Spletno stran gostuje moj-splet.si
Napotki za branje Sv. pisma

Moji ljubi otroci! S pričujočim zapisom spominjanj (povezanih z zapisi J. Lorberja v knjigi “Duhovno sonce”) vam želim dati dokaj važno in koristno pravilo, brez katerega vam bo bore malo koristilo branje dobrih duhovnih knjig, katerih koli že. Svete zapise, kakor tudi to Nova besedo (Nova razodetja, narekovana J. Lorberju v pero) utegnete prebrati tisočkrat zapovrstjo in vendar boste brez tega napotka vedno znova mencali na enem in istem mestu. ...


Ugovor in zavrnitev ugovora

Nekdo bo ob tem sicer dejal: “Popolnoma pravilno je, da samo z branjem, ki mu sledijo dejanja, požanjemo resnične sadove branja; vendar pa, kadar ima kdo preveč beriva, ga more v prid dejanj dati nekaj v kraj in ga nato brati samo toliko, kolikor je prepričan, da ga bo mogel vključiti v svojo dejavnost. ...


Pavel, pred cesarja moraš Apd 27,24

Izbrali ste besedilo - tokrat to seveda ni osrednje -‚ temveč samo stransko sonce, kajti osrednja sonca so samo v Prerokih in v štirih evangelijih, v kolikor se slednji omejujejo le na opisovanje štirih blagovesti. Kar pa je zunaj tega,pa je bolj zgodovinsko - priložnostnega značaja in manj zadeva splošnost, marveč predvsem tista ožje izbrana okolja, v katerih se je dogajal zgodovinski del. ...


O skrbi Mt 6,31-32

Ne skrbite z bojaznijo, kako bi izoblikovali vaše duhovne sile v vaši duši z vsem mogočim, napornim proučevanjem! Ne marajte za vseučilišča in vse mogoče doktorske diplome, temveč ljubite Mene, vašega Očeta in brezplačno vam bom dal angelsko modrost; in to je menda vendarle več, kot če bi si pridobili vsa doktorska pokrivala in vse diplome sveta! ...


Pametni in nespametni graditelj Mt 7,24-27

Komu je enak pametni lastnik gradnje? - Prav zanesljivo tistim, ki so si položili trdne temelje že prej, s pomočjo obeh znanih zapovedi. In ko potem pridejo nevihte in mogočni nalivi, ne morejo prizadeti lastnika gradnje, marveč še celo okrepijo njegovo hišo na skali; kajti vetrovi temeljito posušijo zidove hiše, ki zato hlepe po vlagi. Ko pride dež, ga vsesajo suhe stene hiše. Tu in tam raztopi v regah delčke, ti postanejo lepljivi in povežejo pri pogostejših ponovitvah zidovje vedno močneje in trše med seboj. ...


Blažene vaše oči, ki gledajo... Mt 13,16

Kajti vse se mora v duhu prenoviti, preden preide v duhovno in s tem v večno živo, resnično osrečujoče. In tako razumemo tukaj z “očmi” spoznanje Božje resničnega in z “ušesi” sprejem istega vase in ravnanje v skladu z njim in to pomeni toliko kot: Človek postane blažen v svojem duhovnem razumevanju, ko popolnoma prepozna Božje resnično; in resnično blažen je, ko to Božje - resnično sprejme v svoje življenje in postane dejaven izključno po njem! Kajti šele s tem sprejme prerod duha, po katerem v večnosti ne bo več videl, čutil in okusil smrti. ...


Jezus je zajahal oslico Mt 21,7

To je kratko, toda dobro besedilo; prav takšno nam pride kot poklicano, - kajti z živo razumljivo sliko prikazuje, otipljivo celo z obema rokama hkrati, to, kar se prilega k naši stvari. ...


Posvetno življenje Mt 23,24

“Vi zaslepljeni voditelji, ki sicer s cedilom odbirate mušice, a velbloda pogoltnete!” (Matej 23, 24) Dne 27. januarja 1844, zvečer  1 “Vi zaslepljeni voditelji, ki sicer s cedilom odbirate mušice, a velbloda pogoltnete!” 2 To je zopet ena ...


