Spletno stran gostuje moj-splet.si
BOŽJE GOSPODARJENJE

Pisec tega dela je resno iskal in našel, kar je iskal. Prosil je in bilo mu je dano; in ker je trkal na prava vrata, so se mu odprla in po njem tudi vsem, ki so dobrega srca in dobre volje. Tistim pa, ki ne iščejo s srcem, marveč zmeraj samo s svojim dozdevno čistim, posvetnim razumom, ter preverjajo in kritizirajo, in namesto da bi trkali na živo ime Večnega darovalca vseh dobrih darov, trkajo samo na trdo in mrtvo lupino materije, tem ne bo dano in se jim ne bo odprlo. Kajti Gospodov duh se svetu nikoli ne razodeva po pameti razumnikov, marveč samo v preprostem srcu in po njem tistim, ki pred svetom razumnih veljajo za neumne in so tudi razglašeni kot takšni; toda pamet razumnih bo kljub temu kmalu izničena pred preprostostjo neumnih. ...


JANEZOV VELIKI EVANGELIJ

Za krščanstvo in celotno človeštvo ne more biti pomembnejšega dogodka, kot da se uresničijo Gospodove obljube v Janezovem evangeliju: »Še veliko bi vam rad povedal, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči.« (Jan 16, 12-14) Vsebina teh besed ne dopušča dvoma o tem, da gre za napovedovanje prihodnosti. V resnici je bilo tudi v krščanski eri, ne le v Stari zavezi, vse polno prerokovanj, vendar je to institucionalna Cerkev žal premalo upoštevala. S samovoljno postavljeno in nerazumljivo tezo, da so najpozneje s smrtjo apostolov vsa razodetja končana, so glasu Svetega duha pustili le še malo prostora za delovanje. V svoji knjigi Liber divinorum operum (O Božjih delih), napisani v letih 1163-1173, je že velika prerokinja 12. stoletja, katoliška redovnica sv. Hildegarda iz Bingena (1098-1179), napovedala novi Janezov evangelij, ki še ni bil razodet: »/.../ in videla in razumela sem besede razodetja - začetek novega spisa Janezovega velikega evangelija, ki še ni bil razodet, in bi moral biti obenem začetek nekega drugega spisa, ki tudi še ni bil razodet in se začne z istimi besedami: V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Bog je bil Beseda. In dano mi je bilo, da sem ga razumela. V njem bo opisano in razloženo veliko vprašanj skrivnostne ureditve Božjega stvarstva.« Sv. Hildegarda govori o: a) Janezovem evangeliju (Prim. Jan 1, 1-2), ki ga poznamo v Svetem pismu in ki je takrat že obstajal, in o b) Velikem Janezovem evangeliju, ki ga takrat še ni bilo, in ga je Božji duh narekoval šele 700 let pozneje Jakobu Lorberju v njegovem srcu (v letih 1851-1864), ter mu do smrti razlagal vse skrivnosti Božjega stvarstva. Oba evangelija se začenjata Z istimi besedami! Tudi svoj čas zelo slavni cistercijanski opat Gioacchino da Fiore (Joahim iz Flore, umrl okrog l. 1205), ki je bil sam velik prerok, je v svojem Nauku o treh časih opozoril na to, da bo po Janezovem razodetju v začetku tako imenovane »duhovne dobe« (to je malo pred poslednjo sodbo) ljudem oznanjen Večni evangelij. Ustrezno besedilo pri Janezu se glasi: »Nato sem videl drugega angela, ki je letel po sredi neba in je imel večni evangelij, da ga oznani prebivalcem zemlje in vsakemu narodu, rodu, jeziku in ljudstvu/. . ./« (Raz 14, 6) ...


NEBEŠKI DAROVI - odlomki

Besede z Višine višin, poleg velikih del Novega razodetja, ki jih je pred 180 leti po prejeti notranji Besedi zapisal Jakob Lorber. ...


DUHOVNO SONCE

Duhovno sonce Jakob Lorber Trušč sveta ne prodira v Božje kraljestvo. Z žarečim pogledom gledamo v tihe  duhovne višine in vidimo, kako se kraljestvo Resnice nagiba k zemlji. Njegova nebeška luč igra v naših dušah in Njegov sveti ogenj teče skozi ...


ROBERT BLUM - odlomki

...

