Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

46. Sodba nad poganstvom

1 Nato so se oglasili Moji stari učenci: »Gospod in Mojster, oblju­bil si, da nam boš o tem razkril še več, torej stori to, saj je zdaj dobra priložnost. «
2 Jaz sem rekel: »Kdaj je dobra priložnost za to, vem Jaz sam za­gotovo najbolje; o tem pa sem vam tudi že veliko povedal, in to se bo zanesljivo zgodilo, saj svobodne človekove volje ne smem spreminjati - in tudi vi tega ne morete.
3 Z Mojim rojstvom se je vsepovsod že začela sodba nad pogani in ta se le še stopnjuje, trajala pa bo vse dotlej, dokler ne bodo vsi ljudje na tem svetu povsem sprejeli Mojo luč, torej približno 2000 let...

... 47. Prihodnost Rima in antikrista

1 Ko smo četrt ure zelo pozorno opazovali jutranji prizor, sem Jaz spet spregovoril vsem navzočim: »Zdaj še posebno dobro opazujte vse, kar se nam bo še slikovitega prikazalo pred dokončnim vzhodom sonca, kajti hočem, da bi tudi vi sami uzrli dogajanje v poslednjih dneh novega poganstva!«
2 Vsi so se s podvojeno pozornostjo zazrli proti vzhodu. Do po­polnega sončnega vzhoda je bilo še dobre pol ure, in tako se je pred očmi opazujočih učencev prikazal še marsikateri prizor.
3 Najprej je bilo videti široko debelo in črno meglo, ki je vzhajala na obzorju. Ko je dosegla približno sedemkratno višino na obzorju vidnega pogorja, je bila kmalu videti kakor razbeljena od nešteto bli­skov, zato so vsi navzoči menili, da divja tam strašno neurje.
4 Toda Jaz sem rekel: »Ne skrbite, kajti tega pojava ne vidi nihče razen nas!«
5 Nato so vsi mirno opazovali, kaj vse se še utegne zgoditi.
6 In glej, na najvišjem črnem in od številnih bliskov razžarjenem robu megle se je prikazalo veliko mesto.
7 In Jaz sem rekel: »Poglejte podobo novega Babilona!«
8 Agrikola je dejal: »Gospod, to pa je zelo podobno našemu Rimu! Naokoli vidim veliko ruševin, toda v ožjem delu mesta so poleg sta­rih, meni še predobro znanih stavb tudi številna nova poslopja in templji, katerih zatrep je nenavadno okrašen s križi. Kaj to pomeni?«
9 Jaz sem rekel: »Glej, to je zaton starega in hkrati vzpon novega poganstva. V približno 500 do 600 letih računano od zdaj, bo tam tako. Vendar opazujte tvorbo še naprej!«
10 Vsi so se znova osredinili na tvorbo, katere prizori so se drug za drugim hitro menjavali. In glej, videti je bilo velike selitve narodov in številne hude boje in vojne, sredi mesta pa se je dvigalo nekaj gori podobnega. Na gori je stal visok in mogočen prestol kakor iz razbe­ljenega zlata. Na prestolu je sedel vladar s trikratno krono na glavi, s palico, katere skrajni konec je krasil trojni križ. Iz njegovih ust je izletavalo nešteto puščic, iz njegovih oči in prsi pa je švigalo nešteto bliskov jeze in skrajnega napuha. K njemu so se zgrinjali kralji in številni so se mu globoko klanjali. Tiste, ki so se pred njim priklonili, je pogledal ljubeznivo in potrdil njihovo oblast; tiste, ki se pred njim niso priklonili, pa so njegove puščice in bliski zlobno zasledovali in grdo zdelali.
11 Nato se je oglasil Agripa: »Gospod, to pa ni dober zgled po­znejših vladarjev novega Babilona! Kaže, da bo njihova moč še večja in tudi strašnejša, kot je danes. Kajti danes kaznujejo s križem le naj­hujše zločince, in to z enojnim; ta pa v nasprotju z drugimi vladarji drži v svoji vladarski roki celo trojnega! Gospod in Mojster, vsaj ne­koliko nam to razloži!«
12 Jaz sem rekel: »To naj ne bi bil noben vladar nad vsemi drža­vami in ljudstvi, temveč le upodobljeni antikrist. Trikratni križ pa označuje Moj nauk, ki bo prav tako trikratno ponarejeno vsiljen kra­ljem in njihovim ljudstvom: ponarejen v besedi, ponarejen v resnici in ponarejen v svoji življenjski uporabi.
13 Tisti kralji, ki se mu nočejo ukloniti in jih prekolne, so bolj ali manj še ostali zvesti resnici starega nauka. Njegove puščice in bliski so jih sicer dosegli, toda kakšne večje škode jim niso mogli prizadeja­ti. - Toda opazujte tvorbo še naprej, kajti z njo vam skušam prikazati le najpomembnejše trenutke!«
14 Nato so se spet vsi še bolj pozorno zazrli tja.
15 (Gospod): »In glej, številni kralji, ki so se prej pred njim, ki sedi na prestolu, globoko priklanjali, zbirajo svoje armade v boj zoper njega. Glejte, poteka neusmiljen boj in njegov vzvišeni prestol se že močno pogreza navzdol v mesto; lahko vidite samo še nekatere kralje, ki se še zgolj pro forma priklanjajo pred njim, številni drugi kralji, ki so se odvrnili od njega, pa mu vračajo nešteto puščic in bliskov. In zdaj ga skoraj ni videti več - in to se bo zgodilo že po 1000 do 1500, 1600 in 1700 letih.
16 Zdaj pa se znova ozrite tja! Glejte, spet se skuša dvigniti, obdan s črnimi krdeli, in nekateri kralji mu ponujajo roko v pomoč; toda glejte, ti, ki to poskušajo, bodo kaj kmalu omagali, njihova ljudstva jim že trgajo krone z glav in jih izročajo močnim kraljem! In glejte! Antikristov prestol se pogrezne, in močni kralji pohitijo tja ter ga razkosajo na številne dele, tako da zatonejo vsa njegova moč, veličina in mogočnost! Sicer še zmeraj odpošilja okoli sebe puščice in medle bliske, toda ti nikomur več ne škodujejo; kajti večina se jih znova vra­ča k njemu samemu ter ranjuje njega in njegove medle in mračnjaške  tolpe.«