Jezusov ponovi prihod Mt 24,37

In tako je sedanjost zrel sadež književnosti in velike načitanosti, kakor je bilo v Noetovih dneh. Iz tega pa tudi jasno sledi, da odrešitev človeka ni odvisna od mnogega branja ali poslušanja, marveč od dejavnosti v skladu z zakonom ljubezni! ...


Kje je Jezus Mt 24,26/28

Če vam torej porečejo: “Glej, v puščavi je!”, ne hodite tja, - “Glej, v izbi je!”, ne verjemite!” - “Kjer je mrhovina, tam se bodo zbirali orli.” Zopet ste izbrali ravno takšni besedili, ki nosita naslov odkrito, tako rekoč na nosu. Bilo bi res nadvse presenetljivo, ako tega ne bi zmogli res prav zlahka dojeti že na prvi pogled, celo z golim razumom. Kaj pa je puščava? Puščava so tla, kjer ni življenja. Kaj pa je potem duhovna puščava? Gotovo nič drugega, kakor neka poljana ali tla, po katerih ne hodim in Me zato na njih ni možno srečati ...


In ko so ga zagledali so Ga molili Mt 28,17

Zagledali so Mene, Gospoda. S čim pa? S svojimi očmi. In kako so Me molili? S svojimi usti. Čemu pa so Me torej molili? Ker so po čudežu vedeli, kdo sem; vedeli so namreč, da sem Jaz Gospod. Od kod pa so to vedeli? To so vedeli iz Mojega nauka in Mojih dejanj in zaradi čudeža Mojega vstajenja. ...


Hudiči so prosili Jezusa Mr 5,12

Zakaj je tukaj Gospod uperil na zlega duha vprašanje, kako mu je ime, ko pa je moralo biti Vsevednemu gotovo znano, da v tem obsedenem človeku ne tiči samo eden, marveč cela množica hudobnih duhov? Gospod gotovo ni vprašal zato, ker bi hotel izvedeti imena teh zlih duhov; zakaj je torej vprašal zanj? ...


Učenci na čolnu Mr 6,48

“In videl je, kako se mučijo z veslanjem, kajti vel je nasproten veter. In okoli četrte nočne straže je prišel k njim, hodeč po jezeru; in hotel je iti poleg njih mimo.” (Marko 6,48) Dne 22. januarja 1844, zvečer  1 In videl je, kako se mučijo z veslanjem; ...


Vera v Jezusa Mr 9,1

Kaj pa vsi ti “nekateri” verujejo? Vsi ti “nekateri” čvrsto verujejo, da sem obljubljeni Maziljenec in tudi verjamejo, da bom Jaz ustanovil veličastje Božjega kraljestva na Zemlji, torej popolno bogovladje, ki se odtlej dalje ne bo končalo. Sin človekov bo prevzel vso Očetovo veličastje na Zemlji in Njegovi moči se bodo morala ukloniti vsa kraljestva in kolena vseh, ki so pod zemljo, na Zemlji in nad Zemljo. ...


Jezus ozdravi slepega Mr 10,50

Prav mnogi takšni slepci sedijo ob poteh in kar številni tipajo po vseh oglih naokoli. Toda tisti, ki sedijo ob poti, zaspijo popolnoma opijanjeni od opojne pijače svoje učenosti in se jim potem sanja tako, kakor da bi premogli gledati. Ti v omotičnosti svojega učenega spanca ne zaznajo, kdaj gre Gospod na Svoji poti mimo njih; zato tudi ne vzklikajo: “Sin Davidov, pomagaj mi!” ...


Večer Mr 14,17

Kdaj pa je pri človeku takšen večer? - Gledano v duhovnem smislu, gotovo tedaj, ko je že zelo mnogo prebral in proučil, pri čemer je mnogo branja in proučevanja enako sijaju sončnih žarkov v teku dneva. Enako kakor sončni žarki so po svoji pojavnosti naravne zvrsti tudi žarki branja in proučevanja. Konec dneva pa sonce zaide in kmalu zatem se zvečeri in končno znoči. ...