ŠKOF MARTIN

Skozi našo dobo se vleče notranja razpoka, ki je bila v starem preroštvu napovedana kot prihajajoča ločitev duhov. Del človeštva je zapadel duhamornemu materializmu, ki s tem ko taji Boga, zanika tudi večni obstoj življenja. Zemeljska smrt mu pomeni dokončen konec. Zato je njegovo prizade­vanje usmerjeno le na minljive navidezne vrednote tostranstva. S tem ko priznava čutno dosegljivo kot edino realnost, gleda v minevanju vseh materialnih telesnih oblik samo uničenje in propad, namesto, da bi v tem spoznal osvobajanje žive vsebine, ki je potrebna zaradi prehoda v vedno višje izrazne oblike duha. ...


ZEMLJA IN LUNA

Če že prvi del tega dela (Naravna Zemlja) poleg materialnega opisa Zemljinega telesa razkriva mnogo o naravno - duhovnem pomenu, pa opisuje drugi del (Duhovna Zemlja) metafizična stanja, to je duhovne sfere, ki pripadajo Zemlji. Ker imajo ti prikazi svoje izhodišče v bistvu prastvarjenja, postane s tem to celotno delo duhovni izvir luči najvišjega spoznanja. V dodatku k temu najdemo kot tretji del (Luna) opis naravne Lune z različnim stanjem obeh Luninih polovic in opis njunih življenjskih razmer. Glede na načrtovane vesoljske polete na Luno zaslužijo te izjave posebno pozornost, ker so že dosedanji rezultati raziskav prinesli nekatere dokaze za Lorberjeve podatke o Luni. ...


ZDRAVLJENJE IN NEGOVANJE ZDRAVJA

Zakaj neki mora biti to telo sposobno občutiti bolečino? Zakaj mi mora povzročiti bolečino, če se ob kaj zadenem ali če kam padem ali se urežem, uščipnem ali vbodem? Zakaj se morajo v telesu celo pogosto razviti različne nadvse nadležne bolečine? Zakaj me mora ogenj tako neznosno peči in zakaj morajo ženske rojevati v velikih bolečinah? Glej, Ti ljubi, Sveti Oče, tega ni­kakor ne morem odobravati v življenjski sferi in od Tebe, Stvar­nika, bi rad izvedel vzrok za ta žalostni pojav. Kajti z veliko zanesljivostjo domnevam, da življenje duha sploh ni sposobno občutiti. Zato bi bilo pač življenje telesa prav tako lahko nezmožno občutiti bolečino! ...


12 UR - celoten prevod

V tako imenovanem boljšem in izobraženem svetu, posebno v krščanski religiji, kjer se uvajajo različne sekte, se morala običajno pridiga le na tak način, ki v političnem smislu najbolj koristi vladarjem, bodisi v posvetnih ali duhovnih stvareh. Ljudje so poučeni o strašnem Bogu, ne zato da bi Ga prepoznali in ljubili, ampak samo zato, da bi se Ga neizmerno bali, kot najbolj neizprosnega tirana vseh tiranov; in tako Božanstvo pridigajo le kot talca, ki bi še vedno moralo donašati plodove, ko so že vsi ostali talci postali brezplodni. Namesto, da bi bilo Božanstvo oznanjano ljudstvu za najvišjo tolažbo, jim je dano le kot nekdo, ki nima drugega dela, kot da vsako minuto nepreklicno obsoja milijarde moralno pokvarjenih in neposlušnih otrok na morje večnega ognja. ...


Dopisovanje kneza Abgarja z Jezusom

Odlični poznavalec zgodovine, Evzebij iz Cezareje pa natančno poroča o Jezusovem dopisovanju s knezom Abgarjem. Evzebij piše na koncu prve knjige svoje Cerkvene zgodovine (Migne, Patr. Graeca 20, 12,1.-124. 136. 137.), da je ta pisma našel v arhivu mesta Edesse. V tej knežji izbirki so bili spravljeni dokumenti o dogodkih v mestu Edessi in o času vladanja kneza Abgarja. Zelo skrbno je prevedel Jezusovo dopisovanje s knezom Abgarjem iz sirščine grščino. Temu poročilu dodaja Evzebij  prevod prvih dveh pisem. Vsak kristjan pa lahko obžaluje, da sta se od Jezusovega dopisovanja z Abgarjem v zgodovinskih dokumentih ohranili samo prvi dve pismi. Na žalost so se stari spisi knežjega arhiva v Edessi izgubili morda zaradi vojn. ...


