Spletno stran gostuje moj-splet.si
Adam kje si

Resnično, povem vam: Kdor bo jedel z drevesa življenja, ta bo tudi pridobil resnično življenje duha iz Mene, in potem ne bo več la­čen in ga ne bo več mikalo, da bi jedel z drevesa smrti! Kajti kdor za­živi življenje duha iz Mene, pridobi že vso njegovo modrost; in šele ta blagoslovi drevo spoznanja, in duša v trenutku spozna več, kakor bi z vsem svojim zunanjim in praznim razumskim iskanjem v tisoč letih. ...


Gospod in njegovi nasprotniki

2 Toda da se pred vsem svetom izdajaš za Božjega sina in praviš, da si obljubljeni Božji maziljenec, pri tem pa ne spoštuješ Mojzesovih pravil in se družiš s pogani, cestninarji in grešniki vseh vrst in vetrov - glej, to so tvoje slabe in zelo obremenilne strani, ki jih tempelj, ki strogo upošteva Mojzesova pravila, nikoli ne bo mogel odobravati! 3 Zakaj se zaradi svojih posebnih lastnosti tako zelo povzdiguješ nad ljudi, ko pa si vidno tudi samo človek? Kako naj te spoštuje­mo, če pa od nas zahtevaš tudi to, naj verjamemo, da si Božji sin in obljubljeni Božji maziljenec, ter obsojaš tistega, ki tega iz marsi­katerega razloga ne more verjeti? Praviš sicer, da si Resnica, Luč in Življenje - toda s čim nam lahko dokažeš, da je to res? Dokaži nam to in nas prepričaj, in verjeli bomo vate!« ...


Farizeji očitajo Jezusu

Farizeji očitajo Jezusu 12 Toda vino je farizeje ustrezno podžgalo, in nameravali so se besedno spopasti z Menoj. Tedaj je vstal pismouk, se precej predrzno postavil Predme in rekel: »Mojster, povej nam torej, s katero močjo delaš svoje očitne čudeže?« 13 Jaz sem rekel: ...


Farizeji se spreobrnejo

5. Farizeji v Betaniji 1 Tam pa se tokrat nisem mogel dolgo zadržati, ker je iz Jeruzalema neprenehoma prihajalo preveč uglednih Judov in med njimi tudi tak­šni, ki niso verovali Vame. Sprejel sem le tri dni prijazne oskrbe, ni­sem pa nič učil in zaradi nevernih Judov ...


Jezusov odnos do Judov

186. Gospod da navidezno prednost poganom 1 Moj nasvet so tudi takoj upoštevali. Spet smo uživali kruh in vino in navzoči farizeji so rekli: »Šele zdaj povsem verjamemo, da si Ti res Gospod in pravi Kristus. Kajti takšne skrivnosti iz velike nara­ve so lahko ...


Jezusovi učenci v soboto smukajo klasje Mt 12,1-16

Zdaj pa je bilo farizejem dovolj; zapustili so shodnico in šli ven, da bi se posvetovali, kako bi Me lahko umorili (Mt 12,14). Matej, ki je bil dober vohun, pa se je splazil za njimi in jim neopažen prisluškoval. ...

Kaj je resnica - o spreobrnenju farizejev

Jezus spreobrnjenim farizejem 4 Jaz sem rekel: »Dragi Moji, za slepe je težko pisati in gluhim trdo pridigati! Če vam vašo stvar, ki se tudi še zelo drži vaše ose­be, za vaše poboljšanje postavim pred oči, mar s tem mislim tudi vašo osebo?! ...


Kako doseči pravo kesanje

157. Kako doseči pravo kesanje in pokoro 1 (Gospod): »Kdor mi le govori ,Gospod, Gospod!', je še daleč od resničnega Božjega kraljestva; kdor pa Vame veruje in dela tis­to, kar sem ga učil, bo tudi dosegel, kar mu je bilo obljubljeno in pokazano, in bo sam šele z ...