48. O tisočletnem kraljestvu

1 (Gospod): »Poglejte, sonce s svojo svetlobo že prežema vse, in opazujte mračne horde, ki bežijo v vse smeri, le tja ne, od koder pri­haja sonce. Vse se umika pred njegovo svetlobo in se pogreza v kra­ljestvo pozabe!
2 Znova poglejte tja in videli boste, kako se iz svetlih oblačkov po­raja nova zemlja. Kaj pomenijo ti svetli oblački? To so skupine ljudi, ki jih je presvetlila Božja resnica. In glejte, te skupine vse bolj strnju­jejo svoje vrste in se združujejo v eno samo veliko skupino, in glejte, prav to je nova zemlja, nad katero se razpenja novo nebo, polno luči jasnine.
3 Ob tem pa si ne mislite, da bo današnja naravna zemlja propad­la in se preobrazila v novo, temveč si bodo ljudje, potem ko bodo povsem sprejeli Božjo resnico v svoje srce, kot pravi bratje in sestre v Mojem imenu izoblikovali med seboj novo duhovno zemljo.
4 Na tej novi zemlji pa bom Jaz in vladal bom med Svojimi, in ti bodo gojili stike z Menoj in bodo zmeraj ob Meni.
5 Toda ob tem opazujte staro zemljo! Vidite, kako iz nove zemlje v čedalje gostejših tokovih plapola svetloba navzdol na staro zemljo in jo tako vnema, da se zdi, ko da bi bila v plamenih! Poglejte: številni mrtveci vstajajo iz grobov na svetlo, se naglo odevajo v oblačilo res­nice ter zalebdijo navzgor v kraljestvo nove zemlje.
6 Hkrati lahko opazite, kako si zelo velik, temotni del prav tako prizadeva, da bi svojo črnino prekril z oblačilom svetlobe, in tako iz koristoljubja in oblastiželjnosti spet ustvaril novo protikrščansko poganstvo. Jaz sam pa Svoji jezi dopustim, da se znese nad njim; to je ogenj Moje resnice, in Moji angeli nove zemlje se zgrnejo nadenj kakor z ognjenimi meči, prepodijo vsako nadaljnje mračnjaško pri­zadevanje in ga pahnejo v prepad popolnega uničenja.
7 To bo potem res poslednja in največja sodba tisoč let pozneje. To obdobje, ki se bo imenovalo Moje tisočletno kraljestvo na Zemlji, pa bo med to res poslednjo sodbo za zelo kratek čas znova prekinjeno z vojno; toda kmalu bo zmagalo in to bo zmaga za vse večne čase. Odtlej bosta nebo in Zemlja en pastir in ena čreda. Pastir bom tako kot ves čas Jaz sam, čredo pa bodo sestavljali ljudje na Zemlji, zdru­ženi z blaženimi iz Mojih nebes.
8 Kajti ti zadnji bodo spet tako, kot je nekoč v začetku davnih ča­sov pri ljudeh na tej zemlji že bilo, vidno v stiku z ljudmi na Zemlji. Toda preden se bo to zgodilo, bo tudi naravna Zemlja hudo in moč­no preoblikovana. Širna območja in kraljestva, ki jih zdaj še prekri­va obširno in globoko morje, se bodo dvignila na površje in postala najrodovitnejša tla, veliko zdaj še zelo visokih gora se bo znižalo in s svojimi zdrobljenimi vrhovi napolnilo globoke jarke in doline in nastalo bo rodovitno kopno.
9 Tisti čas ljudje ne bodo več hlepeli po zemeljskih in minljivih zakladih, zato bo na Zemlji živelo dobro preskrbljeno in srečno tisoč­krat več ljudi, kakor jih živi zdaj na njej. V tistem času bodo z Zem­lje izginile tudi vse hude bolezni, ki tako trpinčijo telo. Ljudje bodo dočakali vedro in visoko starost ter lahko naredili veliko dobrega; nihče se ne bo bal telesne smrti, ker bo jasno videl pred seboj večno življenje duše.
10 V tistem času bo poglavitna dejavnost prava vzgoja otrok, krep­kejši bodo z vso močjo in ljubeznijo podpirali telesno šibkejše.
11 Na novi, srečni zemlji se bodo sklepale tudi zakonske zveze in sicer po Mojem redu tako kot v nebesih; spočetih bo tudi veliko otrok - toda ne iz pohote, temveč iz resnične resne ljubezni, in tako bo do konca vseh časov te zemlje.     
12 Takšna bo prava podoba poslednje sodbe nad vsemi pogani po vsej Zemlji, in te gotovo ni težko razumeti.

Jakob Lorber
Janezov veliki evangelij
knjiga 8