Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

4559 DOKTRINA O REINKARNACIJI... (TANTRIČNO SPOROČILO)
6. februar 1949: knjiga 53  Bertha Dudde

Vprašajte Me karkoli želite vedeti in na vaša vprašanja vam bom odgovoril takoj, ko Me boste vprašali.... Za vse ljudi je zelo pomembno, da si v času svojega zemeljskega življenja prizadevajo doseči polno zrelost svojih duš in da trdno verjamejo, da bodo nekega dne morali dati račun pravičnemu Bogu, kako so uporabljali svoje zemeljsko življenje. To prepričanje spodbuja ljudi, da so duhovno zelo aktivni. Zato je razumljivo, da bo vera v pogoste možnosti višjega razvoja skozi ponavljajoče se inkarnacije na Zemlji naredila človeka ravnodušnega do njegove duševne naloge. To prepričanje je nevarno, saj učinkovito zmanjšuje prizadevanje za najvišjo možno zrelost duše, hkrati pa postavlja pod vprašaj Mojo pravičnost. Kako naj od te ali one osebe zahtevam odgovornost, če ne dovolim vsakemu človeku, da se ponovno utelesi na Zemlji? Kako naj bodo ljudje, ki sebe po Moji volji v svojem zemeljskem življenju spremenijo v ljubezen nagrajeni, če dam priložnost tistim, ki so bili neuspešni, da se še enkrat ali večkrat utelesijo z namenom, da dosežejo višji razvoj? V tem primeru bi vsak človek na koncu dosegel enako raven popolnosti.... V duhovnem kraljestvu stopnja svetlobe določa stopnjo blaženosti. Intenzivnost svetlobe, ki jo je človek v svobodni volji dosegel na Zemlji je odločilna za področje delovanja, ki mu je dodeljena v duhovnem kraljestvu, kjer lahko nenehno raste v modrosti in moči ter tudi v sreči. Njegova dejavnost pa je sestavljena iz prenosa svetlobe in moči bitjem, ki so brez svetlobe in moči, ki potrebujejo pomoč tako na Zemlji kot v duhovnem kraljestvu. Ta dejavnost je izjemno razveseljujoča, tako da se ne more primerjati z nobeno dejavnostjo na Zemlji. Iz tega sledi, da želi biti vsako bitje, ki je sposobno razdeljevati potrebnim dušam svetlobo in moč polno aktivno, ker se s tem izredno osrečuje, saj vidi, da prejema moč od Mene in je tako dejansko preusmeritvena postaja za Moje izžarevanje moči. Vsako bitje poskuša izpeljati ta proces sreče takoj, ko ima le kanček spoznanja, torej ni več v najgloblji temi duha. Takrat ne bo nikoli več prostovoljno zamenjalo bivališča v duhovnem kraljestvu s tistim na zemlji, nikoli več si ne bo želelo fizičnega telesa, saj so možnosti za vzpon v duhovnem kraljestvu enako dostopne, ko se v tistih, ki imajo le kanček spoznanja, prebudi volja do ljubezni.

Duša se zagotovo lahko inkarnira, če ima za to voljo in če je razlog za njeno inkarnacijo plemenit motiv...., kot je želja pomagati sočloveku, ali odkupiti znatno krivdo, ki preprečuje duši, da bi dosegla višjo stopnjo zrelosti. Potem ponovno utelešnje ni posledica Moje volje, ampak volja duše same je odločilni dejavnik. Ker pa vsaka duša ve, da ji bo spomin na preteklost odvzet, je takšna inkarnacija največja nevarnost za dušo, saj lahko tudi potone po svobodni volji. Hoditi mora po poti razvoja kot vsako drug človek in njeni meseni nagoni bodo še posebej močni, ko se sooči z isto skušnjavo, ki je povzročila njeno krivdo. Če duša to primerja s svojim delovanjem v duhovnem kraljestvu, ki počasi a vztrajno rezultira tudi v določeni stopnji zrelosti, medtem ko je duhovna korist ponovne inkarnacije dvomljiva, je veliko bolj verjetno, da izbere svojo usodo v duhovnem kraljestvu. Kljub temu ostaja v stiku z Zemljo, kolikor skrbi za usodo duš na Zemlji, vedno pomaga tam, kjer je sama zatajila, a predpostavka, da se je ista duša ponovno utelesila na Zemlji kot človek, je napačna.Temu je treba vedno nasprotovati z dejstvom, da so ljudem na Zemlji ponuje vse možnosti za razvoj navzgor, da je tok milosti neomejen.  Zahvaljujoč delu Odrešenja lahko človekova volja prejme dovolj moči, da onemogoči neuspeh, zato je uresničitev visoke ravni svetlobe v celoti odvisna od njega. Takšni privilegiji se ne smejo namerno zavrniti, da bi jih potem znova zahtevali. Človek ima svobodno voljo, za uporabo katere mora nekoč odgovarjati in nositi tudi posledice, ki obstajajo v drugače oblikovani usodi v onstranstvu in se ji potem ne more preprosto izogniti z ponovnim utelešenjem, uspeh pa je spet vprašljiv zaradi dejstva, da mu bo odvzet ves spomin. Resda izbira njegova volja, zato se bo inkarniral, če bo to želel, vendar je ta volja redka, zato ne moremo govoriti o pogostih ponovnih utelešenjih. Poleg tega je ta doktrina nevarnost za ljudi, saj svojega zemeljskega življenja ne jemljejo dovolj resno glede na reinkarnacijo, ki pa se ne zgodi. AMEN   
Bertha Dudde

O reinkarnacija več tukaj