Spletno stran gostuje moj-splet.si
Sveta dežela - zemljevidi

Daleč najpomembnejše prizorišče bibličnega dogajanja in domovina izvoljenega božjega ljudstva Stare zaveze je razmeroma ozek pas ozemlja ob vzhodni obali Sredozemskega morja, južno od Libanonskih gora. Palestina ni prvotno ime te dežele. V Svetem pismu stare zaveze se pogosto imenuje Kanaan. To starodavno ime so različno razlagali. Po sklepanju na prvotni koren besede bi moglo pomeniti zahodno deželo. ...


1. knjiga

V svoji knjigi Liber divinorum operum (O Božjih delih), napisani v letih 1163-1173, je že velika prerokinja 12. stoletja, katoliška redovnica sv. Hildegarda iz Bingena (1098-1179), napovedala novi Janezov evangelij, ki še ni bil razodet: »/.../ in videla in razumela sem besede razodetja - začetek novega spisa Janezovega velikega evangelija, ki še ni bil razodet, in bi moral biti obenem začetek nekega drugega spisa, ki tudi še ni bil razodet in se začne z istimi besedami: V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Bog je bil Beseda. In dano mi je bilo, da sem ga razumela. V njem bo opisano in razloženo veliko vprašanj skrivnostne ureditve Božjega stvarstva.« Sv. Hildegarda govori o: a) Janezovem evangeliju (Prim. Jan 1, 1-2), ki ga poznamo v Svetem pismu in ki je takrat že obstajal, in o b) Velikem Janezovem evangeliju, ki ga takrat še ni bilo, in ga je Božji duh narekoval šele 700 let pozneje Jakobu Lorberju v njegovem srcu (v letih 1851-1864), ter mu do smrti razlagal vse skrivnosti Božjega stvarstva. Oba evangelija se začenjata z istimi besedami! ...


5. knjiga

V svoji knjigi Liber divinorum operum (O Božjih delih), napisani v letih 1163-1173, je že velika prerokinja 12. stoletja, katoliška redovnica sv. Hildegarda iz Bingena (1098-1179), napovedala novi Janezov evangelij, ki še ni bil razodet: »/.../ in videla in razumela sem besede razodetja - začetek novega spisa Janezovega velikega evangelija, ki še ni bil razodet, in bi moral biti obenem začetek nekega drugega spisa, ki tudi še ni bil razodet in se začne z istimi besedami: V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Bog je bil Beseda. In dano mi je bilo, da sem ga razumela. V njem bo opisano in razloženo veliko vprašanj skrivnostne ureditve Božjega stvarstva.« Sv. Hildegarda govori o: a) Janezovem evangeliju (Prim. Jan 1, 1-2), ki ga poznamo v Svetem pismu in ki je takrat že obstajal, in o b) Velikem Janezovem evangeliju, ki ga takrat še ni bilo, in ga je Božji duh narekoval šele 700 let pozneje Jakobu Lorberju v njegovem srcu (v letih 1851-1864), ter mu do smrti razlagal vse skrivnosti Božjega stvarstva. Oba evangelija se začenjata z istimi besedami! ...


6. knjiga

V svoji knjigi Liber divinorum operum (O Božjih delih), napisani v letih 1163-1173, je že velika prerokinja 12. stoletja, katoliška redovnica sv. Hildegarda iz Bingena (1098-1179), napovedala novi Janezov evangelij, ki še ni bil razodet: »/.../ in videla in razumela sem besede razodetja - začetek novega spisa Janezovega velikega evangelija, ki še ni bil razodet, in bi moral biti obenem začetek nekega drugega spisa, ki tudi še ni bil razodet in se začne z istimi besedami: V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Bog je bil Beseda. In dano mi je bilo, da sem ga razumela. V njem bo opisano in razloženo veliko vprašanj skrivnostne ureditve Božjega stvarstva.« Sv. Hildegarda govori o: a) Janezovem evangeliju (Prim. Jan 1, 1-2), ki ga poznamo v Svetem pismu in ki je takrat že obstajal, in o b) Velikem Janezovem evangeliju, ki ga takrat še ni bilo, in ga je Božji duh narekoval šele 700 let pozneje Jakobu Lorberju v njegovem srcu (v letih 1851-1864), ter mu do smrti razlagal vse skrivnosti Božjega stvarstva. Oba evangelija se začenjata z istimi besedami! ...


