Spletno stran gostuje moj-splet.si
1 Roklusova filozofija

Jezus in Eseni, 1.del 16. Odposlanstvo iz Cezareje Filipove pred Cirenijem 1 Komaj sem to izgovoril, že je prišlo izza stare hiše dvanajst mož; bilo je šest Judov in šest Grkov. Cezarejci, ki so zdaj bivakirali v ne­kaj kočah, so namreč od svojih pastirjev ...


2 Roklus in nadangel Rafael

Jezus in Eseni, 2.del 36. Cirenij napoti Roklusa k Rafaelu 1 Cirenij od samega začudenja nad Roklusovimi izkušnjami in nje­govim pravilnim presojanjem pojavov - tako glede moralno-političnih življenjskih razmer ljudstev, njihovih mnogovrstnih šeg in navad, ver­skih ...


3 Roklus in Jezus

Jazus in Eseni, 3 del 67. Roklus skuša pred Gospodom opravičiti svojo nepoštenost 1 Roklus reče: "Najbolj vzvišeni od vseh prevzvišenih! Dokler ni­sem mogel verovati v Boga, je bila to dogovorjena zgodba, ki se ji je doslej predajal ves razumni svet, in ...


4 Razlage nadangela Rafaela

Jezus in Eseni 4. del 80. Rafael kot čezmerni jedec 1 Na ta Roklusov nagovor se vsi odpravijo k zanje določeni mizi, se trikrat priklonijo pred visoko družbo in Rafael takoj vsakemu odkaže njegov prostor in nazadnje kot štirinajsti sede k njim k novi mizi. Rok­lus zagleda pred ...


5 Gospodove razlage

Jezus in Eseni 5. del 86. O naravi diamanta in rubina (thummim in urim) 1 Cirenij je bil s to razlago povsem zadovoljen in Me je vprašal glede zamorcev, ki so mu pred eno uro izginili izpred oči in jih tudi ob ve­čerji ni bilo za nobeno mizo. 2 Jaz sem rekel: »Že več ...


6 Pogled v prihodnost in vesolje

Jezus in Eseni 6. del. 107. Gospodova napoved prihodnosti: Preseljevanje narodov 1 Proti polovici jasne zvezdne noči je postalo zelo tiho. Oči in uše­sa vseh so bila zelo napeto usmerjena Vame; vsi so namreč pričakovali od Mene kakšen nauk ali kakšno dejanje. Jaz ...


7 O Jezusovem nauku

Jezus in Eseni 7. del 116. Nezadostnost človeškega spoznanja. Tolažba v Božji ljubezni 1 Matael reče: "Zahvaljujem se Ti, o Gospod, za to nadaljnjo raz­lago; šele po njej sem namreč dobil kolikor toliko jasno predstavo o lupinasti obli, in sem za zdaj s tem povsem ...


8 Jezus in vodja Esenov

Jezus in Eseni 8.del 131  Ravnanje po nauku in Božje obljube. O ceremonialni službi 1 (Gospod:) "Pri svojih prihodnjih učencih morate torej paziti predvsem na to, da ne bodo postali zgolj poslušalci in verniki novega na­uka, ampak tudi njegovi najbolj vneti ...


9 Roklusov dvom

Jazus in Eseni 9.del 138. Roklusov poskus, da bi opravičil laži v stiski 1 Roklus reče: "Vse, kar si Ti, o Gospod, zdaj povedal, je zelo res­nično in temu ni kaj ugovarjati! Toda ker vsemu, kar vsaj malo spo­minja na prevaro, strogo nasprotuješ celo tedaj, ko bi s tem ...


10 Jezus prenovi esenski inštitut

Jezus in Eseni, 10 del 141. Ponižnost in bratovska ljubezen. Roklus in njegovi tovariši v zadregi 1 Roklus se je zelo globoko priklonil in pohitel k tovarišem, ki so se medtem pogovarjali o raznovrstnih pomembnih hišnih pravilih svoje­ga instituta, ki pa so bila po ...


11 Obisk farizejev

Jezus in eseni 11. del 145. Farizeji pri Cireniju Gospoda obtožijo kot hujskača proti državi 1 Kmalu pa so Markovi sinovi odkrili ladjo, ki je še daleč na odpr­tem morju krmarila tako, kot da kapitan ne bi vedel, ali je na pravem kraju; in sicer iz povsem naravnega razloga, ker ...