Spletno stran gostuje moj-splet.si
Jakob Lorber

Bog je vječni, beskrajni Duh, prasnaga i pratemelj svakog bivovanja. Njegovi su vrhunski atributi ljubav, mudrost i moć volje. Njegov Sveti Duh ispunjava sav svemir („duha svijeta“ kod antičkih religija). Jedino ovaj beskrajni Sveduh ima UNUTARNJI CENTAR MOĆI, iz kojeg, kao iz sunca, ...


Emanuel Swedenborg

Preci su obdarili ovog slavnog Šveđanina sa mnogostrukim talentima koji su odredili pravac i smisao njegova života. Po majčinoj strani su Swedenborgovi rođaci već duže vrijeme imali visok ugled u rudarskoj industriji, dok je njegov otac bio izrazito inteligentan, ozbiljan i gorljiv ...


Gotried Mayerhofer

Mayerhoferova objašnjenja ukazuju kako je ono što je zapisao bilo uistinu inspirirano a ne samo proizvod njegove vlastite mašte.  ...