Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Kako uči Gospod Jezus

2 Jaz sem vendar Gospod in Mojster od vekomaj in zdaj Me kot ta­kega tudi povsem spoznate. Lahko bi vam rekel to in ono, krivo ali ravno, belo ali črno in verjeli bi Mi, ker ste zdaj najgloblje življenjsko prepričani, kdo sem Jaz. Torej bi bila tu tako imenovana avtoritarna vera gotovo na pravem mestu!? Toda kdo od vas lahko reče, da takšno vero od koga zahtevam ali sem jo kdaj zahteval?! Da, zahtevam vero, toda ne slepe in mrtve, temveč čim bolj živo! Učim vas resnic, o katerih svet še pomislil ni; toda ob tem ne rečem: 'Veruješ to?', ampak: 'Si to razumel?' In če rečeš: 'Gospod, to in ono mi pri tem še ni jasno!', ti z vsemi sredstvi, ki so Mi na voljo, zadevo razlagam tako dolgo, do­kler je res ne razumeš temeljito in šele potem grem spet korak naprej.
3 Vsakemu bi lahko že takoj na začetku Svoj novi nauk razložil svoj novi nauk tako, da bi ga takoj dojel; toda vem tudi , kaj in koliko je kdo sposoben naenkrat dojeti in dam naenkrat le toliko, kolikor more kdo izmed vas prenesti, in pustim samemu času, da vsklije in se ukorenini in samega Sebe zavezujem, da ne prinesem nič novega, doker prvega niste temeljito razumeli. Pustim vam čas za preverjanje povedanega in pokazanega!
4  Sam vam govorim: 'Preverite vse in obdržite dobro in s tem tudi resnično!' Če pa to delam Jaz sam, morate toliko bolj tudi vi, ki človeških misli ne morete nikoli spregeledati tako kot Jaz!
5 Nikar od nikogar ne zahtevajte slepe vere, temveč vsakomur po­vejte razlog! In če tega razumsko ne bi bil sposoben doumeti, naj vam ne bo žal truda, da ga z vso ljubeznijo in potrpežljivostjo vodite od stopnje do stopnje, dokler ne bo zmogel temeljito razumeti vašega dob­rega nauka; vaši učenci v Mojem imenu ne smejo imeti zamegljenega razuma! Jaz vam namreč dajem jasno svetlobo in življenje in zato ne smete biti apostoli teme in smrti!
6 Kdor išče, bo našel; kdor prosi in vprašuje, bo dobil pravi odgo­vor, in kdor trka na zaprta vrata, se mu bodo povsem odprla!
7 Nič ni bolj nekoristno kot polovičen odgovor na postavljeno vpra­šanje; veliko boljše je sploh ne odgovoriti! In nič ni bolj nepraktično kot polovična razlaga stvari, katere natančno spoznanje je življenjsko pomembno.

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 5/88