Spletno stran gostuje moj-splet.si
Sedem Jezusovih besed na križu - Antonie Grojsheim

Ker je zapisovalka podvomila, če je to, kar je slišala, resnično od Gospoda in ne izvira morda podzavestno iz njene lastne duše): Dokazal ti bom, ti neverna duša, da sem Jaz, Gospod nebes in zemlje, ki piše s tvojo zemeljsko roko. Da, Jaz Sam pišem! Hočem, da se v tebi porodita ljubezen in zaupanje! Torej veruj in zaupaj! ...

Kakšno je videti onstranstvo - Oto Freuerstein

Pričujoče pisanje je nastalo iz vprašanj o  onstranskem svetu, ki jih je pisec pri svojem delu za skrb duše srečeval skoraj vsak dan. Vojna je zahtevala številne žrtve in notranja stiska je neizmerno narasla. Kako človek lahko vpričo vseh grozot in opustošenja, neprijaznosti in navidezne trdote usode še spozna globlji smisel življenja? Župnik Otto Freuerstein je vedno znova naletel na zapuščenost duše, v kateri živi človek,ki je izgubil globlje vedenje o človeškem bitju in njegovem smislu. ...


V onstranstvu - Leopol Engel

Vse to sporočam, da bi lahko vsakdo sam nadziral, ali je na napačni poti ali pa je kaj upanja, da bo opravil nalo­go, ki mu je bila zaupana in ki osvetljuje njegovo dejanje in nedejanje kot drobna lučka, ki miruje v njem kot slutnja lepe naloge. Da, ta slutnja se pogosto pojavi, toda pravo nalogo spregledamo. Vse prepogosto se samoprevara po­lasti človeka nad pravim ciljem. Človek misli, da ima pra­vilno zamisel, jasno predstavo o nalogi, ki jo je začel, po­tem pa ima zmotno svoje lastne želje - ki se izoblikujejo v hotenje - za primarno stremljenje ter lovi fantome in zgre­ši pravo zemeljsko pot, ki je potem vse drugo, samo hoja za Kristusom ne. ...


Popotnik v svetu duhov - A. Farnese

Vsem vam, ki ste še v dvomih in negotovosti, kaj se zgodi po tem našem zemeljskem življenju, posvečam to knjigo »Popotnik v svetu duhov« . To sem storil v upanju, da bi se znal marsikateri bralec, ki je grešil kot jaz, skozi moje izkušnje odpovedati svojega grešnega življenja. Vsem ljubim bratom in sestram, ki se premikajo navzdol po vodljivih tirnicah, naj bo jasno povedano: Če so že na Zemlji posledice sebičnega in razuzdanega življenja pogosto grozljive, so dvakrat grozljivejše v deželi duhov. Tam, kjer nobeno oblačilo ne prekriva duše, kjer so vse napake grešnikov razodete, se skozi takšno zemeljsko življenje pohabljena duša pojavi kot duhovno deformirana v vsej svoji gnusnosti; - tako dolgo, dokler kesanje in zadoščenje ne zgladi njene razvratnosti in jo voda skesanih solz čisto ne umije. Nadalje bi rad, da ste pozorni, saj »Popotniki iz duhovnega sveta« pogosto pridejo poučit zemeljske prebivalce, ja, pogosto je to njihova naložena naloga, da take ljudi na zemlji, kateri Božje in človeške zapovedi kršijo, opozarjajo na neizogibno usodo, ki jih čaka v onostranstvu. Skozi te nevidne predhodnike, so ljudem odprta vrata, skozi katera neprenehoma prihaja poplava luči v temo zemeljskega sveta in zato je prebivalcem duhovnega sveta dana priložnost opozarjanja in poučevanja svojih zemeljski bratov. Kot borec, kateri je moral iti skozi veliko trpljenje, bi rad svojim zemeljskim bratom, ki bijejo bitko, pokazal pot do zmage, spokoja in miru. ...


Iz uboštva v srečo - Oscar Busch

V nadaljevanju boste našli popolnoma edinstveno in zelo zanimivo pripoved duše iz onostranstva o njenem pomembnem nastanku, ki se je vleklo čez več njenih preteklih zemeljskih življenj in razdobij onostranstva, in kar se tudi nazorno z notranjo povezanostjo med posameznimi razdobji skupno pokaže. Od srca vam želimo veliko veselja pri branju. ...