Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

4457 NAJAVA KONCA… »SAMO ŠE MALO ČASA IMATE«
Bertha Dudde, 11. oktober 1948 Bartha Dudde

Ni vam več preostalo veliko časa in morate se resno pripraviti za Dan, ko se bo zgodilo delo uničenja, ki pa nikoli prej ni bilo doživeto (Knjižica št.11). In čeprav Jaz nadaljujem z njegovim najavljanjem, vi kljub temu dvomite v Moje Besede in ste zato počasni pri vašem delu izboljšanja vaše duše. Vendar pa imate samo še malo časa… Jaz pa ne morem prebuditi vašega zavedanja drugače, kot samo preko Moje Besede, in če v njo ne verujete, boste šokirani, ko se bodo začeli pojavljati poslednji znaki. Jaz vas bom tik pred tem dejansko še enkrat opozoril, vendar pa tudi te Besede ne bodo imele več nikakršne verodostojnosti, tako kot tudi predhodne najave, ker vas bo vznemirila Mojo popustljivost in ne boste mogli razumeti, da Jaz čakam zaradi duš, ki so lahko še rešene, pa čeprav je bil čas že davno izpolnjen. Nekateri so še lahko rešeni; Jaz jim namreč želim prizanesti neskončno dolgo pot ponovnega utelešenja na Novi Zemlji in Sem zaradi tega potrpežljiv ter lahko čakam (2 Peter 3;9). Vendar pa se bo končno tudi podaljšanje časa končalo, zaradi tega resno upoštevajte Moje Besede, da imate le še malo časa in da vam bo žal za vsak dan, katerega niste primerno izkoristili za vašo dušo.  

In svetovni dogodki se bodo izjemno hitro spremenili; samo nekaj dni bo dovolj, da bi vas postavili v popolnoma novo situacijo. Potem pa se morate spomniti Mojih Besed in upoštevati, da so duhovni problemi pomembnejši od zemeljskih, ker je skrb glede slednjih nepomembna, ker ne morete ničesar zadržati zase, če Jaz tega ne zadržim za vas. Vedno upoštevajte vašo dušo in bodite ustrežljivi ter velikodušni, ko se srečate s težavo. Vstopite v srčni kontakt z Mano, da boste tako prejeli moč, da bi vztrajali ter da bi zadovoljujoče izpolnili vse življenjske zahteve. Neprestano črpajte moč iz Moje besede, ker je ona izvor moči, ki vas lahko osveži in ki se ne bo nikoli izsušil. Bodite vedno pripravljeni za Mene in Jaz vas ne bom zapustil ne glede na to, kaj se vam zgodi. AMEN

Mt 24;4  Jezus jim je odgovoril: »Glejte, da vas kdo ne zavede!«
(Dejansko je zanimivo to, da učenci vprašajo Jezusa za Znak, kateri se bo pojavil pred Njegovim Prihodom in Koncem. On torej ne daje odgovora, ampak jih najprej opozarja, »da ne bodo zavedeni« Pri tem pa je pomembno to, da Jezus to opozorilo tekom tega Svojega najdaljšega preroškega monologa še dvakrat ponovi.)
Mt 24;5  Veliko jih bo namreč nastopilo pod Mojim imenom in bodo govorili: ›Jaz Sem Kristus (Mesija),‹ tako da bodo mnoge zavedli.

Bertha Dudde