Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

5312 'NIHČE NE MORE SLUŽITI DVEMA GOSPODARJEMA...'
8. februar 1952: knjiga 59  Bertha Dudde

Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema; ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali pa se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. Luka 16,13

Nihče ne more služiti Meni in svetu hkrati... Kdorkoli obrne svoje oko v svet, Me ne more videti, ker sem Jaz skrit, dokler je človeški um osredotočen samo na svet...

Ker Jaz in svet ne spadava skupaj, svet je kraljestvo Mojega nasprotnika, vendar Moje Kraljestvo ni od tega sveta. Zatorej, kdor Me hoče najti, mora zapustiti svet, odvrniti se mora stran od njega, ker sem Jaz nasprotje, saj je Moje kraljestvo drugje kot zemeljski svet. Jaz Sem gospodar in Moji služabniki ne morejo hkrati služiti drugemu gospodarju, ki jim daje različne ukaze, ki niso v skladu z Mojo voljo. Človek pa se mora odločiti, sam si lahko izbere gospodarja, ne bo prisiljen služiti enemu ali drugemu, ima svobodno voljo in ta ga mora potisniti h gospodarju, čigar služabnik hoče biti. Toda gospodarja, med katerima se mora odločiti, nista enako dobra, saj Eden vlada kraljestvu svetlobe, drugi pa kraljestvu teme. Torej je enostavno sprejeti pravo odločitev, vendar v svoji prevari pogosto ne prepoznate kraljestva teme, saj vas bodo velikokrat zavedle številne slepeče luči, ker princ sveta svoje kraljestvo predstavlja privlačno za vaše oči, medtem ko je Moje Kraljestvo prepoznavno samo z duhovnimi očmi, ki jih še vedno držite zaprte... Toda, če se za Mene svobodno odločite, potem vas bo osvetlila izjemno močna luč, ki v vas ne dovoljuje več nobene želje po svetu... Z veseljem boste služili svojemu Gospodu, navdušeno boste izpolnjevali vse, kar vam bo ukazal, ne boste se več počutili kot Njegovi služabniki, ampak kot Njegovi otroci, ki se mu popolnoma podrejate s svojo voljo. Z veseljem in samoumevno se morate obniti stran do sveta, ker vas to kraljestvo ne fascinira več, ker ne daje prave luči, ker je daleč od Mojega kraljestva, ki ni od tega sveta. Toda od tistih, ki Mi želijo služiti, zahtevam popolno zvestobo, ne želim, da se ozirajo nazaj na kraljestvo, ki so ga zapustili, ne želim, da služijo tudi tistemu, ki je Moj nasprotnik, ker zahtevam brezpogojno zvestobo, zahtevam ljubezen do njihovega Mojstra in Učitelja, ker je edino potem delo, ki je absolutno potrebno, za katerega sem najel služabnike, mogoče pravilno opraviti, ker Me morajo podpirati, ker morajo to delo opravljati ljudje, ki so popolnoma Meni predan... Nihče ne more služiti dvema gospodarjema... In zato se morate odločiti, morate ponovno preiskati svoje srce, h komu vas vleče, če Mi želite služiti, morate odstraniti svojo ljubezen in poželenje, ki se še vedno oklepata sveta; če Mi želite služiti, če želite vstopiti v Moje služenje, morate spremeniti svojo ljubezen in želje, usmeriti se morate k duhovnemu dobremu, v smeri kraljestva, v katerem sem Jaz edini Vladar, in vaša odločitev bo pravilna in vam bo zagotovil blagoslovljeno usodo v večnosti, v kraljestvu, ki ostane večno, ki je vaš pravi dom, ko zemeljski svet mine. AMEN

Bertha Dudde