Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

2524 NAPAČNA RAZLAGA SVETEGA PISMA... KRIVOVERSTVO
26. oktober 1942: 33. knjiga  Bertha Dudde

Ljudje so si napačno razlagajo veliko besed Svetega pisma in so tako zavedeni, da verjamejo v nekaj, kar je daleč od resnice. Kot rezultat teh napačnih razlag so se razvili nauki, ki so se vedno znova prenašali od osebe do osebe, tako da se je zmota vedno bolj širila in jo je bilo vse težje prepoznana kot zmota. Bog je vedno dajal človeku svojo Besedo glede na njegovo duhovno raven in vedno je bila razumljiva tistemu, ki jo je resnično želel pravilno razumeti. Toda takoj ko se je o Njegovi Besedi začelo razmišljati razumsko... Takoj ko je človek poskušal dojeti njen pomen zgolj z raziskovanjem, brez globoke volje, da bi sebe, to je svojo dušo, oblikoval skozi Božansko Besedo, je ta beseda postala ljudem težko razumljiva... Glede na to so se razvili nauki, ki so sprevrgli (pokvarili) Božjo Besedo do te mere, da niso ustrezala temu, kar je Jezus Kristus oznanjal na zemlji. Res je, da je Božja Beseda citirana, vendar ji je bil dan popolnoma drugačen pomen in sedaj človeštvo ne razume Njegove Besede na ustrezen način, ampak so ji človeške razlage spremenile pomen. Posledično se je Božja Beseda pokvarila (pohabila) in v tem stanju je bila ponovno predstavljena ljudem kot Božja Beseda, in zdaj ne sprejemajo ničesar drugega in bodo v polni gorečnosti to pokvarjeno Besedo branil (se zanjo zavzemali). In izjemno težko jim je približati (prenesti) čisto resnico in jih prepričati, da zagovarjajo (predstavljajo) nekaj čisto človeškega... da iz povsem človeškega izdelka delajo kult (verski obred)... in ta človeški izdelek je nezanesljiv.  Svetopisemska pojasanila, pog.14)

Dokler sami ne pridejo do tega prepričanja, bodo tudi trdili, da je Resnica zmota, in zagovorniki Resnice se bodo zelo težko družili (spoprijateljili) z njimi, ker v zvezi s tem ne bodo odprti za nobena navodila, predstavljali se bodo kot varuhi (zagovorniki) Resnice in ne  bodo sprejemali nobenih navodil, za katera verjamejo, da prihajajo k njim iz kraljestva teme.

In tako se luč bojuje s temo, a luč ni prepoznana kot luč, dokler si stremljenje k Resnici ne utre pot med ljudi, ti nenadoma slepeče spoznajo (jim luske padejo iz njihovih oči), da so zgolj verjeli v napačne nauke (herezijo, krivoverstvo). In takrat bo še vedno čas za vse ljudi, ki se imajo pred Bogom za majhne in nevedne, saj jim bo dana milost, da dosežejo spoznanje, ker takrat Resnice ne bodo več namerno zavračali, ampak jo bodo goreče sprejemali... in jo bodo tudi spoznali kot Resnico. AMEN

Bertha Dudde.