Spletno stran gostuje moj-splet.si
Kako človek postane lažni prerok

Kako človek postane lažni prerok 185. O lažnih in pravih prerokih 1 Rimljan se je zelo začudil in rekel: »O Gospod in Mojster, Ti sam si večna resnica in največja modrost! Šele zdaj spoznavam, da je treba pri poučevanju ljudi upoštevati določen vrstni red, da bi ...


Lažni preroki - kako naj se vedejo Jezusovi učenci

188. O lažnih kristusih, lažnih prerokih in lažnih čudežih. Kako naj se vedejo učenci 1. (Gospod): »Da, Vame bodo verjeli tudi številni judje, in jih tudi že veliko verjame, toda ne bo trajalo dolgo, ko se bodo številni iz­ločili, in bo vsak o Meni pisal in ...


Lažni preroki in Jezusov nauk

Lažni preroki in Jezusov nauk 235. O lažnih prerokih 1 Lazar je rekel: »Toda Gospod, saj zdaj vendar ne moremo ver­jeti in sprejeti, da bi bil lahko ta Tvoj nauk kdaj koli popačen! Kakor smo ga namreč sprejeli od Tebe, tako ga bomo vendar tudi predali na­šim potomcem; ...

Pravi in lažni učitelj

 Prav in in lažni učitelji 3 Zelo izkušen učitelj bo z vsakovrstnimi primernimi in ustreznimi podobami in prilikami težko razumljiv učni predmet zlahka naredil ra­zumljiv, lažni učitelj pa se bo, da bi bil videti prav zelo moder, na vse načine trudil, da bo učni predmet ...


Znamenja pravega in lažnega preroka

Znamenja pravega in lažnega preroka Jezus v Svetem Pismu svari pred lažnimi preroki, za katere se zdi, da so navzven kot ovčice, navznoter pa so krvoločni volko­vi. Posvari nas in nas pozove, da naj bomo budni in naj razliku­jemo duhove.   Pojavili se bodo lažni preroki, ki ...