Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Kako človek postane lažni prerok

185. O lažnih in pravih prerokih

1 Rimljan se je zelo začudil in rekel: »O Gospod in Mojster, Ti sam si večna resnica in največja modrost! Šele zdaj spoznavam, da je treba pri poučevanju ljudi upoštevati določen vrstni red, da bi pouk ljudem res koristil za življenje.«
2 Jaz sem rekel: »Tako je, kajti poučevati človeka v nasprotnem vrstnem redu pomeni, zidati hišo na pesku. Kako se bo obdržala, ko se bodo nadnjo zgrnili viharji in močni nalivi?
3 Le kdor poučuje druge v pravilnem vrstnem redu, kakor sem ti ga navedel, gradi hišo na kakor skala trdnem temelju. In kadar se nadnjo zgrnejo nevihte in poplave, ji ne morejo nič, saj je zgrajena na kot skala trdnem temelju. In ta trdni temelj sem Jaz. Z Menoj boste zmogli vse in kar najbolje, brez Mene pa ničesar. To si dobro zapom­ni, prijatelj Moj!
4 Ko pa bo kdo nameraval svoje bližnje resno poučevati o Meni, mu ne bo treba dolgo premišljevati, kako naj se tega najučinkoviteje loti. Kajti Jaz sam mu bom v srce in usta položil prave besede.
5 In ko zdaj veste tudi to, pri poučevanju drugih ljudi v Mojem imenu ne boste mogli zgrešiti; kdor pa omenjenega ne bo povsem upošteval, bo hitro in zlahka zašel na napačne poti, na katerih se bo z učenci le težko znašel.
6 Tako slabo so se namreč zmeraj začeli zgrešeno in lažno pre­roštvo ter zatemnitve in zapeljevanje ljudi. Zato naj poučuje samo tisti, ki sem ga prej v srcu poučil Jaz. Kdor pa bo posnemal človeka, ki sem ga poučil Jaz, in začel poučevati zgolj na podlagi tistega, kar je po koščkih slišal od drugih in kričal: 'Glej, tukaj ali tam je Kristus, od vekomaj maziljena Božja resnica!' mu ne verjemite; kajti ta je že lažni prerok, ki igra preroka zato, da bi si pridobil ugled in začasni dobiček.
7 Kdor hoče razločiti lažnega preroka od pravega preroka in učite­lja, ki sem ga poklical Jaz, naj samo opazuje njegova dejanja!
8 Človek lahko očem drugih ljudi laže prikrije vse, razen svoje sebičnosti in sle po zaslužku. Da bi jima zadostil, že prav kmalu in očitno ne izbira sredstev za dosego cilja, po katerem vztrajno hrepeni njegovo srce.
9 Zato nikoli ne dovolite, da bi lažni preroki kdaj koli pridobili moč in ugled! Kajti če bi dosegli to, bi se med ljudmi spet razširilo skrajno mračnjaštvo in sledili bi hudi boji z lažnimi preroki.«

Jakob Lorber
Veliki Janezov evangelij
knjiga 9