Grossglockner

Ljubi otroci, če hodite za Menoj, potem Mi sledite v vsem; ne imejte poželenja po sprehodih po nizkih dolinah, jarkih in globelih, ki so pogosto polni golazni, nečistega zraka in neredko polni medsosedskega prepira, prereka­nja, sovraštva ter vsakršnih tatvin in medsebojnega prekli­njanja, temveč pojdite radi z Menoj v gore in na višine! Tu boste vsakokrat doživeli ali govor na gori, ali spremenje­nje, ali nasičenje z malo kruha, ali očiščenje gobavosti, ali zmago nad najmočnejšimi skušnjavami, obuditev od mr­tvih in veliko takega in za vas sedaj še neizgovorljivega; ja, vzemite celo otroke s seboj in na njih boste zelo jasno prepoznali blagloslov gora! ...


Jezusova mladost

Jakob, eden izmed Jožefovih sinov, je vse to zapisal; sčasoma pa so zapis tako pokvarili, da se ni moglo dovoliti, da bi ga kot pristnega sprejeli v Sveto Pismo. Jaz pa ti bom dal izvirno Jakobovo veselo oznanilo o prihodu našega Odrešenika, toda samo od začetka zgoraj omenjenega obdobja; Jakob je namreč obenem zraven zapisal tudi Marijin življenjepis, od njenega rojstva dalje, pa tudi Jožefov. - In tako torej piši kot prvo poglavje: ...


Kristusov prihod

Ne propad sveta, temveč veliko očiščenje človeštva bo in mora priti pred "Prihodom Kristusa v Človeškega Duha" in Beseda Janezovega Razodetja o "novi zemlji" in o "novih nebesih" bo izpolnjena. Kdor bo v svojem srcu zvesto sprejel tukaj na novo predstavljene preroške besede o koncu našega časa, bo z njimi pridobil vstop v duhovno skrinjo, ki ga bo ponesla v novi čas, nad in preko naraščajočih poplav prihajajočih dogodkov v naravi in svetu. To bo pojav duhovnega Kristusovega Prihoda, vtisnjen v vso čudovito, blaženo privrženost Njegovemu Nauku. ...


Muha

Dobro je oko čustev večkrat usmeriti v marsikaj in tako spoznati Mojo ljubezen in modrost, pa naj bo opazovani predmet še tako neznaten; kajti vedno je v njem nekaj neskončnega in tako je tudi vreden duhovnega pogleda, saj je vse, v čemer se skriva neskon­čno, pred Menoj le atom, v katerem vlada večna bit. In če bo zdaj v majhni pesmici pribrenčala pred vas neupoštevana muha, tedaj pomislite, da tudi ta nez­natna živalca ne spada k brezštevilnim; kajti, tako kot natančno poznam število atomov svetlobe in mo­nade etra skozi vse neskončnosti in večnosti, kako ne bi poznal muhe, za nastanek katere je potrebno ven­dar več kot milijarda atomov? ...


Onstran praga

Kakor telo uspeva v kraljestvu tako imenovanih naravnih sil, tako duša uspeva v duhovnem kraljestvu! Najsi je bila na zemlji berač ali cesar, je v duhovnem kraljestvu povsem nepomembno. Nihče ni posebno obravnavan. Na ta način se ne hrani nikogaršnji napuh in velikaš ni več zaslepljen s svojo veličino in revež - trpeč mnogo hudega na svetu - nič več z zahtevo po Nebeškem Kraljestvu, niti pobožnež s pričakovano nagrado v Nebeškem Kraljestvu. Kot je pogosto omenjeno, v onostranstvu - zapomnite si - v onostranstvu se ceni le najčistejša ljubezen. ...


Pavlovo pismo skupnosti v Laodikeji

In ko boste pismo prebrali, poskrbite, da ga bodo prebrali tudi v Laodikejski Cerkvi, pismo, poslano v Laodikejo, pa preberite tudi vi.  Kol 4,16 1. Pavel, po Božji Volji in Milosti Apostol Jezusa Kristusa in naš Brat Timotej. 2. Sveti skupnosti v Laodikeji in vsem zvestim bratom v njej, in modrim v Božjem Duhu: Milost vam in resnični mir od Boga, našega Očeta v Gospodu Jezusu Kristusu. 3. Vseskozi hvalimo, povzdigujemo in slavimo Boga, Očeta našega Gospoda Jezusa Kristusa in tako veliko mislimo na vas, ter vseskozi molimo za vas k Bogu. 4. Preko Božjega Duha in preko našega Brata Epafrata in Nim­feja smo zvedeli, da ste odpadli oziroma se pregrešili v določe­nih stvareh. 5. In da ste izvolili škofa in duhovščino in da želite iz Jezusa napraviti malika oziroma idola, in da ste si izbrali hiše, dan in bleščeča oblačila. ...


