Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

O malikovanju                                

  K tej vrsti spadajo tudi tisti krivi preroki, ki z veliko resnostjo pridigajo naivnim ljudem: "Pojdite sem ali tja in romajte k tej ali oni milostni podobi! Ne pozabite na bogato daritev, pa boste pri tisti podobi dosegli odpuščanje svojih grehov in še druge milosti.
  Tu pravim JAZ: Takšni krivi preroki morajo nekoč prejeti svoje zasluženo plačilo. Kajti ti ne vedo in nočejo vedeti, da je treba Boga moliti v duhu in resnici. Vsi, ki podobno učijo in ljudi obračajo k malikom, so antikristi in krivi preroki in duhovno ubijajo ljudi. Zaradi tega ne smete obiskovati takšnih krajev, polnih nalezljive duhovne popačenosti.
  Ne verjemite, da lahko tam kdor koli najde pomoč. Kajti pomagam lahko edino JAZ, ki SEM večni sovražnik vsakega malikovalstva. Le kako naj bi JAZ podelil kakšni leseni podobi čudežno moč? Če bi jo že hotel komu podeliti, potem bi jo dal pravemu človeku, nikoli pa ne kakšnemu kipu.
  Krščansko češčenje svetih podob je še bolj gnusno malikovalstvo, kot tisto starih poganov, ker ti niso poznali pravega Boga. Notranja potreba po višjem bitju jih je silila k takšnemu zmašilu. Zdajšnje človeštvo pa vendar pozna Boga in ve, da je On edini Gospod, toda kljub temu časti kipe. Takšni ljudje so podobni božjemu prasovražniku, ki tudi celo zelo dobro pozna Boga, toda namesto da bi ga ljubil in častil, ga zaničuje in sovraži.
  Neumnim bo zaradi njihove neumnosti odpuščeno. Nasprotno pa ne tistim, ki vidijo in imajo luč, pa vendar nočejo videti in luč ugašajo.
  Omenjeno  ne velja samo papeštvu, temveč vsem veroizpovedim.
  Kajti, kjer se ne oznanja Kristus v njegovem pravem duhu, tam je krivo preroštvo namesto prave Cerkve.
  Tudi če ena ali druga sekta govori: "Glej, jaz nimam podob, torej mora biti moja veroizpoved "najčistejša!" pa pravim JAZ: podoba ali ne podoba, to sploh ni odločilno, temveč edino življenje po Besedi! Nauk, še tako očiščen vsega ceremonialnega in usposobljen za sprejem čistega razuma, če ostane samo nauk, in nihče po njem ne živi, je popolnoma neuporaben.
  Je že res, da je v rimskokatoliški Cerkvi tisoč silnih zlorab. Kljub temu je v njej tudi marsikaj dobrega, kajti pridiga se o ljubezni in o ponižnosti. In če nekdo sledi samo temu sicer pa ničemur, tedaj ne bo pogubljen. Toda kaj naj rečem o Cerkvi, ki ne uči drugega kot vero in zametuje dela? Saj je vendar jasno zapisano, da je vera brez del mrtva! In JAZ SAM sem večkrat dejal: "Ne bodite samo poslušalci, ampak izvrševalci MOJE besede!" S tem je jasno pokazano, da vera sama ne koristi nič, temveč mora postati dejavna z ljubeznijo. Kaj bi koristila Zemlji sončna svetloba, če nebi bila povezana z dejavno toploto? Kaj bi koristila človeku vsa spoznanja znanosti, če jih nebi uporabljal? Ali kaj koristi v mrzli zimi samo verjeti, da lahko goreči les v peči ogreje sobo?

Jakob Lorber
Zemlja in luna