Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

5677 Lažni Kristusi in preroki.... Satanova maska....
16. maj 1953: 62. knjiga  Bertha Dudde 

Ne smeš se ujeti v Satanove mreže laži, ta te hoče pridobiti zase tako, da poskuša zmesti tvoje misli, tako da navidezno govori v Mojem imenu in vendar, ker je sam daleč od resnice, ti nudi samo laž. Vstali bodo lažni Kristusi in lažni preroki... zapomnite si te Moje Besede in ne verjemite vsakemu duhu, ki govori Mojo Besedo, kajti celo hudobni duh uporablja Moje besede, če vas s tem lahko pritegne v ta tabor... Marsikdo se bo v zadnjih dneh pustil zmesti, vendar samo zato, ker je sam polovičar in se ne uspe zateči k Meni, da bi dosegel resnico. In Moj nasprotnik ve, kako najbolje pridobiti ljudi, ki Mi še niso povsem predani... Ne izogiba se vplivanju nanje pod masko pobožnosti; njegov cilj je popačiti Mojo podobo, odtujiti ljudi od Mene; njegov cilj je, da bi jim bilo težje prepoznati Mene in zato uporablja besede, ki imajo lahko različne pomene in jih nato razlaga tako, da bodo napačno razumljene in bodo vodile stran od resnične vere Vame in od ljubezni, saj zaradi njegove interpretacije ne morem biti pravilno prepoznan... Tako Moj nasprotnik vpliva na šibke in ne povsem trdne ljudi, da razlagajo Moje Besede na ta način, s čimer, kot se zdi, govorijo v podporo Meni in vendar proti Meni, ker to, kar on širi, ni čista resnica.

Iskrena volja delati zame in za Moje kraljestvo bo odpravila to nevarnost; toda koliko jih še ni doseglo žive vere in globoke ljubezni do Mene in svojih bližnjih, da bi bili razsvetljeni z Mojim duhom. In prav tako so dosegli točko v življenju, ko je treba razglašati Mojo Besedo, zato se razumsko trudijo, da bi ljudem dali razlago, razum pa je podvržen vplivu nasprotnika, ki želi slednje zmesti, da bi delali proti Meni.

In spet poudarjam dejstvo, da je samo človekova volja slišati resnico ali jo posredovati, odločilna za to, da bo resnico prejel ali jo posredoval.
Človeka mora najprej prežeti želja po čisti resnici, potem je lahko prepričan, da mu bo resnica posredovana, da bo resnično razumel in razlagal Mojo besedo. Moj nasprotnik vneto dela na spodkopavanju resnice in uspešen bo tam, kjer želja po resnici ni dovolj močna, da bi jo Jaz sam, ki zagotavljam resnico, lahko varoval, kajti samo človekova volja določa duhovno znanje, ki ga prejme. Zato se ne pustite zavesti pobožnim besedam, ki jih lahko uporabi tudi Moj nasprotnik, kjer najde za to pravo podlago.

Kajti ni Moja sama beseda, ampak duh, ki sem ga položil v Moje besede...

Besedo samo, brez Mojega duha, je zagotovo mogoče spremeniti in zato jo lahko uporabi tudi Moj nasprotnik, da bi dosegel svoj cilj, da vas loči od Mene in resnice.... Duh pa je Moj delež, in če torej iščete duha znotraj besede, vas bo Moj Duh razsvetlil, vendar drugače kot razlaga tistega, ki se poslužuje Moje besede, ne da bi bil prežet z Mojim duhom.

To so zadnji dnevi, ko Moj nasprotnik povzroča veliko zmedo med ljudmi... Zato se pazite in preizkušajte vse stvari, in če to storite s prošnjo za Mojo podporo, boste vedeli in ohranili samo tisto, kar je dobro...  Amen

Bertha Dudde