi: "Bog, Gospod in Mojster od vekomaj, ko bi imel kdaj priložnost slišati vsaj stotinko tega, kar sem slišal tu v teh treh najbolj nenavadnih dnevih, si gotovo ne bi izmislil tako bednega namena; toda, exempla trahunt (zgledi vlečejo), to so tudi ...


Kaj je pekel

Kaj je pekel 6 In glej, in razumi prav! Ta sleparski duh, ki je sam na sebi popolna laž, je prav duh vsega sveta materije, in ravno to, kar se imenuje 'satan' ali 'poglavar vseh hudičev'. 'Hudiči' pa so posebni zli duhovi iz splošnega zlega duha, ki sem ti ga ...


Materija in njena nevarnost

12. O materiji in njeni nevarnosti 1 Nato se je oglasil nekoliko razburjeni Agrikola: »Toda Gospod in Mojster, saj si neskončno moder in vsemogočen! Na voljo imaš tudi nešteto legij najmočnejših angelov, takšnih, kakršen je Rafael; tudi mi, Rimljani, se ...


Napuh in posledice napuha

Napuh in posledica napuha   Kdo si bo drznil prekrižati Mojo Pot in Mi reči: 'Gospod, Ti si krut Bog; kri zaklanih Te razveseljuje in Ti se obnašaš kot večni tiran!' Temu Jaz rečem: Vzroka za Mojstrov obstoj naj ne sodijo Njegova dela in dejanja, ampak jih bo On ...


Nevarnost ceremonialne božje služba in molitve

Nevarnosti ceremonialne božje službe 10 Medtem ko so se navzoči še malo pogovarjali o tem in onem, so k nam na obrežje prispeli že tudi naši Jopljani, se prerinili k Meni, se Mi globoko priklonili in se z visoko dvignjenimi rokami zahvalili za včerajšnjo ozdravitev ...


O mesenem in čutnem poželenju

Mesno in čutno poželenje   Sami veste, da so določeni ljudje, tako moški kot ženske, zelo zapadli čutnemu poželenju, so pa spet drugi ljudje, pri katerih poltenosti skorajda sploh ni. Takšni ljudje ostanejo nedotaknjeni celo pri najbolj vabljivih skušnjavah. Vzrok ...


O poosebljanih hudičih

36. Kje prebivajo poosebljeni hudiči 1 Pismouk je rekel: »Da, Gospod in Mojster, to zadevo si nam tako jasno in kar se da obširno razložil ter nam jo s Svojim ustvarjalnim načinom tako temeljito in razčlenjeno prikazal, da nam mora biti kri­stalno jasna, seveda, kolikor jo ...


O sojenju in smrtni kazni

244. O sojenju in kaznih 1 Pismouk je nato rekel: »Gospod in Mojster, zdaj že vidim, da si Ti edini nadvse dober in resničen, najbolje še je, da se vedemo, verujemo in govorimo tako, kot si nam zdaj vse to pokazal od vrha do tal! Le z od­pravo smrtne kazni se še ne morem ...


Odnos med peklom in svetom

 240. Odnos med peklom in svetom 1 (Gospod): »Nikar naj nihče izmed vas ne misli, da sem Jaz nekoč ustvaril že tudi pekel! To naj bo daleč od Mene in od vsakega izmed vas! Prav tako ne mislite, da je pekel kraj za večno kaznovanje zločincev te zemlje! Nastal je sam iz tistih ...


Pomembnost samoopazovanja

Jezus govori o pomembnosti samoopazovanje 5 Po obedu vpraša Kisjonah, s čim se bomo čez dan ukvarjali, ali imam morda v načrtu spet kakšen izlet, da bi lahko pripravil vse potrebno za udobno potovanje.     6 Rečem Jaz: »Moj prijatelj in brat! Nikar ne ...


Pomembnost vednosti o zlu

Pomembnost vedenja o zlu   Če se je že težko bojevati s sovražnikom, ki ga vidiš in poznaš, koliko  težji je boj s sovražnikom, ki ga niti ne vidiš niti ne poznaš! Zaradi tega je nujno sovražnika spoznati, da veš, kako bi se ga lotil, da bi ...


Razlaga besede šeol (pekel)

Kdor je poln ljubezni do Boga, v njem je tudi Bog navzoč s Svo­jo neskončno in brezmejno ljubeznijo in z njeno najvišjo svetlobo. ...


Satanovo bistvo

Satanovo bistvo in bistvo njegovega imena   Že večkrat  ste slišali in brali, da dajejo ljudje temu hudobnemu duhu vsakovrstna  imena - in poleg njega tudi njegovim pomočnikom iste vrste, ki jih imenujete "hudiči". Jaz vam hočem pojasniti, od kod in zakaj je ...


Satanova duša

Satanova duša   Vemo že, da se lahko duša spet razdeli, ker je sestavljena iz neštetih inteligenčnih delcev. Ti pa ali za popolni razkroj ali v določene delne povzetke, ki - pač glede na različno število in vrsto v njih združenih inteligenc - lahko ...


Strah in obsedenost

Strah in obsedenost   Brali ste o  nenavadnih primerih obsedenosti, a vendar brez natančnega znanja, kako obsedenost nastane. Od kod in ob kakšnih priložnostih? V poduk tale dramatični opis.   Satan ima zelo veliko množico hudobnih privržencev, skrbi, da se ...


Škof Martin o razmerah na zemlji

O ljudje, ljudje, ki prebivate na Zemlji in jo zatemnjujete in zasmrajujete, kaj ste vi in kaj sem jaz v primerjavi s tem sončnim ljudstvom! Gospod, Gospod, o Gospod, mi nismo nič drugega kot hudiči, in svet je en sam pekel in optima forma! Gotovo so zato tudi zvezde tako daleč od Zemlje, da se ne bi od nje okužile! ...

Vodenje Satana k vrnitvi in odrešenju

 Vodeje satana k vrnitvi in odrešenju   Če je stvar takšna, bi lahko pač marsikdo dejal: Tako zelo slabo kaže zaželenemu poboljšanju prvega padlega duha in njegovih pomagačev. Kajti če bo preostal in najpodlejši del njegove duše kot usedlina in ...


Vpliv slabega na dobro

145. Vpliv slabega na dobro 1 (Gospod): "Toliko bolj pa je skop in lakomen človek izredno ve­lika strupena rastlina z obširnim delovanjem. Vsa njegova obsežna oko­lica naravnih življenjskih duhov, njegov izdih, ves njegov zunanji živ­ljenjski krog postane prav tak kot ...


Zakon o delitvi duše

Zakon o delitvi duše Pri razlagi mineralnega in rastlinskega kraljestva je bilo že delno nakazano, kako se nenehno dviga nešteta množica teluričnih specifik, ki se sprijemljejo, povezujejo in urejajo po volji duhov, ki so jim predpostavljeni. In da je v določeni meri vse, ...


Zlo in njegov obraz

Zlo in njegov obraz 2 Ženska, ki je bila med njimi z možem, je povsem ganjena re­kla: »O kako dober in kako pravičen je Gospod! Kdor Ga je res spoznal, Ga mora nadvse ljubiti! Tudi templjarji tam spodaj, če bi Ga spoznali, bi Ga zanesljivo tudi nadvse ljubili in se držali ...