8. knjiga

Podeljujem pa vam tudi povečano moč, s katero boste lahko zdravili ljudi na daljavo, če boste nanje v mislih, ob trdni vere in hotenju, v Mojem imenu polagali roke. S to močjo, seveda pametno uporabljeno, boste številne mračnjake popeljali k veri v enega edinega pravega Boga in tako do luči življenja, do polne resnice, in tudi njihove duše do večnega življenja. Vendar se niti navidezno ne zanimajte za številne stare neumnosti; če jih boste gledali, se vam bo srce polnilo z jezo, in bo nenaklonjeno posvetnim norcem - srce, polno žolca, pa duši ne koristi. Ves čas se zavedajte, da se prav v ljubezni, potrpežljivosti, blagosti in usmiljenju kaže velika moč in in sila v človeku in mogočno deluje; če norega ne morete spametovati z ljubeznijo in potrpljenjem, boste z jezo in besom dosegli še manj. Nujno je, da je človek kdaj pa kdaj, če je potrebno, primerno oster; toda kljub temu se mora za ostrino zmeraj čutiti ljubezen odeta v pristno dobronamernost. Če te ni, potem ostrina ni drugega kakor slep in neučinkovit trušč, ki veliko bolj škoduje kakor koristi. ...

9. knjiga

(Gospod): »Zbirajte samo takšne zaklade, ki jih ne morejo načeti molji in jih ne uničita rja in trohnoba. Varujte se dobrin in zakladov tega sveta, kajti v njih prebiva zli duh skušnjave vseh grehov! Ko molite k Bogu in v srcu govorite: 'Oče v nebesih, ne pelji nas v skušnjavo!’ s tem sporočate, mislite in želite, naj vas Bog ne preskrbi s preštevìlnimi zemeljskimi dobrinami in zakladi, temveč Ga prosite samo za vsakdanji kruh - tega pa vam ne bo odtegnil, saj najbolje ve, kaj potrebujete. Če boste po Mojem nauku Boga ljubili nadvse in drug drugega tako, kakor se ljubite sami in vsestransko skrbite za najboljše zase, pa se medsebojno tudi ne boste mogli pritoževati nad kakršnim koli pomanjkanjem. Kajti stiska in revščina med ljudmi na tej zemlji nastajata samo zaradi človeške trdosrčnosti - ta pa je zmeraj posledica pomanjkanja vere ali mračnega praznoverja. Kajti kdor ne veruje v enega, večno edino pravega Boga - kako naj Ga potem časti in nadvse ljubi, in iz te ljubezni ljubi tudi svojega bližnjega kakor samega sebe? ...


10. knjiga

Povem ti: kdor se bo z določenim možem, ki se ima za pobožne­ga, še naprej spogledoval in se mu prilizoval ob Moji čedalje gostejši luči iz nebes, bo kmalu zapuščen in sam. Kajti želim, da se babilonsko ljubimkanje, ki je trajalo tako dolgo, konča. Odslej naj bo vse zastav­ljeno na novo in drugače, in Moja beseda, ki sem jo govoril aposto­lom in številnim drugim ljudem, mora zdaj pridobiti novo moč in oblast in se nato ohraniti do konca časov te zemlje; vsi naj se sončijo in grejejo v svetlobi Mojega nauka iz nebes in naj bo spet tako, kot je bilo v pradavnih časih, da bodo Moji resnični privrženci in ljubljenci v trajni, otipljivi skupnosti z Mojimi angeli in tako tudi z Menoj sa­mim od zibelke do groba. ...


11. knjiga

V svoji knjigi Liber divinorum operum (O Božjih delih), napisani v letih 1163-1173, je že velika prerokinja 12. stoletja, katoliška redovnica sv. Hildegarda iz Bingena (1098-1179), napovedala novi Janezov evangelij, ki še ni bil razodet: »/.../ in videla in razumela sem besede razodetja - začetek novega spisa Janezovega velikega evangelija, ki še ni bil razodet, in bi moral biti obenem začetek nekega drugega spisa, ki tudi še ni bil razodet in se začne z istimi besedami: V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Bog je bil Beseda. In dano mi je bilo, da sem ga razumela. V njem bo opisano in razloženo veliko vprašanj skrivnostne ureditve Božjega stvarstva.« Sv. Hildegarda govori o: a) Janezovem evangeliju (Prim. Jan 1, 1-2), ki ga poznamo v Svetem pismu in ki je takrat že obstajal, in o     b) Velikem Janezovem evangeliju, ki ga takrat še ni bilo, in ga je Božji duh narekoval šele 700 let pozneje Jakobu Lorberju v njegovem srcu (v letih 1851-1864), ter mu do smrti razlagal vse skrivnosti Božjega stvarstva. Oba evangelija se začenjata z istimi besedami! Ko je Jakob Lorber leta 1864 umrl, je ostalo njegovo poglavitno delo - Janezov veliki evangelij - nedokončano. Šele 27 let pozneje ga je dokončala roka drugega prebujenega zapisovalca. Leta 1891 je Leopold Engel začutil klic, naj dokonča Lorberjevo delo. Tega mu je do leta 1893 tudi uspelo dokončati. ...