Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

3671 Kar zavežete na Zemlji bo zavezano v nebesih
29. januar 1946: knjiga 46   Bertha Dudde

Kar zavežete na zemlji, bo zavezano v nebesih, kar razvežete na zemlji, bo razvezano v nebesih.... (Mt 18,18). To so Moje besede, ki sem jih dal učencem, ko sem jih poslal v svet. In v teh besedah se skriva veliko več duhovnega pomena, kot ljudje verjamejo, da ga prepoznajo, ko berejo pisma.  

Duhovno je tisto, kar je utelešeno na zemlji, na stopnji, ko je človek v vezanem stanju, dokler je še vedno v moči tistega, ki je bil vzrok Mojega stvarjenja.... v moči Mojega nasprotnika, ki je svojo voljo, ki je bila obnjena stran od Mene, prenesel tudi v bitja, ki jih je rodil z uporabo Moje moči. Bitje je dobilo pravico do samoodločbe, samo se je lahko odločilo, ali želi za Gospoda priznati Mene ali Mojega nasprotnika. In v svobodni volji se je odločilo za slednjega.... Podredilo se je torej volji (Mojega) nasprotnika, ki ni več dopuščal svobodne volje in je onesposobil bitje, da bi se osvobodilo.                         

Zato sem prišel na zemljo, da bi ljudem, ki želijo sprejeti Moj dar, povrnil moč volje. Hotel sem jih odrešiti, osvoboditi iz nasprotnikove oblasti, a le pod pogojem, da se ne bodo upirali in da bodo sprejeli Mojo pomoč v svoji volji, da postanejo svobodni. Duhovno v človeku je bilo torej vezano, dokler ga ni odrešila Moja ljubezen in milost... Zato je za to dejanje odrešenja potrebna človekova svobodna volja, če naj se uresniči.                                                                                                 

Kot človek sem umrl na križu in kot človek sem pridobil za ljudi od Boga neizmerno moč, ki jo lahko vsakdo uporabi za okrepitev svoje volje, da bi se lahko osvobodil od Božjega nasprotnika.... Prenos moči pa lahko poteka le po poti, ki sem jo pokazal ljudem in po kateri sem hodil sam, da bi jim dal živi zgled. Ljudi sem učil ljubezni in sam sem živel življenje ljubezni, da bi jim dokazal resničnost svoje besede o moči ljubezni.                                        

Če torej človek želi pridobiti milosti odrešenjskega dela, mora postati dovzeten za prenos moči skozi hojo v ljubezni (Mt 10,32-33). Najprej Me mora priznati, verjeti Vame in v Moje odrešilno delo in nato izpolniti Moje zapovedi, da se z Mojo podporo osvobodi moči tistega, ki ga drži v ujetništvu, dokler njegova volja ni okrepljena z Mojo pomočjo...    

In poslal sem svoje učence v svet učit ljubezen, da bi ljudem oznanjali Mene in Moje delo odrešenja in jim pokazali pot, po kateri bi lahko dosegli svobodo svoje duše.... In prizadevanje ljudi na zemlji je ključnega pomena za večnost....Vsak, kdor se lahko na Zemlji osvobodi nasprotnikovega nadzora, je večno svoboden, kdor pa ne izkoristi časa na Zemlji, kdor Me na Zemlji ne prizna in Me ne prosi za podporo, ostaja v Satanovi oblasti in vstopi zvezan tudi v posmrtno življenje, saj brez Mene ni odrešitve; svobode volje pa se ne dotikam, ker se je bitje v svoji svobodni volji obrnilo stran od Mene in mora zdaj v svoji svobodni volji najti pot nazaj do Mene.       

Moji učenci so ljudem prinašali luč, prinašali so jim Moj nauk, razglašali so Mene samega in Mojo voljo, da pomagam šibkim ljudem, prinesli so jim resnico in vsakdo jo je moral samo uporabiti, da je spremenil svoje zvezano stanje v prosto; vendar se je to moralo zgoditi po njihovi svobodni volji. Kdor ni izkoristil priložnosti, kdor ni poslušal Mojih učencev, kdor jim ni verjel, je tudi onemogočil Moje delo na sebi, nisem ga mogel osvoboditi izpod nadzora Mojega nasprotnika, ostal je v vezanem stanju, dokler je ostal na Zemlji, in vstopil v onstransko kraljestvo vezan, torej pod Satanovo oblastjo.... delo Mojih učencev je bilo pri njem neuspešno....   

Že v zemeljskem življenju se bo človekova volja odločla Zame ali za Mojega nasprotnika in dajem mu v roke vsa sredstva pomoči. Zato sem v svet poslal svoje učence, ki naj bi oznanjali evangelij, glasno naj bi pričevali o Mojem delu ljubezni do vsega človeštva in naj bi govorili o boju z Mojim nasprotnikom, to je bilo namenjeno le ljudem s slabotno voljo, ki sem jim hotel pomagati, da bi se rešili njegovega nadzora. 

Moji učenci naj bi nadaljevali Moje delo odrešenja, dal sem jim pooblastilo za to, dal sem jim moč ključev, poslal sem jih v svet, da bi namesto Mene obveščali vse, ki so želeli informacije....,da bi jim oznanjali čisto resnico, ki so jo prejeli od Mene. In zato so na Zemlji delovali kot Moji predstavniki, in kdor jih je slišal, je slišal Mene, kdor si je njihove besede vzel k srcu, Me je sprejel in mu je bilo pomagano za vedno.... Kajti edini cilj človeka je, da se osvobodi suženjstva volje, zato pomagam vsem, ki si želijo, da jim pomagam....Amen.

Bertha Dudde