Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

157. Kako doseči pravo kesanje in pokoro

1 (Gospod): »Kdor mi le govori ,Gospod, Gospod!', je še daleč od resničnega Božjega kraljestva; kdor pa Vame veruje in dela tis­to, kar sem ga učil, bo tudi dosegel, kar mu je bilo obljubljeno in pokazano, in bo sam šele z delovanjem spoznal, da besede, ki sem jih govoril, niso človeške, temveč resnično Božje besede; kajti Moje besede so same po sebi Ljubezen, Svetloba, Moč in Življenje. Moje besede vam sporočajo Mojo voljo. Kdor pa upošteva Mojo voljo in se po njej ravna, ta bo nosil v sebi večno življenje in bo večno živel, četudi bi, če bi bilo to mogoče, sto in stokrat telesno umrl.
2 Ker pa ste že tako zelo resno odločeni doseči kar se da hitro vsaj prvo stopnjo notranje življenjske izpopolnitve, pojdite domov, razdelite številnim revežem svoje povsem odvečne velike zaklade, vrnite se sem in Mi sledite; tako se vam bo zelo dolga in širna pot v Božje kraljestvo zelo skrajšala. Kot Moji nasledniki pa morate biti prav tako preprosto oblečeni, kakor smo skrajno preprosto oble­čeni Jaz in vsi Moji pravi učenci. Nobene palice ne potrebujete in v svojih suknjah in plaščih tudi ne žepov, temveč samo voljno in odprto srce, za vse drugo bo že poskrbel Oče v nebesih!«
3 Ob tem nasvetu se je dvema farizejema in tudi dvema levitoma opazno razpotegnil obraz, in eden od farizejev je dejal: »Gospod in Mojster, vem, da si govoril povsem resnično in pravilno, toda pomisli, da imamo žene in otroke, za katere moramo ustrezno poskrbeti in jih oskrbeti z najnujnejšim. Ko bomo za to poskrbeli: bomo lahko presežek razdelili med reveže in ti potem sledili vese­lega srca.«
4 Jaz sem rekel: »Ali so torej vaše žene in otroci kaj boljšega kot številne vdove in sirote, ki ste jih spravili ob vse premoženje in pah­nili v veliko nesrečo in gorje? Z vsakdanjim težkim delom si morajo služiti borni kruh, medtem ko vaše žene in otroci živijo potratno v nepravičnem preobilju, poleg tega si zaradi bednega napuha ne mo  rejo pomagati in zaničljivo pljujejo tja, kjer uboga vdova s svojimi napol golimi in shirani otroki - njeno premoženje ste si prigrabili kar najbolj krivično in surovo - zaradi lakote dela za bedno plačilo. Kaj nepravičnega bi bilo v tem, če bi tudi vaše ponosne in nadvse ošabne žene in otroci enkrat na tem svetu trpeli pomanjkanje in, spoznali - to bi bilo za njihove duše kar najbolj dobrodejno - kaj je bilo storjeno ubogim vdovam in sirotam, pred katere so pogosto pljuvali in jih zmerjali z razcapano sodrgo, komaj vredno, da jo ob­sije sonce.  
5 Vsekakor vas s tem ne nameravam siliti, da to storite; kajti vaša volja je prav tako svobodna kot Moja; toda, če ste Me že zaprosili za nasvet, kaj naj bi storili, da bi čim prej dosegli notranjo življenjsko izpopolnitev, sem vam tudi svetoval povsem resnično in prav.
6 Sem vam pa že tudi vnaprej povedal, da je obljubiti veliko lažje kakor obljubo držati. K temu bi dodal le še nekaj: Kdor za­voljo Mojega imena ne more zapustiti hiše, polja, žene in otroka, Me še dolgo ne bo vreden; in kdor položi svoje roke na plug Bo­žjega kraljestva, obenem pa se še ozira nazaj po svetnih rečeh, še dolgo ne bo primeren za Božje kraljestvo. Zdaj veste vse; storite, kar hočete!«
