Spletno stran gostuje moj-splet.si
GOSPODOVE PRIDIGE

"Že mnogo let se vsako nedeljo vernikom v cerkvah pre­birajo Evangelijske zgodbe iz Mojega zemeljskega romanja in se tolmačijo v skladu z duhovno stopnjo pridigarja.   Približuje se čas, ko bo prišlo do preobrazbe celotnega kr­ščanskega čaščenja in ko bo morda ukinjena večina obsto­ječih obredov in ceremonij, ko se bo ob srečanjih krščanske skupnosti prebirala le pridiga ali razlaga Evangelija, ki Sem vam ga zapustil. Preko mojega pisarja vam Bom sedaj - za vse sedanje in bodoče privržence in tiste, ki globoko spoštujejo Mojo Besedo - podrobneje razložil nekaj Sveto­pisemskih besedil iz Nove Zaveze na takšen način, kot jih ni še nikoli nihče razložil, da napačno tolmačenje ne bo vodilo k malikovanju in čaščenju stvari, ki se lahko le spo­štujejo, ne pa častijo.   To zaporedje besedil iz Evangelijev, ki naj vas zopet spom­ni na Moje besede, vam bodo podane na način, ki se nanaša na vaše začasno življenje, in poleg tega vam bodo besedila pokazala, kako te besede - izgovorjene pred skoraj dva tisoč leti - postajajo resnične; kajti že takrat Sem rekel, da bo svet in vse prešlo, toda Moje besede bodo večno ostale. Amen." ...


SKRIVNOSTI ŽIVLJENJA

V visoki starosti je sam Gottfried Mayerhofer, kot marljiv Gospodov učenec, prejel darilo Notranje Besede. Tako je ustvaril nekaj del, v katerih pretresa mnogo vprašanj, ki se nanašajo na stvarstvo, na življenje, na pot k odrešitvi, na komunikacijo z duhovnim svetom itn. Na Veliki Petek leta 1877 je bilo Gottfriedu Mayerhoferju dovoljeno, da se vrne v svetlobni duhovni svet, o katerem nam je zapustil tako veliko informacij. Založba Lorber ...


SKRIVNOSTI STVARSTVA

Oznanila o stvareh narave. Po notranjem glas duha prejel Gottfried Mayerhofer. ...

GLOBOKI VRT - FESTGARTEN

...