Spletno stran gostuje moj-splet.si
Prenesi vsebino

7024 Pravilen odnos človeka do Jezusovega odrešenjskega dejanja....
24. januar 1958: knjiga 75   Bertha Dudde

Uspeh vašega zemeljskega življenja je odvisen od vašega odnosa do Jezusa Kristusa in njegovega odrešenjskega dejanja. Blagoslov utelešenja kot človeka vam je bil dan v dar, vendar ne boste dosegli ničesar, če boste svoje življenje končali brez Jezusa Kristusa in njegovega odpuščanja grehov, kajti če se ne boste najprej odrešili izvirnega greha, vam bo zavrnjen vstop v kraljestvo luči, saj lahko vrata odpre le Jezus Kristus, božanski Odrešenik. Predpogoj za to pa je odpuščanje grehov in s tem tudi priznanje njegovega dejanja odrešenja.

Če zdaj ljudje razmišljate, da je vaše zemeljsko življenje lahko zaman in da je vaša duša ob koncu lahko v popolnoma enakem stanju, kot je bila na začetku vašega utelešenja, če menite, da je potem zemeljsko življenje povsem nesmiselno, ne glede na to, ali ste doživeli veselje ali trpljenje... potem se boste res morali potruditi, da mu boste dali pravi pomen. Morali si boste še bolj prizadevati, da bi po smrti dosegli prijazno življenje, če sploh verjamete v življenje po smrti.

Toda tisti, ki živijo ravnodušno, ki ne verjamejo v Jezusa Kristusa in njegovo odrešenjsko dejanje, tudi ne bodo verjeli v nadaljevanje življenja duše po smrti. Vendar pa jim bo spoznanje Jezusa Kristusa vedno znova dostopno, da bo spodbudilo njihove misli in jih vedno znova usmerilo k iskanju in odkrivanju njihovega odnosa do Njega. Jezus sam pa bo spodbujal tudi najmanjšo pripravljenost, prišel bo naproti človeku in mu olajšal pridobitev vere Vanj... Toda prepuščeno je njemu samemu, njegovi svobodni volji, saj se mora sam odločiti za Jezusa Kristusa, da bi mu omogočil odrešenje. Kljub temu ljudje ne vedo, kako pomembno je, da so ga našli... Zemeljsko življenje je namreč kratko, in duša se lahko osvobodi vsake prisile, tako da se lahko dvigne ob uri smrti kot duh svetlobe....

In duša je zavestno vstopila v to utelešenje kot človek, saj ji je bil prej pokazan tako njen zemeljski napredek kot tudi cilj, ni nujno, da se je utelesila kot človeško bitje, a vsaka duša ima... ko doseže stopnjo razvoja, na kateri je utelešena kot človek.... mogoče željo, da bi se osvobodila materialnega pokrova (da se nebi utelesila), in takrat tudi ve, da ji kot človeku hoja po zemlji ponuja zadnjo možnost... Tega zavedanja pa bo spet prikrajšana takoj, ko se bo utelesila v človeško obliko. Posledično je za vsako dušo izredno pomembno, da se zaveda Jezusa Kristusa, katerega odrešenjsko dejanje ji bo omogočilo, da se osvobodi vsake prisile, saj se brez odrešitve izvirnega greha ne more osvoboditi sile Božjega nasprotnika.

In to je tisto, kar je treba povedati vsem ljudem, vse ljudi je treba resnično obvestiti o splošnem pomenu Jezusa Kristusa in njegovega dejanja odrešenja.... Vsi ljudje bi morali bolj razmišljati o namenu svojega zemeljskega življenja in o tem, ali ta namen izražajo v celoti. In vsakdo, ki o tem resno razmišlja, bo tudi pravilno duševno poučen s strani duhovnega sveta, od Boga, ki je v človeku Jezusu izvršil dejanje Odrešenja, da bi odrešil neizmerni izvirni greh, da bi vsem ljudem omogočil vstop skozi vrata v kraljestvo svetlobe... Toda brez Jezusa Kristusa ta vrata ostajajo zaklenjena, brez Jezusa Kristusa noben človek ne more doseči blaženosti, saj brez Jezusa Kristusa ostaja podvržen moči nasprotnika, ki ga nikoli ne bo izpustil.... Amen. Amen. Amen.

Bertha Dudde