Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Impresum

Ta internetna stran je bila postavljena za vse tiste, ki iščejo Resnico.
This website has been set up for all those who are searching for Truth.


Prav pa domnevate, da je nadvse pomembno skrbeti za to, da bi se človeštvo nazadnje znebilo vsega praznoverja, kajti dokler še ka­kršna koli iskrica slepljivega verovanja obremenjuje človeško naravo, človek ni svoboden, iz te iskrice pa lahko zapade v številne in grobe zmote. Samo čista resnica povsem osvobodi človeka, da postane tu­kaj in onstran zares srečen in blažen. JVE9 132,10

But it is a correct and true assumption of you that one should carefully work towards it, so that finally all superstition will disappear with the people, for as long as there is still a little spark of imagined belief that will burden the human mind, man will not be free, and through this little spark he can fall into many big errors. That is why only the complete pure truth can make man completely free and thus also here and in the beyond completely happy and blissful. GGJ9 132,10

Urednik / Editor
Janko Žagar

Sodelavci / Coworkers
Jana Jamšek - angleščina / english
Albin Podgrajšek - nemščina /
german

Kontakt / Kontact
razodetje20@gmail.com
zagar.janko@gmail.co
NovoRazodetje