Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Kdo pride v nebesa

Otroška čud, ljubosumje in kdo pride v nebeško kraljestvo

6 Glejte, v poznejših časih, ko bodo ljudje veliko bolj izvedeni v vsakovrstnih znanostih in umetnostih, kot so zdaj, se bom med njimi vid­no le zelo redko pojavil, toda toliko bolj jedrnato bom deloval po Svo­jem Duhu. In povem vam: Tisti ljudje bodo toliko bolj blaženi, ker te­ga, kar vidite zdaj, ne bodo videli, vendar pa bodo kljub temu trdno ve­rovati in po tem živeli! Vi Me ljubite, ker Me vidite; tisti v prihodnjih ča­sih pa Me bodo ljubili, ne da bi Me kdaj videli. Kako Me bodo šele ljubili tedaj, ko Me bodo videli v Mojem kraljestvu! Zato sem vam nekoč že pokazal podobo, ob kateri je bilo rečeno: In tako bodo lahko prvi zad­nji in zadnji bodo prvi! Kajti resnično, več je potrebno za to, da verujemo, četudi ne vidimo, in živimo po veri, kot če vidimo vse in šele po­tem verujemo in po tem živimo! Ali ne menite tako tudi vsi vi?«
7 Lazar je rekel: »To je prav res, kajti nič videti in kljub temu trd­no verovati je očitno večje zasluženje, kakor videti številna znamenja ter iz Božjih ust slišati številne govore in nauke, ki človeka z neustav­ljivo močjo silijo k veri, in šele potem verovati. In tako bo najslabot­nejši v veri Vate, o Gospod, tisti, ki bo vendarle vestno ravnal po njej, očitno prej zaslužil najvišja nebesa kot kateri izmed nas, ki ima najmoč­nejšo vero, najnižja. Oh, to je vsaj meni kristalno jasno!«
8 Učenec Andrej je nato rekel: »Meni pa še ne! Kaj moremo, če smo prav zdaj na svetu? Saj moramo vendar v tem prvem zelo kritičnem ča­su prenašati breme in vročino in zato naj bi bili potem brez svoje kriv­de zadnji? To pa res zveni nekoliko čudno!«
9 Jaz sem rekel: »To zveni čudno samo tistemu, ki Mojih besed še vedno ne razume! Mar je pomembno, če bom na tiste ljudi gledal ta­ko kot na vas prve in vas prvih ne bom imel za več kot tiste zadnje?! Ali ko boš enkrat blažen v Mojih nebesih, boš morda potem kaj manj blažen, če bo zadnji tudi tako blažen kot ti? Glej, kako zelo si še slep!
10 Povem pa vam tudi: Ljubosumje žal obstaja na zemlji, - toda v nebesih se ne bo pojavilo več, kajti ljubosumnež nikoli ne bo prišel tja.
11 V nebesih bo prvi in največji samo tisti, ki se bo imel za najneznatnejšega in najmanjšega, kajti to bo vaša slava, da boste v svoji ču­di vsi enaki otročičem! Kdor v svoji čudi ne bo kakor otroci, ne bo mogel vstopiti v Božje kraljestvo; kajti pot v nebesa je zelo ozka in po­sejana z vsakovrstnim tmjem. Največja trnata ovira pa je in ostane na­puh in cela legija njegovih različic.     
12 Zato naj se vsak varuje častihlepja, ker je oče zavisti, sebičnosti in nazadnje, ko najde hrano, tudi najhujšega napuha, ki ima pradomovino v peklu! - Si to razumel, učenec Moj?«
13 Andrej je rekel: »O da, in najprisrčneje se Ti zahvaljujem, o Gospod, za ta Tvoj tako zdravilni poduk!«
14 Jaz sem rekel: »Je že spet vse dobro. Kdor se bo ravnal po tem, bo žel večno življenje.«

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
Knjiga 6/236