Spletno stran gostuje moj-splet.si
Oblika in snov Boga

Ker je Bog Bitje/Bît, je tudi substanca, kajti če Bitje/Bît ni substanca, potem je namišljena entiteta (ali 'plod domišljije'), saj je substanca entiteta, ki obstaja (ali 'ker je snov obstoječe bitje/obstoječa bit'). Tisti, ki je substanca, mora biti tudi forma, saj je substanca brez forme namišljena entiteta (ali 'če substanca ni v formi, potem je plod domišljije'). ...

O prekletstvu in izobčenju iz cerkve

Razlog, da je vsak človek, ki Boga ne priznava / spozna, izločen / izključen iz cerkve je v tem, da je Bog za cerkev VSE in so Božje resnice, ki jih imenujemo teologija, tiste, ki sestavljajo cerkev. Posledično je zanikanje Boga enako zanikanju vsega, kar je povezano s cerkvijo; in ravno ta negacija je tista, ki človeka izobči, torej ni Bog tisti, ki izobči, ampak to naredi človek sam (s svojo svobodno voljo). Razlog, zakaj je taka oseba prekleta je, da je biti izobčen iz cerkve hkrati izobčen iz nebes ...


Pomen imena Jehova

Zelo dobro je znano, da Jehova pomeni (tj. 'v cerkvah je zelo dobro znano, da Jehova pomeni' ali 'znano je, da ime 'Jehova' predstavlja') 'Jaz sem' in 'Jaz bom' (ali 'Biti '). Iz knjige stvarjenja, imenovane Geneza, je razvidno, da se je Bog tako imenoval že od najzgodnejših časov. ...


Vera novega neba in nove cerkve

Ta vera je na začetku predstavljena v svoji splošni in posebni obliki.  Predstavljena je tako, da bi služila kot predgovor celotnemu delu, ki sledi, tako rekoč kot vrata, skozi katera se vstopi v tempelj, in kot kratek odlomek, v katerem so kasnejše podrobnosti lepo povzete. O njej je bilo rečeno, da je 'vera Novih Nebes in Nove Cerkve', ker nebesa, kjer so angeli, in Cerkev, kjer so ljudje, delujejo kot eno, kot notranje in zunanje v primeru človeka. ...