Jezusa so imeli za telesnega Jožefovega sina Lk 3,23

Kajti poznamo Ga; tesarjev sin je, delal je v poklicu svojega očeta dovolj pogosto pred našimi očmi. Vemo, da ni nikoli obiskoval šol; tudi se ne moremo spomniti, da bi ob kaki priložnosti vzel knjigo v roke in jo prebiral. Bil je navaden rokodelec, skoraj do tega trenutka in glejte, sedaj je učitelj in Njegov nauk je poln maziljenja in globoke modrosti, čeravno izgleda ves kot tesar. Kako dolgo je tega, ko je skupaj s svojimi brati pri nas gradil hlev za osle? Samo oglejte si Njegove, prav po tesarsko žuljave roke in vidite, učitelj je in še prerok povrhu, ne da bi okusil preroške esenske šole od znotraj. Kako naj si to razlagamo? ...


Jezus v shodnici Lk 4,20

Moji dragi otroci! V tem besedilu je predstavljeno samo naravno dejanje, ki je seveda moralo slediti branju iz preroka Izaije pred tem. Ker pa se nahajata v vsakem Gospodovem dejanju tudi neki notranji ter čisto notranji vzrok, je tak razlog tudi v tem gibu, ki se zdi povsem naraven; in v tem razlogu je zopet nezmotljivo merilo, s katerim je izkazano popolno Maziljenčevo bogastvo in s tem tudi vseh njegovih dejanj, za vse čase in za vso večnost. ...


Izganjanje hudiča Lk 11,20

“Če pa s pomočjo Božjega prsta izganjam hudiče, je vendar k vam prišlo Božje kraljestvo!” (Luka 11, 20) Dne 18. januarja 1844, zvečer  1 “Če pa s pomočjo Božjega prsta izganjam hudiče, je vendar k vam prišlo Božje kraljestvo!” 2 To ...


Zahej pridi dol Lk 19,4

Sicer vsebuje tudi ta kitica samo podatek o nekem dogodku in vi bi si na podlagi nekega prejšnjega pouka mogli misliti, da je tudi v njem skrit neki globok smisel, ki ga v celoti ne bi zmogli dojeti v večnosti; vendar tukaj nimamo tega primera in to zato, ker ga ni storil Gospod, ampak samo neki človek. Ne glede na to pa ima ta na videz nepomemben prizor neko notranjo, duhovno vsebino in blagovestje govori o njem zato, ker vsebuje kar dobro uporaben nauk za vsakogar. ...


Prišel je v svojo lastnino Jn 1,11

Kdo je prišel v Svojo lastnino in Ga Njegovi niso sprejeli? Kdo je ta “On”, je upam znano; Njegova lastnina so ljudje, kakršni naj bi bili v redu, katerega sem ustvaril iz sebe, namreč dejavni v ljubezni do svojih bratov in polni ljubezni ne resnobe proti Bogu, njihovemu Stvarniku. “Toda Njegovi Ga niso sprejeli.” - Njegovi so tisti, katere je vzgajal od samega začetka dalje v glavnem zase, jim vedno pošiljal učitelje in preroke ter jih čudežno usmerjal in vodil. ...


Jezusovi sovražniki Lk 19,27

Besedilo pred nami je malone prelahko, da bi ga sploh na dolgo razlagali in spada prav tako k onim, pri katerih učenci niso spraševali: “Kako naj to razumemo?” Kajti to besedilo so razumeli celo slepi farizeji, ki so natančno vedeli, da sem z meščani, ki naj bi jih zadavili, meril nanje. ...


Jožef iz Arimateje zaprosi za Jezusovo truplo Lk 23,52

Ta Jožef iz Arimateje je bil Nikodemov prijatelj in je to delo naredil bolj v imenu svojega dobrega prijatelja kakor v lastnem. Kajti Nikodem je bil velik, tajni Maziljenčev oboževalec, se pa tega dela ni upal storiti javno, iz nekega strahu pred velikimi svečeniki in farizeji; zato ga je preložil na svojega prijatelja, ki je bil prav tako velik Maziljenčev privrženec, vendar čisto na skrivaj. To kratko pojasnilo je potrebno, da boste bolje razumeli, kar sledi. ...


Maziljenec Lk 24,26

Jaz pa vam povem: Maziljenec je bil samo človek in si je moral, kot osnovni vzornik, prilastiti popolno Božje veličastvo šele s svojimi dejanji. In če tega ne bi storil, bi bilo konec vsega Stvarstva; kajti šele v Njem sta postala Oče in Sin eno ali - kar je isto - Božja ljubezen in modrost. Kajti pred tem se je Ljubezen ločila od Modrosti, ker se je Modrost v svoji svetosti postavila nedosegljivo visoko in Njene zahteve so bile iznad vseh možnosti izpolnitve. ...


