Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

8131 POT JEZUSOVEGA TRPLJENJA KOT ČLOVEKA....
21. marec 1962: Knjiga 86  Bertha Dudde

Tudi zame kot človeka Jezusa je bilo potovanje na zemlji zelo težko, saj se je Moja duša spustila iz kraljestva svetlobe v brezno... dosegla je sfero, ki ji je lahko prinesla samo trpljenje, ker je bila domena Luciferja, prvega padlega duha ... To je bila domena teme, greha in smrti. In samo Ljubezen je bila tista, ki je gorela v Meni, naredila življenje znosno, saj je ta Ljubezen spoznala strašno usodo svojih bližnjih in jim skušala pomagati.

In vsaka Ljubezen, ki želi pomagati učinkuje kot moč (oblast), zato sem Jaz imel na razpolago nenavadno moč (Mt 21,23-27 ​​​) in to sem lahko uporabil za dobro svojih bližnjih... Bil sem čist in brezgrešen in bil sem sredi greha... In Moja duša je neizrekljivo trpela, saj je vse grešno vplivalo tudi na telo... kajti slabosti in želje so napadale telo, in duša se je morala boriti z njimi, da ne bi podlegla. Bile so velike preizkušnje, ki so se Mi približale, ker je (Lucifer) vedel za Moj načrt, da od Boga odpadla bitja osvobodim njegove oblasti in jih ponovno privedem k Očetu. In Lucifer je resnično poskušal in naredil vse, za kar je verjel, da bi Me osebno lahko pripeljalo do padca. Bil mi je velik izziv v Mojem boju za popolno poduhovljenje Moje duše, ki se je želela združiti z Božansko Ljubeznijo, da bi se napolnila z močjo za izvršitev dejanja odrešenja, ki ga je bilo mogoče pridobiti samo skozi ljubezen. To je bila verjetno najtežja usoda, ki jo je nosilo človeško bitje, ki je hodilo po tej zemlji.... Kajti vedel sem tudi za Svojo nalogo, ko se je zgodila v Meni združitev z Očetovim Duhom...Vedel sem za strašno pot trpljenja, ki sem jo morala prehoditi, vedela sem za pot križa, ki se je končala z Mojim umiranjem na križu... Vse sem vedel vnaprej in vendar sem zavestno in po svoji svobodni volji hodil po tej poti, ker je bila Moja ljubezen do trpečega človeštva tako velika, ker bi bilo izgubljeno za večnost brez Mojega odrešitvenega dejanja... Kajti noben človek se ni bil sposoben odkupiti za zelo hud greh nekdanjega odpadništva od Boga, saj se je ta odpadništvo zgodil v najjasnejšem spoznanju o tem, kaj je storil ... To ni bil greh zaradi slabosti, bil je povsem zavesten upor proti Bogu, proti boljšemu spoznanju...Toda človeštvo se mi je zasmililo, saj sem prepoznal vse medsebojne odnose in s tem tudi nezmožnost, da bi se kdaj spet vrnilo v svetlobo, če nebi bilo opravljeno delo ljubezni, s katerim je bila odkupljena velika krivda.... Če Jaz kot človeško bitje ne bi pridobil to spoznanje, ki je bilo rezultat Moje velike ljubezni, potem tudi ne bi mogel zbrati volje za to nadčloveško pot trpljenja... Toda le žrtev v popolnoma svobodni volji ljubezni je Oče sprejel kot delo sprave.... In tako sem zavestno stopil na pot h križu, zavestno sem prevzel nase zemeljski usodo, ki jo je lahko zdržala le Ljubezen v Meni. In zdržal sem do konca... Noben človek ne more izmeriti trpljenja in muk, ki jih je morala pretrpeti čista duša od zgoraj, vendar sem nenehno prejemal moč, ker sem ostal v najbolj intimni zvezi z Očetom, ker sem prosil Njegovo Ljubezen in jo brez omejitev tudi prejel... In tako vam bo vedno znova dana razlaga, da je 'Ljubezen' darovala žrtev na križu, da je bila 'Ljubezen', ki Me je popolnoma napolnila sam Duh - Oče Osebno od večnosti... da je On Sam odrešil svet greha in smrti, s katerim sem se popolnoma združil, ker se je 'ljubezen' nastanila v človeškem bitju Jezusu, v človeški lupini, ki je bila sposobna in pripravljena trpeti, ker Duh neskončnosti ni mogel trpeti, vendar se je bil sposoben popolnoma izžarevati skozi obliko in tako sta bila zdaj on sam in razsvetljena oblika eno... Zemeljska pot Jezusa kot človeka je bila izjemno težka, vendar je “človeku“ Jezusu prinesla popolno združitev z Menoj, to Mu je prineslo deifikacijo njegove duše... In človek Jezus je na zemlji dosegel cilj, ki ga morajo doseči vsi ljudje: združiti se z Duhom Očeta od večnosti, kar tudi zmorejo, ker imajo pomoč v Božanskem Odrešeniku Jezusu Kristusu, ki odstrani njihovo breme izvirnega greha, ko ga nosijo pod križem (Mt 16,24), in On bo potem tudi okrepil njihovo voljo, da bi dosegli popolno edinost, združitev z Očetom - Duhom od večnosti... Kajti za to je človek Jezus umrl na križu, da zdaj lahko ljudje najdejo odrešitev od greha in smrti. AMEN

Bertha Dudde