Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

3191 NASPROTNIKOVA MASKA....

16. julij 1944: knjiga 42  Bertha Dudde

Ljudje se pustijo zapeljati nasprotnikovi maski in ne prepoznajo njegovega spletkarjenja. Zato se vsepovsod uveljavlja, saj mu Bog ne postavlja meje, dokler mu človek sam daje oblast nad svojo voljo. To moč pa uporablja na vse načine, tako da se, da bi zavedel ljudi, zateka k vedno večjim prevaram. Lahko bi ga lahko spregledali, če bi si prizadevali za pravico in pravičnost.... Vendar so takšna prizadevanja daleč od njihovih misli; vsak ima v mislih le sebe in svojo korist in se ne vpraša, v kolikšni meri ima enako pravico njegov bližnji.

To je sebična ljubezen, s katero se človek izroča nasprotniku in ta ga tudi zaslepi in mu onemogoči, da bi se zavedal svojega delovanja. Če pa se človek sam ne upre, bo postal žrtev tega nadzora in izgubil bo vso jasnost mišljenja. Kajti cilj Božjega nasprotnika je zmesti misli ljudi, da bi se ti vedno bolj oddaljevali od Boga in se sami ne bi mogli umakniti njegovi vabi, da bi jih besno in brez zadržkov potegnil v pogubo, ne da bi naletel na odpor, saj je odločilna le človeška volja, ta pa je prešibka. (ker) Nasprotnik predstavlja svet in je zato prijatelj tistih, ki so navezani na svet.

Toda pojavlja se pod krinko pobožnosti, zato se mu pustijo zapeljati. Zavaja jih, da verjamejo, da je dober, vendar je njegovo delovanje slabo, saj ljudi spodbuja k neprijaznosti, sebičnosti, prizadevanju za zemeljske dobrine, za povečanje telesnega blagostanja, vse to pa pomeni upadanje razvoja duše, neupoštevanje dejanskega namena zemeljskega življenja, zorenja duše. Ljudje tega ne prepoznajo, ker so v ujetništvu moči, ki jih skuša ločiti od Boga. Toda ta sovražnik duš tudi nosi na svojem jeziku Božje ime, obesi si to majhno ogrinjalo, da ga nihče ne prepozna, in njegova zvijačnost uspeva ter v svoj urok potegne nešteto ljudi.

Toda gorje jim, ko se razkrije njegova zvijačnost, ko pade maska in se pokaže njegov pravi obraz.... Takrat se težko rešijo njegove oblasti, saj so se odpovedali Njemu, ki je edini Gospod nad vsem stvarstvom in ki lahko odreši človeka, ki ima voljo, da je pripravljen biti odrešen. Toda sovražnikova premetenost je v tem, da najprej odstrani človekovo vero v pomoč božanskega Odrešenika in v Njegovo Božanskost samo. In tisti, ki so duhovno slepi, bodo sledili njegovemu praporu in se prostovoljno ločili od Odrešenika svoje duše.

Človeštvo pa ne prepozna delovanja temne sile. Vidi svetlobo tam, kjer je največja tema, saj je prepričanje, da obstaja svetloba, čeprav je najtemnejša noč, prav tako dejanje Satanove prevare. Zato bežijo pred pravo svetlobo in ne sprejemajo opozoril in svaril, ki jim jih dajejo imenovani glasniki.... Častijo malika, katerega moč je v resnici le v tem, da slabi človekovo voljo, ta pa je nemočen, ko se volja obrne k Bogu. In tega malika boste prepoznali po tem, da ne bo storil ničesar, da bi povečal vašo vero v ljubečega, modrega in vsemogočnega Boga.

Da bo Božje ime res izhajalo iz njegovih ust, vendar mu ne bo dal oblasti s tem, da bi ga zavestno klical, da bo ignoriral ljubeznen in je zato daleč od Boga, večne ljubezni, da ne bo priznal, da je Jezus Kristus božanski Odrešenik, in zato ker ga ne priznava je njegov očitni nasprotnik, človeštvo, ki potrebuje odrešenje, bo ponovno zasužnjil, če mu bo sledilo in se postavilo pod njegovo zastavo... Amen.

Bertha Dudde