O prihodu Svetega Duha Lk 24,49

Pomen črk te kitice jasno kaže, kaj nosi v svoji notranjosti in je v tem pogledu podobna prijaznemu človeku, ki gre svojim prijateljem naproti, pri čemer nosi svoje srce tako rekoč na dlani, zato vsakdo zlahka spozna, kaj namerava ta prijazni človek. In, kot rečeno, enako je s tem besedilom. Kajti ob Sinovem vnebovzetju, pride izobilna Očetova obljuba k tistim, ki jo pričakujejo v resničnem upanju iz ljubezni. ...


Čast od ljudi Jn 5,41

Kdo so ti, ki se dajo častiti? To so knezi in posvetni velikaši. Zakaj se dovolijo častiti? Ker bi bili radi več kot ljudje, čeprav jim pripoveduje zavest, da niso nič več kot oni. ...


V sebi nimate ljubezni do Boga Jn 5,42

Zato so tudi bili udarjeni s slepoto in v Njem, ki je večno živ, niso videli nič drugega kakor nekega navadnega, povsem vsakdanjega človeka in so se kvečjemu začudili nad kakim pozornost zbujajočim čudežnim dejanjem, občasno tudi nad kako modro besedo, če so bili ravno poleg, ko se je dogajalo ali ko sem jih izgovoril. Če pa niso bili zraven, potem niso verjeli, da sem povzročil to ali ono in poskušali so zasejati sum na vse mogoče načine. Kjer se niso mogli prebiti s povsakdanjevanjem ali celo s popolnim zanikovanjem, so Me označevali kot obsedenca in kot nekoga, ki deluje s pomočjo hudiča. ...

Učenci zapustijo Jezusa Jn 6,66

In ošabnost je nato sledila takole: Ker so bili učenci najprej preveč lenobni, da bi se potrudili za nekim višjim spoznanjem, bili pa so kljub temu Moji učenci, jih je vznejevoljilo, da sem jim dal takšen nauk, ki je presegel njihovo sposobnost dojemanja. Ker Me tudi oni niso razumeli, so se počutili osramočene pred ljudstvom, vendar Me niso marali vprašati vpričo ljudstva, spodbodeni s to svojo ošabnostno bodico, da se ja ne bi izdali, da Me kot Moji učenci niso bili razumeli. ...


Kdor veruje v Jezusa Jn 7,38

To besedilo je dano kakor mišnica in je prirejeno kakor jama, kamor lovijo leve, panterje in tigre; je tudi kot ogelnik, ob katerega se ponoči številni spotaknejo in se grdo razbijejo. In Jaz povem: Kdor bo udaril obenj in padel, se bo moral zelo truditi, preden se bo znova pobral. Zakaj vse to? Tu in tam sem zapovedal verovanje in vsepovsod sem pridigal ljubezen v dejanju in v besedi. Povedal sem: “Ako bi imeli vero, bi mogli premikati gore!” ...


Jezus joka Jn 11,35

Za časa Mojzesa Božanstvo ni jokalo; ampak je obsojalo prestopnike zakona na smrt in nihče, ki je enkrat zapadel smrti, ni bil obujen. Tu imamo isto Božanstvo; toda nič več ni skrivalo ljubezni in usmiljenja v svojem nedojemljivem središču; temveč se je razjokalo, se razburilo in je razvezalo vezi smrti tistemu, ki je trohnel v grobu. ...


Odvalite kamen od groba Jn 11,39

Prav tako, kakor Marta, govori - kot že omenjeno - tudi nori človeški razum in pravi: “Ja, le kaj naj storimo sedaj? Ko smo bili dečki, potem kot mladeniči, nato kot možje in še celo kot starci, smo se nepretrgoma ukvarjali s posvetnostjo; naš duh torej leži te štiri življenske dni v grobu posvetnosti, privezan z njenimi vezmi in grdo zaudarja zaradi vseh grehov, katere smo zagrešili v teh štirih dneh! ...


