Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Lažni preroki in Jezusov nauk

235. O lažnih prerokih

1 Lazar je rekel: »Toda Gospod, saj zdaj vendar ne moremo ver­jeti in sprejeti, da bi bil lahko ta Tvoj nauk kdaj koli popačen! Kakor smo ga namreč sprejeli od Tebe, tako ga bomo vendar tudi predali na­šim potomcem; nič dodali in nič odvzeli ne bomo, tudi v pisanju smo izurjeni in bomo vse, kar smo od Tebe slišali in videli dobesedno zapisali; in vsi naši bodo od pike do pike vse slišali in temu tudi sledili. Ne razumem torej, kako bi mogli vstati lažni preroki!«
2 Jaz sem rekel: »Prav tako, kot govoriš zdaj ti, so nekoč govorili glavni Mojzesovi privrženci, ko sem tudi - recimo - prav Jaz dal za­kone na Sinaju. Zakonodaja je veljala, kot gotovo že veste, sedem pol­nili let in še malo dlje in potem trajala še okrog triintrideset let bolj skri­voma, in ne očitno za vsakogar, a že v prvih sedmih letih so ulili zla­to tele in ga molili! Glej, takšni so ljudje!
3 Priznam, da se bo pri vas in vaših maloštevilnih potomcih Moj nauk še dolgo ohranil čist, toda na splošno bo videti povsem drugače!
4 Kjerkoli se na svetu zgodi kaj velikega in nenavadnega, to leni ljudje in njihova sla po dobičku in lakomnost kmalu izrabijo in preoblikujejo v svoj zemeljski vir zaslužka; to je tako resnično kot resnica sama. Da bi preprečil takšne spletke, bi moral na svet poslati le ange­le davitelje, ki bi že vnaprej pomorili vse takšne ljudi; kaj takega pa se zaradi človekove svobodne volje seveda ne more zgoditi, tako kot ni mogoče plevela na pšeničnem polju uničiti na mah; to tudi za pše­nično polje ne bi bilo dobro, saj postane plevel nazadnje za pšenično polje celo gnojilo.
5 Kakor pa dopuščam plevel na pšeničnem polju, tako dopuščam tudi to, vendar prej ali slej sledi kazen. Glejte, tega torej ni mogoče povsem preprečiti!
6 Potemtakem pravim le to, naj vsi, ki jim zdaj Jaz razglašam čisto resnico in to boste pozneje počeli tudi vi, zmeraj budno pazijo, da tu­di oni ne zaidejo v skušnjavo, kajti zli duh hodi po vsem svetu kakor rjoveč in lačen lev in skuša požreti vse plemenite in čiste duše. Zato se varujte lažnih prerokov! To je vse, kar lahko glede tega zdaj povem in storim.«
7 Peter je vprašal: »Gospod, če bi se pojavili še v našem času, po čem jih lahko prepoznamo?«
8 Jaz sem rekel: »Po njihovih sadovih! Na trnju ne zorijo fige in na osatu ne grozdje! Jaz s Svojim naukom sem edina vrata v ovčji hlev; kdor vlomi v hlev kje drugje, je tat in ropar. Jaz edini sem prava vra­ta, pot, luč, resnica in življenje. Kdor torej hoče priti k Meni, mora ho­diti Skozme in v Meni po Moji poti, v Moji luči, ki je večna, nespre­menljiva Božja resnica.
9 Sicer je vsak pravi delavec vreden svojega plačila; toda najemnik, ki dopusti, da ga najamejo, da dela namesto nekoga drugega, je red­ko vreden svoje mezde. Dela le na videz, zanima ga zgolj mezda, delodajalcu pa tako le malo koristi. In takšni in še slabši bodo vsi ti lažni učitelji in preroki. Njihov motiv bo namreč - kot zdaj pri farizejih - mamon; zaradi njega bodo poučevali, najneumnejše in lažne stvari prerokovali, ljudi goljufali telesno in še bolj duhovno, vdovam in sirotam odžirali dobrine in jim za to obljubljali nebesa in nazadnje bodo tiste, ki bodo ostali pri čisti resnici, preganjali z mečem in ognjem kot največje krivoverce in z velikim pompom govorili: 'Mi smo resnični nasledniki Kristusa, Božjega Sina!' To vam povem zdaj vnaprej, da bos­te tedaj vi in vaši nasledniki lahko vedeli, kako ravnati, ko se bo to zgodilo - in deloma se že dogaja!«
10 Peter je rekel: »Gospod, le kako bi bilo to mogoče že zdaj?«
11 Jaz sem rekel: »Prav lahko; kolikokrat sem že učil pred veliko množico ljudstva in mednjo niso bili zmeraj ljudje, ki bi jim šlo za bla­gor njihove duše, ampak jim je bilo zgolj za blagor njihove denarni­ce. Nekaj so doživeli sami, nekaj so jim povedali drugi, večino pa so dodali še sami, tako so si izmišljali laž za lažjo in nato potovali v vse pokrajine, se predstavljali za Moje odposlance in s tem pridobili veli­ko denarja. - Kaj menite o tem?«
12 Peter in Janez sta rekla: »Gospod, ali nimaš za takšne bogokletneže nobene strele in nobenega groma več?«
13 Jaz sem rekel: »Aj, aj, sta mar otroka groma ali Božja otro­ka? Strela seveda poruši in uniči tisto, v kar udari; toda Božji ot­roci imajo drugo orožje in to se imenuje: potrpljenje, krotkost in lju­bezen.
14 Ti ljudje pa ob tem vendarle menijo, da služijo Bogu dobro in Njemu všečno. S takšnimi ljudmi se boste še zelo pogosto srečevali in mnogi se bodo spreobrniti. Če bi jih takoj zdaj uničili s strelami iz oblakov, ali bi jih potem še lahko spreobrniti? Zato se le ne zatekajte pre­hitro k strelam!
15 Resnica je najboljša strela proti takšnim lažnim učiteljem in prerokom! Prej bi lahko izsušili vsa morja zemlje, kakor kdaj zajezili tok resnice. Z Menoj boste zmogli vse, brez Mene pa nihče ne zmore nič; kajti Jaz sem resnica, luč in življenje! - Razumete zdaj to?«

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 6