Sedem Jezusovih besed na križu - Antonie Grojsheim

Ker je zapisovalka podvomila, če je to, kar je slišala, resnično od Gospoda in ne izvira morda podzavestno iz njene lastne duše): Dokazal ti bom, ti neverna duša, da sem Jaz, Gospod nebes in zemlje, ki piše s tvojo zemeljsko roko. Da, Jaz Sam pišem! Hočem, da se v tebi porodita ljubezen in zaupanje! Torej veruj in zaupaj! ...


Saturn

Ali je bil na Saturnu ustvarjen le en človeški par ali pa je bilo ob istem času na različnih krajih ustvarjeno več človeških parov? Glede tega je na vseh planetih enako kakor na Zemlji. Torej vsi ljudje, ki živijo na Saturnu, izvirajo iz enega človeškega para. Vendar je zgodovina ljudi na Saturnu za več kot milijon zemeljskih let starejša kot zgodovina ljudi na Zemlji. Ker moški in ženska na Saturnu vse življenje ne spočneta več kot štiri potomce, boste tudi razumeli, ko vam povem, zakaj je ta planet veliko manj obljuden kakor Zemlja, na kateri bivate. In tako prebivajo na obsežnih celinskih deželah, od katerih je marsikatera večja kakor Azija, Afrika in Evropa skupaj, ljudje tako narazen, da je razmerje, kakršno je pri vas na vasi, na Saturnu nadvse redko. ...


Svetopisemska pojasnila

Knjigo, ki jo imate v rokah, bi označili z nekaj besedami kot zapis o ljubezni Stvarnika do svojih stvaritev. V njej izraža Stvarnik svojo ljubezen in skrb odkrito, brez prispodob in ugank. Je mogočno pričevanje o edinem resničnem življenju v vsem Stvarstvu, ki je v svetem Očetu Jezusu. Šele z njo boste razumeli, da so nekatera nasprotja v Svetih zapisih nujna, resnična in tudi morajo biti takšna! ...


Trije dnevi v templju

Ampak nek prav duhovit deček pa zato ni obupal in je dejal: "Vse dogajanje v velikem Božjem svetu osvetljuje podnevi najsvetlejša luč in celo noč sama ni nikoli tako temna, da se ne bi moglo nikoli prav nič videti; zakaj pa mora biti ravno tisti važni nauk, ki naj kaže najbolj jasno in svetlo ljudem pot k resničnemu odrešenju tako zapleten in nobeni duši razumljiv in dostopen?" In deček, ki je starešinam to oporekal sem bil Jaz sam in spravil sem jih v veliko zadrego, posebno še, ker Mi je vso prisotno občinstvo jelo pritrjevati in je govorilo: "Pri Abra­hamovem, Izakovem in Jakobovem Bogu - tale deček je presenetljivo bister  ta mora še več razpravljati s starešinami in pismouki. Zanj bomo položili zajetno daritev v darilno skrinjo." Nek zelo bogat Izraelec iz Betanije, (to je bil takrat še živeči oče Lazarja, Marte in Marije) je izstopil in položil Zame daritev 30 funtov srebra in nekaj zlata z namenom, da bi Jaz smel dalj časa razpravljati s starešinami in pismouki. ...


Zdravljenje s sončno svetlobo

Jakob Lorber je prejel in zapisal sporočilo, zajeto v tej knjigi, leta 1851. Danes so njegovi zapisi pomembnejši kot kdaj koli prej zaradi bolezni, ki grozijo človeštvu z naraščajočo silo. Temu je tako zaradi preobilice tehničnih izumov, zaradi mučnega boja za vsakodnevno preživetje, zaradi prehranjevanja, ki ni primerno za človeška bitja. Povezava z Naravo je skoraj v celoti izgubljena, niti ne čudi dejstvo, da običajno priznana medicina sledi poti “moderne medi­cine” in poskuša zamenjati na tisoče kemičnih preparatov za to, kar nam Božanska Sila v Naravi nudi v takšnem iz­obilju. ...