Jaz sem pot, resnica in življenje Jn 14,6

Oče ali Ljubezen je osnovno življenje vsega življenja; kdor se ne vrne k temu živemu praviru vsega življenja, ostane mrtev in si ne more pridobiti življenja nikjer drugje. Kje pa so dveri k očetu? In kdo so te dveri? Mar so to mnoge knjige in spisi, ki jih nekdo prebira ali sem to Jaz? ...


Jezus skrbi za svoje Jn 14,18

Prav tako vas ne bom zapustil kot sirote, če bi z Mojo dopustitvijo dovolil, da bi pričeli delati na množici zunanjih bučnih predstav, ki bi se nanašale Name in bi obenem iz vašega razuma mogli spisati prav tako veliko, če ne še večjo količino knjig, v katerih bi iskali resnico enako, kakor stavite v srečelovu, ko nihče ne ve ali bo izžrebana številka, na katero je stavil, marveč stavi vsak kar tja na dobro srečo. In če pri tem številka po naključju zadane, potem enako malo ve za vzrok uspeha kot nasprotno, za vzrok neuspeha. Kajti vsak igralec meni, da bo njegova številka uspešna; saj drugače gotovo ne bi stavil nanjo. Šele v nadaljevanju se mu posveti, da je bila namreč neka druga številka boljša. Potem seveda govori: “Ampak že na papirju sem imel to številko, - le zakaj sem moral izbrati neko drugo?” ...


Nisem sam, Oče je z Menoj Jn 16,32

Mar ne bi bilo nesmiselno z Moje strani, ako bi jim hotel narediti iz njihovega poziva neko zlo prerokbo? Kajti z njo bi se morali poklicani raznašalci Moje besede neprenehoma tiščati skupaj, na enem kupu, zato da ne bi naredili nobene škode, kakor se dogaja v vašem času marsikateremu verskemu redu, ki daje s svojo skupino človeštvu prav toliko malo plodnega, kakor neki kup utrinskega kamenja na dnu morja, ki dajo tistemu, ki jih vidi zdrveti v morje, pričakovati veličastne in strašne posledice. Ko pa so se pogreznili na mirno dno morja, obležijo tam brez učinka in služijo kvečjemu nekolikim požrešnim polipom za podlago. ...


Na svetu boste prihajali v stisko Jn 16,33

Svet bi tudi vas rad stiskal z vseh strani; toda tega ne zmore, ker sem ga premagal. Če imate zaradi vaše ljubezni Mene v sebi, potem tudi imate v sebi večnega zmagovalca nad svetom. Svet je občutil Mojo moč; zato ne sme in ne more skriviti niti lasu tistemu, ki zares brani v svojem srcu Moj spokoj. ...


Janez vzame Marijo k sebi Jn 19,26-27

Na to morem odvrniti: “Prvič, Jožef ni nikdar imel v lasti nekega popolnoma svojega premoženja in zato ga tudi ni mogel zapustiti. Drugič, njegovi otroci, tako lastni kakor posvojeni, so bili sami zelo revni in so Mi v glavnem sledili; in med njimi je bil tudi Janez sam, ki se je pogosto zadrževal v Jožefovi hiši in je bil tudi rejenec te hiše. Kajti njegov oče je bil še revnejši kot sam Jožef in mu je zato dal svojega sina, da bi se naučil Jožefove obrti. In tako se jo je tudi izučil in postal prav spreten tesar in mizar, ki se je hkrati spoznal tudi na strugarstvo. Poleg tega je imel Marijo, kakor Mene in vso Jožefovo hišo, neznansko rad in Marije nisem mogel zapustiti boljšim in zvestejšim rokam, kakor so bile ravno tega Zebedejevega sina. ...


Žeja me! Izpolnjeno je! Jn 19,28/30

Tisto malo, kar zahtevam od vas, nista nič drugega kakor ljubezen in dejanje v skladu z njo. Ako pa namesto resničnega, živega dejanja iz ljubezni le berete in pri tem ne storite ničesar, razen tistega, kar ustreza vašemu smislu za posvetnost tako ali drugače, - vas vprašam: Ali nista to, s čimer Mi postrežete, kis in žolč namesto žive vode? Ja, povem vam: kolikor več ste prebrali in ob tem nič storili, razen kar razveseljuje vaš smisel za posvetnost, toliko je kis močnejši in žolč bolj trpek. ...