Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

Božji otroci

9 Kdor po začrtani poti ne bo dosegel Božjega otroštva, ta bo ostal, živel in deloval na svoji duhovni zemlji kot sicer popolno, razumno in vendarle blaženo ustvarjeno bitje in bo celo obiskoval druge sosednje duhovne svetove - da, lahko bo prepotoval vso svojo lupinasto oblo! -, toda več kot to ne bo vekomaj dosegel in v njem se tudi ne bo vnela živo dejavna želja po nečem višjem.
10 Toda Moji otroci bodo zmeraj pri Meni in bodo z Menoj mislili, čutili, hoteli in delovali kakor iz enega srca! V tem bo neskončno ve­lika razlika med Mojimi resničnimi otroki ter blaženimi ustvarjenimi bit­ji obdarjenimi s pametjo in razumom. Zato le pazite, da se boste ne­koč kot Moji otroci izkazali za vredne in sposobne!

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 5  112/9