Spletno stran gostuje moj-splet.si
Nenapisan zakon... Ljubezen se je ohladila

3144 NEPISANI ZAKON.... LJUBEZEN SE JE OHLADILA.... 2. junij 1944:  Knjiga 41 Nenapisan zakon je, da si ljudje med seboj pomagajo, da močni pomagajo šibkim, da se blažita stiska in beda in da vsak razda kar ima, če drugemu menjka. In tega nenapisanega zakona se ne držijo več, ...

JASNOVIDCI

Jasnovidnost kot definicija, sodi v razširjeno skupino paranormalnih sposobnosti, pogosto slišimo tudi izraz zunaj čutno zaznavanje. Jasnovidci doživljajo videnja na različne načine. To je lahko v stanju običajne zavesti, v meditativnem stanju ali v transu. Jasnovidnost je naravno prirojena oziroma podedovana duhovna sposobnost, lahko pa je tudi Božji dar. Če jo oseba uporablja ali ne je odvisno od nje. Preko jasnovidnosti lahko oseba pomaga drugim na mnogo načinov,. ...


Iz uboštva v srečo - Oscar Busch

V nadaljevanju boste našli popolnoma edinstveno in zelo zanimivo pripoved duše iz onostranstva o njenem pomembnem nastanku, ki se je vleklo čez več njenih preteklih zemeljskih življenj in razdobij onostranstva, in kar se tudi nazorno z notranjo povezanostjo med posameznimi razdobji skupno pokaže. Od srca vam želimo veliko veselja pri branju. ...


Kakšno je videti onstranstvo - Otto Freuerstein

Pričujoče pisanje je nastalo iz vprašanj o  onstranskem svetu, ki jih je pisec pri svojem delu za skrb duše srečeval skoraj vsak dan. Vojna je zahtevala številne žrtve in notranja stiska je neizmerno narasla. Kako človek lahko vpričo vseh grozot in opustošenja, neprijaznosti in navidezne trdote usode še spozna globlji smisel življenja? Župnik Otto Freuerstein je vedno znova naletel na zapuščenost duše, v kateri živi človek,ki je izgubil globlje vedenje o človeškem bitju in njegovem smislu. ...


Sedem Jezusovih besed na križu - Antonie Grojsheim

Ker je zapisovalka podvomila, če je to, kar je slišala, resnično od Gospoda in ne izvira morda podzavestno iz njene lastne duše): Dokazal ti bom, ti neverna duša, da sem Jaz, Gospod nebes in zemlje, ki piše s tvojo zemeljsko roko. Da, Jaz Sam pišem! Hočem, da se v tebi porodita ljubezen in zaupanje! Torej veruj in zaupaj! ...


V onstranstvu - Leopol Engel

Vse to sporočam, da bi lahko vsakdo sam nadziral, ali je na napačni poti ali pa je kaj upanja, da bo opravil nalo­go, ki mu je bila zaupana in ki osvetljuje njegovo dejanje in nedejanje kot drobna lučka, ki miruje v njem kot slutnja lepe naloge. Da, ta slutnja se pogosto pojavi, toda pravo nalogo spregledamo. Vse prepogosto se samoprevara po­lasti človeka nad pravim ciljem. Človek misli, da ima pra­vilno zamisel, jasno predstavo o nalogi, ki jo je začel, po­tem pa ima zmotno svoje lastne želje - ki se izoblikujejo v hotenje - za primarno stremljenje ter lovi fantome in zgre­ši pravo zemeljsko pot, ki je potem vse drugo, samo hoja za Kristusom ne. ...