7 Farizej je rekel: »Toda Gospod in Mojster, poglej, tvoj gotovo pravi prijatelj Lazar kot tudi Nikodem in Jožef iz Arimateje so prav gotovo še neprimerno bogatejši, kot smo mi. Zakaj pa tudi od njih ne zahtevaš tega, kar zahtevaš od nas?«
8 Jaz sem rekel: »Med vašim in njihovim premoženjem je veli­kanska razlika! Njihovo premoženje je njihova skrajno upravičena last. So pristni lastniki; kraljevsko velike zaklade, ki jih premore­jo, so pridobili s pravo in nesebično marljivostjo ter z učinkovitim blagoslovom iz Božjih nebes. Hkrati pa so ti trije imenovani skoraj edini podporniki številnih tisočev, ki trpijo in so obubožali zaradi vašega brezbožnega početja. Zato so na zemlji resnični Božji skrb­niki Zemljinih zakladov, ki so jim bili zaupani, in na svoje premoženje ne gledajo drugače kot le na darilo iz nebes, ki jim je dano v upravljanje za oskrbo številnih revežev.
9 Ali se to lahko primerja z vašim naropanim premoženjem? Da, takšni ljudje bi morali imeti v lasti še več in bi lahko tudi imeli ­tako kot je Bogu najpravičnejše in najdopadljivejše - če jim ne bi vi z vsakovrstnimi zvijačami, s prevaro in tudi z nasiljem odvzeli dobre polovice. Sami ste se s tem pitali, oni pa so morali zato mar­sikateremu revežu odmeriti manj. Ali je bilo takšno vaše početje Bogu dopadljivo, ali bi lahko Bog blagoslovil vašo tako pridobljeno posest? Ta temelji na blagoslovu pekla, na Božjem blagoslovu prav gotovo ne; če bi temeljila na Božjem blagoslovu, bi vam o tem lahko sam najpristneje povedal.
10 Zato se ne primerjajte s temi tremi, niti ne s temi pomembni­mi Rimljani tukaj, ki so prav tako nadvse bogati, toda njihovo bo­gastvo je pravično. In tudi oni so dobrotniki številnih tisočev in imajo obilen blagoslov od zgoraj, čeprav so pogani; toda kot takšni so Bogu neizrekljivo bližje kakor vi kot Judje.
11 O ljudeh s posvetnim bogastvom, kakršni ste vi tukaj, vam v svoji polni Božji moči in oblasti še enkrat povem, kar sem že nekoč dejal nekemu vam podobnemu bogatašu: ,Laže bo šla kamela skozi šivankino uho, kakor takšen bogataš v Božje kraljestvo!' - Ali ste to dojeli? «
12 Nato sta farizeja odvrnila: »O Gospod in Mojster, še kako zdaj spoznavava resničnost tvojih besed, in odločila sva se, da bova zvesto sledila tvojemu nasvetu; toda prosiva te, da nama podeliš ustrezno moč in pravi pogum. Šele zdaj se pravzaprav začenjava zavedati, kako stežka se duša, ki jo zajame moč pekla, osvobodi peklenskega primeža. Če ti, o vsemogočni Gospod in Mojster, takš­nemu ujetniku ne pomagaš, ostane ujetnik za vedno!«
13 Jaz sem rekel: »Da, res je tako, kot sta povedala; zato povrnita vsakomur, ki sta ga ogoljufala, vsak prigoljufani cent! Kajti če ne bosta ravnala tako, ne bosta mogla v nebeško kraljestvo, in tako kot vidva tudi nihče drug ne.
14 Ker številnim, ki sta jih ogoljufala, ne moreta več poravnati povzročene škode, pa z dobro voljo in odprtega srca razdelita med uboge vse, kar imata, in se pri tem ne bojta sveta, potem vama bodo vajini številni grehi odpuščeni in se bosta lahko. vrnila in Mi sledila. Kje bom, pa bosta zlahka izvedela, ko mi bosta res želela slediti. Za vaju bo to še hud boj, toda kdor bije pravičen boj in se pametno bojuje, tudi zanesljivo zmaga, zanesljiva zmaga pa je vedno boja vredna.
15 Zdaj sem povedal vse, kar morata storiti, zato se nikoli ne bosta mogla izgovarjati, da česa nista vedela. Odslej pa je vse odvis­no samo od vajine volje in modrosti.«

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 7