Spletno stran gostuje moj-splet.si
V onstranstvu - Leopold Engel

Vse to sporočam, da bi lahko vsakdo sam nadziral, ali je na napačni poti ali pa je kaj upanja, da bo opravil nalo­go, ki mu je bila zaupana in ki osvetljuje njegovo dejanje in nedejanje kot drobna lučka, ki miruje v njem kot slutnja lepe naloge. Da, ta slutnja se pogosto pojavi, toda pravo nalogo spregledamo. Vse prepogosto se samoprevara po­lasti človeka nad pravim ciljem. Človek misli, da ima pra­vilno zamisel, jasno predstavo o nalogi, ki jo je začel, po­tem pa ima zmotno svoje lastne želje - ki se izoblikujejo v hotenje - za primarno stremljenje ter lovi fantome in zgre­ši pravo zemeljsko pot, ki je potem vse drugo, samo hoja za Kristusom ne. ...